pomniejsz powiększ
menu
print

2018-07-06 10:54:08

Protokół z postępowania z zachowaniem zasad konkurencyjności na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Rudnik oraz we wsi Pogwizdów w obiekty małej architektury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarta Strefa Aktywności


<p>Protok&oacute;ł z postępowania z zachowaniem zasad konkurencyjności na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Rudnik oraz we wsi Pogwizd&oacute;w w obiekty małej architektury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarta Strefa Aktywności.</p>

 

Hażlach dnia 5.07.2018 r.

                                  

Protokół z postępowania

 z zachowaniem zasad konkurencyjności 

na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Rudnik oraz we wsi Pogwizdów w obiekty małej architektury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarta Strefa Aktywności.

 

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie: www.hazlach.samorzady.pl w dniu 27 czerwca 2018 roku, oraz rozesłane mailowo do 13 firm zajmujących się tego typu działalnością. Termin składania ofert upłynął dnia 4 lipca 2018 roku o godz. 2400. Otwarcie ofert nastąpiło dnia 5 lipca 2018 roku o godz. 800 w pokoju nr 11 Urzędu Gminy Hażlach, ul. Główna 57.

Do terminu składania ofert wpłynęły 3 oferty, których streszczenie przedstawia poniższa tabela.

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

OSA Rudnik

Cena brutto OSA Pogwizdów

Ogółem cena zadania brutto

 

1.

HERKULES Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Pogorska 34 C

32-500 Chrzanów

 

70.803,72 zł

 

62.345,01 zł

 

133.148,73 zł

 

2.

FHU HUSE Sebastian Hulbój

ul. Zielona 6

43-300 Bielsko-Biała

 

77.299,21 zł

 

64.847,94 zł

 

142.147,15 zł

 

3.

„PT” s.c. M. Ignaciuk T. Dąbrowski

ul. Marynarki Polskiej 96

80-557 Gdańsk

 

59.224,50 zł

 

59.224,50 zł

 

118.449,00 zł

 

Na podstawie analizy złożonych ofert stwierdzono, że wszystkie złożone oferty są ważne i żadna z nich nie podlega odrzuceniu. Termin realizacji do dnia 31 sierpnia 2018 roku. Okres gwarancji 60 miesięcy.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 3.

 

Hażlach dnia 05.07.2018 r.

 

Protokół sporządził:       Marek Gabzdyl            

 

Protokół i wyniki postępowania zatwierdził:        Grzegorz Sikorski – Wójt Gminy

Informacje o artykule

Autor: Marek Gabzdyl
Zredagował(a): Marek Gabzdyl
Data powstania: 06.07.2018 09:54
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 54

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Protokół z postępowania.pdf protokół z postępowania 2018-07-06 10:54:42 Gabzdyl Marek

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
menu