pomniejsz powiększ
menu
print

2018-10-10 15:32:15

Projekty uchwał skierowanych na sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 24.10.2018 r.


Informacje o artykule

Autor: Wójt Gminy Grzegorz Sikorski
Zredagował(a): Grzegorz Kasztura
Data powstania: 10.10.2018 14:32
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 66

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik SM_0006_90_2018.pdf Projekt w sprawie Programu współpracy Gminy Hażlach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 2018-10-10 15:32:56 Kasztura Grzegorz
załącznik SM_0006_91_2018.pdf Projekt w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Hażlach na rok 2019 2018-10-10 15:33:37 Kasztura Grzegorz
załącznik SM_0006_92_2018.pdf Projekt w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Hażlach na rok 2019 2018-10-10 15:34:25 Kasztura Grzegorz
załącznik SM_0006_93_2018.pdf Projekt w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony działki numer 1131/8 położonej w Hażlachu 2018-10-10 15:35:35 Kasztura Grzegorz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
menu