pomniejsz powiększ
menu

Artykuł archiwalny

print

2019-01-03 15:17:08

Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Cieszyńskim


Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, w Powiecie Cieszyńskim jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna.

OSOBY UPRAWNIONE

Uprawnionymi do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej są osoby, które nie są
w stanie ponieść kosztów za odpłatne usługi prawnicze oraz złożą stosowne oświadczenie bezpośrednio przed udzieleniem pomocy.

REJESTRACJA

W celu uzyskania pomocy w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej należy dokonać wcześniejszej rejestracji pod wskazanym przez Starostę nr tel. (33) 4777 239.

Rejestracja telefoniczna odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30
do 15:30.

Kobiecie, która jest w ciąży udzielanie pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

Do dokonania rejestracji niezbędne jest podanie:

 • imienia i nazwiska osoby uprawnionej,
 • nr telefonu osoby uprawnionej,
 • preferowanej daty i godziny wizyty
 • adresu w przypadku porad udzielanych poza punktem osobom ze znaczną niepełnosprawnością i trudnościami w komunikowaniu się.

Wskazanie przez osobę uprawnioną numeru telefonu, wiąże się z potrzebą kontaktu
w przypadku wystąpienia sytuacji losowej, wskutek której konieczne byłoby przełożenie planowanej wizyty lub w przypadku udzielenia pomocy prawnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

W przypadku zamiaru odwołania lub przełożenia terminu wizyty w punkcie pomocy prawnej, osoba uprawniona zobowiązana jest do telefonicznego powiadomienia o  pracownika Starostwa pod nr telefonu  (33) 4777 239.

Godzina wizyty w punkcie pomocy prawnej, wskazana podczas telefonicznej rejestracji, jest orientacyjna i może ulec zmianie.

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania pomocy, o czym zadecyduje osoba udzielająca pomocy prawnej.

OPINIE

Osoby uprawnione mogą przekazywać Staroście opinie o udzielonej pomocy:

 • umieszczając je w urnie znajdującej się w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej lub
 • telefonicznie pod nr telefonu (33) 4777 239 lub
 • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej @ lub
 • listownie (Starostwo Powiatowe w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn).

 

Dodatkowe informacje dotyczące udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej znajdziecie Państwo w poniższych załącznikach:

 

 1. Harmonogram - wykaz lokali i godzin otwarcia
 2. Lokalizacja punktów pomocy - rozmieszczenie na mapie powiatu
 3. Informacja o zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej
 4. Informacja o pomocy prawnej dla osób ze znaczną niepełnosprawnością i trudnościami w komunikowaniu się
 5. Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa
 6. Wzór karty informacyjnej poradnictwa
 7. Wzór oświadczenia o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej
 8. Wzór opinii osoby uprawnionej o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej
 9. Klauzula informacyjna (ochrona danych osobowych RODO)

 

 

 

 

Informacje o artykule

Autor: Powiat Cieszyński
Zredagował(a): Grzegorz Kasztura
Data powstania: 03.01.2019 14:17
Data ostatniej modyfikacji: 07.01.2019 12:21
Liczba wyświetleń: 227

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Cieszyńskim 07.01.2019 12:10 Grzegorz Kasztura
2 Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Cieszyńskim 04.01.2019 14:09 Grzegorz Kasztura
3 Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Cieszyńskim 04.01.2019 14:02 Grzegorz Kasztura
4 Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Cieszyńskim 03.01.2019 14:17 Grzegorz Kasztura
menu