pomniejsz powiększ
menu
print

2011-11-17 13:17:56

Projekty uchwał skierowanych na sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 23.11.2011r.


Informacje o artykule

Autor: Wójt Gminy Karol Folwarczny
Zredagował(a): Marek Sojka
Data powstania: 17.11.2011 12:17
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 380

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik SE_0006_68_2011.pdf Projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości stawki opłaty targowej na terenie Gminy Hażlach, zasad jej ustalania i poboru oraz terminów płatności 2011-11-17 13:22:53 Sojka Marek
załącznik SE_0006_69_2011.pdf Projekt uchwały w sprawie: określenia na rok 2012 wysokości stawek podatku od środków transportowych. 2011-11-17 13:25:09 Sojka Marek
załącznik SE_0006_70_2011.pdf Projekt uchwały w sprawie: wprowadzenia na terenie Gminy Hażlach opłaty od posiadania psów, określenia jej wysokości, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności 2011-11-17 13:35:02 Sojka Marek
załącznik SE_0006_71_2011.pdf Projekt uchwały w sprawie: określenia na rok 2012 wysokości stawek podatku od nieruchomości od budynków, budowli i gruntów 2011-11-17 13:37:17 Sojka Marek
załącznik SE_0006_72_2011.pdf Projekt uchwały w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości i od podatku rolnego 2011-11-17 13:38:14 Sojka Marek
załącznik SE_0006_73_2011.pdf Projekt uchwały w sprawie: określenia wzoru formularza „Deklaracja na podatek od nieruchomości” 2011-11-17 13:40:25 Sojka Marek
załącznik SE_0006_74_2011.pdf Projekt uchwały w sprawie: określenia wzoru formularza „Deklaracja na podatek rolny” 2011-11-17 13:42:27 Sojka Marek
załącznik SE_0006_75_2011.pdf Projekt uchwały w sprawie: określenia wzoru formularza „Deklaracja na podatek leśny” 2011-11-17 13:43:36 Sojka Marek
załącznik SE_0006_76_2011.pdf Projekt uchwały w sprawie: określenia wzoru formularza „Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego” 2011-11-17 13:45:16 Sojka Marek
załącznik SE_0006_77_2011.pdf Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr II/14/2011 z dnia 30 marca 2011r 2011-11-17 13:46:33 Sojka Marek
załącznik SE_0006_78_2011.pdf Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Hażlach nr XXXIII/288/06 z dnia 15 lutego 2006r w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej 2011-11-17 13:48:35 Sojka Marek
załącznik SE_0006_79_2011.pdf Projekt uchwały w sprawie: ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Hażlach. 2011-11-17 13:51:25 Sojka Marek
załącznik SE_0006_80_2011.pdf Projekt uchwały w sprawie: Programu współpracy Gminy Hażlach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 2011-11-17 13:52:54 Sojka Marek
załącznik SE_0006_81_2011.pdf Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2011-11-17 13:57:11 Sojka Marek
załącznik SE_0006_82_2011.pdf Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2011-11-17 13:58:21 Sojka Marek
załącznik SE_0006_83_2011.pdf Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2011-11-17 13:59:22 Sojka Marek
załącznik SE_0006_84_2011.pdf Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2011-11-17 14:04:34 Sojka Marek
załącznik SE_0006_86_2011.pdf Projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2021 2011-11-17 14:10:20 Sojka Marek
załącznik Zalaczniki_do_projektu_uchwały_nr_SE_0006_86_2011.pdf Projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2021 - załączniki 2011-11-17 14:15:39 Sojka Marek

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
menu