pomniejsz powiększ
menu
print

2012-01-24 14:39:53

Zaproszenie do składnia ofert


Zaproszenie do składnia ofert
  
                Stosując zasadę konkurencyjności i oszczędności oraz uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów, zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 157/09/1240 z późn. zm.), zapraszam do złożenia oferty na realizację zamówienia dokonywanego bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych a obejmującego usługę polegającą na organizacji w drugim semestrze roku szkolnego 2011/2012 doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie gminy Hażlach typu: przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja, w systemie ciągłym w formie tzw. wsparcia metodycznego.

               

Poprzez wsparcie metodyczne należy rozumieć:
  1. Zorganizowanie łącznie 40 dwugodzinnych konferencji (warsztatów przedmiotowo-metodycznych) z przedmiotów lub zajęć objętych podstawą programową w przedszkolu oraz ramowym planem nauczania w szkole podstawowej i gimnazjum.
  2. Prowadzenie indywidualnych konsultacji dla nauczycieli w/w przedmiotów i zajęć z zakresu zgłaszanych problemów w formie spotkań z metodykiem, udzielania informacji telefonicznych lub udziału w zajęciach prowadzonych przez doradcę metodycznego.
  3. Zapewnienie dostępu do materiałów szkoleniowych i bieżących informacji oświatowych w formie elektronicznej na stronie internetowej.
  4. Konferencje (warsztaty) winny odbywać się na terenie powiatu cieszyńskiego            w pomieszczeniach o standardzie sal lekcyjnych, w grupach nie przekraczających 30 osób przez wykładowców z wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym. Miejsce organizowania konferencji zabezpiecza składający ofertę.
  5. Przy wyborze oferenta będą brane pod uwagę cena, program konferencji (warsztatów) oraz informacja w zakresie doświadczenia pedagogicznego wykładowców.
  6. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Hażlach pok. nr 5 lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Hażlach, ul. Główna 57, 43-419 Hażlach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2012r. 

Informacje o artykule

Autor: Sekretarz Gminy Wanda Sojka
Zredagował(a): Marek Sojka
Data powstania: 24.01.2012 13:39
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 569

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik zaproszenie.pdf Zaproszenie do składania ofert 2012-01-24 14:43:58 Sojka Marek

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
menu