pomniejsz powiększ
menu
print

2007-01-29 12:54:29

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu


Ogłoszenie zwykłe

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),uchwały Nr IV/ 22 /07 Rady Gminy Hażlach z dnia 26.01.2007 r. zmieniającą uchwałę własną nr XXXVII/326/06 z dnia 11 października 2006 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2007 rok” Wójt Gminy Hażlach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2007 roku Rodzaj zadania: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Informacje o artykule

Autor: Marek Gabzdyl
Zredagował(a): Marek Gabzdyl
Data powstania: 29.01.2007 11:54
Data ostatniej modyfikacji: 29.01.2007 12:00
Liczba wyświetleń: 935

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
menu