pomniejsz powiększ
menu
print

2006-12-01 08:53:03

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.


Ogłoszenie zwykłe

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),uchwały Nr XXXVII/326/06 Rady Gminy Hażlach z dnia 11.10.2006 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2007 rok” Wójt Gminy Hażlach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2007 roku

Informacje o artykule

Autor: Marek Gabzdyl
Zredagował(a): Marek Gabzdyl
Data powstania: 01.12.2006 07:53
Data ostatniej modyfikacji: 01.12.2006 07:56
Liczba wyświetleń: 935

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
menu