pomniejsz powiększ
menu
print

2012-07-23 09:51:40

Ogłoszenie Wójta Gminy Hażlach o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hażlach


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 647) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Hażlach Nr II/11/2012 z dnia 29 lutego 2012 r., w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hażlach.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Hażlach, 43-419 Hażlach, ul. Główna 57, pok. nr 5, w terminie do dnia 10 sierpnia 2012 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Informacje o artykule

Autor: Wójt Gminy Karol Folwarczny
Zredagował(a): Marek Sojka
Data powstania: 23.07.2012 08:51
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 568

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
menu