pomniejsz powiększ
menu
print

2012-08-06 11:46:43

Zaproszenie do skladnia ofert


Stosując zasadę konkurencyjności i oszczędności oraz uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów, zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 157/09/1240 z późn. zm.), zapraszam do złożenia oferty na realizację zamówienia dokonywanego bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych a obejmującego usługę polegającą na dowożeniu 12 dzieci z terenu Gminy Hażlach (w tym 1 dziecko na wózku inwalidzkim) do Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie ul. Wojska Polskiego 3, do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Cieszynie ul. Mickiewicza 13, wraz ze sprawowaniem opieki w trakcie przewozu, zgodnie z załączonym wykazem (zał. nr 1) oraz mapą z naniesionymi punktami zamieszkania dzieci (zał. nr 2). Według pomiaru, trasa od pkt 1 (jadąc wg kolejności zaznaczonej na mapie do w/w placówek), wynosi 41 km.            

Termin wykonania usługi 01.09.2012r. – 30.06.2013r. (190 dni nauki szkolnej) 

Oferta winna zostać złożona na załączonym formularzu.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny ofertowej, w trakcie wykonywania usługi, w drodze negocjacji, w przypadku zmiany ceny paliwa o więcej niż 10%.           

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Hażlach pok. nr 5 ul. Główna 57, 43-419 Hażlach - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 sierpnia 2012 r.  

Informacje o artykule

Autor: Wójt Gminy Karol Folwarczny
Zredagował(a): Marek Sojka
Data powstania: 06.08.2012 10:46
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 550

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik zaproszenie.pdf Zaproszenie do skladnia ofert 2012-08-06 11:47:50 Sojka Marek
załącznik Zalacznik nr 1- lista.pdf Załącznik nr 1 - lista dzieci 2012-08-06 11:50:14 Sojka Marek
załącznik Zalacznik nr 2 - mapa.pdf Załącznik nr 2 - mapa 2012-08-06 11:50:58 Sojka Marek
załącznik Formularz.pdf Formularz - PDF 2012-08-06 12:20:37 Sojka Marek
załącznik Formularz.doc Formularz - DOC 2012-08-06 12:21:13 Sojka Marek

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
menu