pomniejsz powiększ
menu
print

2006-01-26 12:57:14

Protokół z przetargu na wynajem lokalu w Kończycach Wielkich


Ogłoszenie zwykłe

PROTOKÓŁ nr 1/2006 Data przetargu: 26 stycznia 2006r. Miejsce przetargu: Urząd Gminy Hażlach, 43-419 Hażlach ul. Główna 57 Rodzaj przetargu: drugi przetarg nieograniczony pisemny Przedmiot przetargu: oddanie w najem na okres 3 lat lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku wielofunkcyjnym położonym przy ul. Księdza Olszaka 8 w Kończycach Wielkich o pow. użytkowej 38,92 m2, stanowiącego własność Gminy Hażlach, objętego księgą wieczystą nr 25873 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Cieszynie. Obciążenia: nieruchomość wolna jest od obciążeń. Zobowiązania: Podatek: zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Hażlachu w sprawie: określenia na rok 2006 wysokości stawek podatku od nieruchomości od budynków, budowli i gruntów terminy płatności podatku określa ustawa z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9 poz. 84 z późniejszymi zmianami); Cena wywoławcza: 2,00 zł za 1 m2 +Vat Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Hażlach nr 507/05 z dnia 18.01.2005r. w składzie: 1. Przewodniczący Komisji - Rafał Machej 2. Członek Komisji: - Urszula Szkutek 4. Członek Komisji: - Czesław Foltyn 5. Członek Komisji: - Marcin Kraus stwierdziła co następuje: W odpowiedzi na ogłoszony przetarg nie wpłynęła żadna oferta, w związku z czym przetarg zamknięto z wynikiem negatywnym Data sporządzenie protokołu: 26 stycznia 2006r. Podpisy Komisji:

Informacje o artykule

Autor: Rafał Machej
Zredagował(a): Rafał Machej
Data powstania: 26.01.2006 11:57
Data ostatniej modyfikacji: 26.01.2006 11:58
Liczba wyświetleń: 936

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
menu