pomniejsz powiększ
menu
print

2012-08-07 14:57:14

Zaproszenie do składania ofert o wartości netto poniżej 14 000 EURO


w postępowaniu do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8) Dz.U. z 2010r.,Nr 113, poz.759 z późn. zm.)

Zamawiająca: Gmina Hażlach zaprasza do składania ofert na:

 

„Instalację urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Domu Ludowego w Hażlachu”

 

  1. Warunki składania ofert:

1)       Składający ofertę musi wykazać się wykonaniem, co najmniej dwóch prac z zakresu  instalacji klimatyzacyjnych o wartości minimum 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych brutto każda a nadto  przedstawić:

a)       świadectwo kwalifikacji uprawniające do montażu, przeglądu, serwisu;

b)       specyfikację klimatyzatorów zawierającą parametry wyszczególnione w ust.2 pkt 1;

c)       wymagany minimalny okres gwarancji zamontowanych urządzeń- 24 miesiące.

 

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

1)       Dostawa i montaż trzech sztuk klimatyzatorów wewnętrznych - naściennych z odpływem skroplin, typu split (on-off)  o wydajności chłodniczej min 6,8 kW, wydajności grzewczej min 7,0 kW i klasy energetycznej A, wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji elektrycznej w Sali widowiskowej budynku Domu Ludowego w Hażlachu usytuowanym przy ul. Głównej 37,

2)       Wykonanie zamówienia: czternaście dni od zawarcia umowy.

3)       Zamawiający (nr tel. 33/8569 479) na żądanie składającego ofertę umożliwi dostęp do pomieszczeń Domu Ludowego w celu zapoznania się z warunkami wykonania umowy.

4)       Składający ofertę jest zobowiązany do wykonania umowy zgodnie z obowiązującymi  przepisami, normami, sztuką budowlaną i wiedzą techniczną.

5)       W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania składających oferty do ich uzupełnienia lub doprecyzowania.

 

3.   Opis sposobu przygotowania ofert:

1)    Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę;

2)    Wykonawca przygotuje ofertę cenową zgodnie z załącznikiem 1 do  zaproszenia.

 

  1. Termin i forma składania ofert:

        Oferty należy składać w formie pisemnej  do dnia 21 sierpnia 2012 roku do godziny 15:00.

 

  1. Miejsce składania ofert:

      Urząd Gminy w Hażlachu, ul. Główna 57, pok. 7 – sekretariat

 

  1. Forma składania ofert:

        Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z nazwą firmy oraz opisem: Rozpoznanie  

        cenowe na instalację urządzeń klimatyzacyjnych w Domu Ludowym w Hażlachu

 

  1. Zamawiający zawiadomi wybranego wykonawcę o terminie podpisania umowy telefonicznie
  2. Informacje:

        Szczegółowe informacje na temat zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy Hażlach

        tel. 33/8569 479 wew. 35 – p. Renata Żyła – podinspektor ds. rolnictwa pozarządowych

        organizacji    pozarządowych

 

  1.  Informacje o złożonych ofertach i o wyborze oferty zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hażlach.

 

Informacje o artykule

Autor: Wójt Gminy Karol Folwarczny
Zredagował(a): Marek Sojka
Data powstania: 07.08.2012 13:57
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 604

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Zaproszenie do składania ofert.PDF Zaproszenie do składania ofert 2012-08-07 14:57:56 Sojka Marek
załącznik Załącznik 1.PDF Załącznik nr 1 2012-08-07 14:58:21 Sojka Marek

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
menu