pomniejsz powiększ
menu
print

2015-10-23 12:02:37

Ulgi uznaniowe


Na wniosek podatnika można przesunąć termin płatności należności głównej, rozłożyć ją na raty lub umorzyć należność główną oraz należności uboczne w całości lub w części zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art. 67a i następne ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.).

Do wniosku o ulgę wnioskodawca powinien dołączyć dokumenty stanowiące załączniki do Zarządzenia nr 120.7.2015 Wójta Gminy Hażlach z dnia 16 kwietnia 2015 r.:

  1. oświadczenie o osiągniętych dochodach w ciągu ostatnich 3 miesięcy przed złożeniem wniosku (według wzoru określonego w załączniku nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy Hażlach), 
  1. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią art. 37 ustawy o finansach publicznych (według wzoru określonego w załączniku nr 3 do zarządzenia Wójta Gminy Hażlach).

 

Wniosek do Wójta Gminy

Załącznik nr 2 

Załącznik nr 3  

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kasztura
Data powstania: 23.10.2015 11:02
Data ostatniej modyfikacji: 08.11.2018 10:17
Liczba wyświetleń: 207

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Ulgi uznaniowe 08.11.2018 10:08 Grzegorz Kasztura
2 Ulgi uznaniowe 23.10.2015 12:28 Grzegorz Kasztura
3 Ulgi uznaniowe 23.10.2015 11:54 Grzegorz Kasztura
4 Ulgi uznaniowe 23.10.2015 11:53 Grzegorz Kasztura
5 Ulgi uznaniowe 23.10.2015 11:49 Grzegorz Kasztura
6 Ulgi uznaniowe 23.10.2015 11:35 Grzegorz Kasztura
7 Ulgi uznaniowe 23.10.2015 11:33 Grzegorz Kasztura
8 Ulgi uznaniowe 23.10.2015 11:32 Grzegorz Kasztura
9 Ulgi uznaniowe 23.10.2015 11:32 Grzegorz Kasztura
10 Ulgi uznaniowe 23.10.2015 11:28 Grzegorz Kasztura
11 Ulgi uznaniowe 23.10.2015 11:24 Grzegorz Kasztura
12 Ulgi uznaniowe 23.10.2015 11:08 Grzegorz Kasztura
13 Ulgi uznaniowe 23.10.2015 11:02 Grzegorz Kasztura
menu