pomniejsz powiększ
menu
print

2012-08-30 10:22:57

Praca Rady Gminy


Regulamin pracy Rady Gminy

Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy

Projekty uchwał

Protokoły sesji Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Interpelacje i zapytania Radnych

Transmisje Sesji Rady Gminy 

Imienne wykazy głosowań radnychDostęp do aktów prawa miejscowego i informacji zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej możliwy jest na stanowiskach komputerowych w Gminnym Centrum Informacji (budynek Urzędu Gminy – wejście od parkingu) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
 Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy nr 120.1.2012 z dnia 10.02.2012 r. opłata za wykonanie kserokopii 1 strony wynosi 0,15 zł. Podstawa prawna: art. 28a ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 197/11/1172 z późn. zm.).

menu