pomniejsz powiększ
menu
print

2012-09-03 12:51:05

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej projektu nr 260/2010/PD


Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej projektu nr 260/2010/PD realizowanego w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – ‘’Radosna szkoła’’

print

2012-09-03 12:40:00

Kontrola inwestycji - ‘’Budowa budynku dla sportowców wraz z wewnętrzną instalacją gazu i oczyszczalnią ścieków w Rudniku’’


dotyczy raportu z czynności kontrolnych nr 12/321/0001/2011 z dnia 11.01.2011 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
menu