pomniejsz powiększ
menu
print

2013-12-04 13:29:12

Uchwała Nr VII/60/2013 z 27.11.2013r.


w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kończyce Wielkie
print

2013-12-04 13:28:46

Uchwała Nr VII/59/2013 z 27.11.2013r.


w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zamarski
print

2013-10-28 09:47:13

Uchwała Nr VI/54/2013 z 23.10.2013r.


w sprawie określenia wzoru formularza „Deklaracja na podatek leśny”
print

2013-10-28 09:46:43

Uchwała Nr VI/53/2013 z 23.10.2013r.


w sprawie określenia wzoru formularza „Deklaracja na podatek rolny”
print

2013-10-28 09:46:20

Uchwała Nr VI/52/2013 z 23.10.2013r.


w sprawie określenia wzoru formularza „Deklaracja na podatek od nieruchomości”
print

2013-10-28 09:43:00

Uchwała Nr VI/51/2013 z 23.10.2013r.


w sprawie określenia wzoru formularza „Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach i lasach”
print

2013-10-28 09:42:29

Uchwała Nr VI/50/2013 z 23.10.2013r.


w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Hażlach opłaty od posiadania psów, określenia jej wysokości, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności
print

2013-10-28 09:41:50

Uchwała Nr VI/49/2013 z 23.10.2013r.


w sprawie określenia na rok 2014 wysokości stawek podatku od środków transportowych
print

2013-10-28 09:41:07

Uchwała Nr VI/48/2013 z 23.10.2013r.


w sprawie określenia na rok 2014 wysokości stawek podatku od nieruchomości od budynków, budowli i gruntów
print

2013-07-02 10:22:41

Uchwała Nr IV/37/2013 z 26.06.2013r.


w sprawie zmiany uchwały nr IX/79/2012 z dnia 20 grudnia 2012r.
print

2013-07-02 10:19:02

Uchwała Nr IV/36/2013 z 26.06.2013r.


w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Gminy Hażlach
print

2013-06-05 14:39:18

Uchwała Nr III/26/2013 z 22.05.2013r.


w sprawie określenia częstotliwości, terminu i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
print

2013-06-05 14:38:38

Uchwała Nr III/25/2013 z 22.05.2013r.


w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Hażlach miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
print

2013-06-05 14:37:46

Uchwała Nr III/24/2013 z 22.05.2013r.


w sprawie ustalenia dla Gminy Hażlach liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
print

2013-04-09 15:03:49

Uchwała nr II/17/2013 z 3.04.2013 r.


w sprawie zmiany uchwały nr XVI/158/04 z dnia 28 kwietnia 2004 roku
print

2013-03-05 14:26:30

Uchwała Nr I/2/2013 z 27.02.2013r.


w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, trybu postępowania i sposobu jej rozliczania
menu