pomniejsz powiększ
menu
print

2014-12-10 14:18:04

Uchwała Nr XI/75/2014 z 5.12.2014r.


w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Pogwizdów
print

2014-11-21 10:16:45

Uchwała Nr IX/72/2014 z 19.11.2014r.


w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
print

2014-11-19 09:28:52

Uchwała Nr VIII/71/2014 z dnia 12.11.2014r.


w sprawie określenia na rok 2015 wysokości stawek podatku od środków transportowych
print

2014-11-19 09:28:27

Uchwała Nr VIII/67/2014 z dnia 12.11.2014r.


w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zamarski
print

2014-11-19 09:28:04

Uchwała Nr VIII/66/2014 z dnia 12.11.2014r.


w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rudnik
print

2014-11-19 09:27:20

Uchwała Nr VIII/65/2014 z dnia 12.11.2014r.


w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pogwizdów
print

2014-11-19 09:26:40

Uchwała Nr VIII/64/2014 z dnia 12.11.2014r.


w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kończyce Wielkie
print

2014-11-19 09:26:01

Uchwała Nr VIII/63/2014 z dnia 12.11.2014r.


w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Brzezówka
print

2014-11-19 09:25:22

Uchwała Nr VIII/62/2014 z dnia 12.11.2014r.


w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Hażlach
print

2014-11-19 09:24:26

Uchwała Nr VIII/61/2014 z dnia 12.11.2014r.


w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Hażlach
print

2014-09-16 21:07:49

Uchwała Nr VI/46/2014 z 10.09.2014r.


w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hażlach
print

2014-06-12 09:23:47

Uchwała Nr IV/33/2014 z 4.06.2014r.


w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Pomoc dla mieszkańców Gminy Hażlach” w zakresie dożywiania na lata 2014-2020
print

2014-06-12 09:21:51

Uchwała Nr IV/32/2014 z 4.06.2014r.


w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe, zasiłki celowe oraz zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie
print

2014-05-09 09:38:42

Uchwała Nr III/25/2014 z 7.05.2014r.


w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Hażlach
print

2014-04-03 07:42:16

Uchwała Nr II/22/2014 z 31.03.2014r.


w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Hażlach
print

2014-04-03 07:41:41

Uchwała Nr II/19/2014 z 31.03.2014r.


w sprawie zmiany uchwały nr I/2/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, trybu postępowania i sposobu jej rozliczania
print

2014-04-03 07:40:34

Uchwała Nr II/16/2014 z 31.03.2014r.


w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach
print

2014-02-12 15:47:53

Uchwała Nr I/11/2014 z 5.02.2014r.


w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za udzielony posiłek albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
menu