pomniejsz powiększ
menu
print

2015-12-01 13:00:10

Uchwała Nr X/82/2015 z 25.11.2015 r.


w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla podatników będących przedsiębiorcami w ramach pomocy de minimis

print

2015-12-01 12:58:52

Uchwała Nr X/80/2015 z 25.11.2015 r.


w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na budowę indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków

print

2015-12-01 12:56:49

Uchwała Nr X/79/2015 z 25.11.2015 r.


w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kończyce Wielkie

print

2015-12-01 12:55:03

Uchwała Nr X/76/2015 z 25.11.2015 r.


w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego lub placówek prowadzonych na terenie Gminy Hażlach przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, oraz terminu i sposobu ich rozliczenia

print

2015-12-01 12:52:18

Uchwała Nr X/75/2015 z 25.11.2015 r.


w sprawie określenia wzoru formularza „Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach i lasach”

print

2015-12-01 12:51:06

Uchwała Nr X/74/2015 z 25.11.2015 r.


w sprawie określenia wzoru formularza „Deklaracja na podatek leśny”

print

2015-12-01 12:49:31

Uchwała Nr X/73/2015 z 25.11.2015 r.


w sprawie określenia wzoru formularza „Deklaracja na podatek rolny”

print

2015-12-01 12:47:49

Uchwała Nr X/72/2015 z 25.11.2015 r.


w sprawie określenia wzoru formularza „Deklaracja na podatek od nieruchomości”

print

2015-12-01 12:46:06

Uchwała Nr X/71/2015 z 25.11.2015 r.


w sprawie zmiany uchwały nr IX/68/2015 z dnia 28 października 2015 roku

print

2015-11-03 13:24:47

Uchwała Nr IX/68/2015 z 28.10.2015 r.


w sprawie określenia na rok 2016 wysokości stawek podatku od nieruchomości od budynków, budowli i gruntów

print

2015-11-03 13:22:31

Uchwała Nr IX/67/2015 z 28.10.2015 r.


w sprawie określenia na rok 2016 wysokości stawek podatku od środków transportowych

print

2015-11-03 13:17:34

Uchwała Nr IX/63/2015 z 28.10.2015 r.


w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla podatników będących przedsiębiorcami w ramach pomocy de minimis

print

2015-10-06 14:50:53

Uchwała Nr VIII/56/2015 z 30.09.2015 r.


w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Hażlach kartą płatniczą

print

2015-06-02 13:12:15

Uchwała Nr VI/47/2015 z 20.05.2015r.


w sprawie zmiany uchwały nr VI/51/2013 w sprawie określenia wzoru formularza „Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach i lasach”

print

2015-06-02 13:11:49

Uchwała Nr VI/46/2015 z 20.05.2015r.


w sprawie zmiany uchwały nr VI/53/2013 w sprawie określenia wzoru formularza „Deklaracja na podatek rolny”

print

2015-06-02 13:11:18

Uchwała Nr VI/45/2015 z 20.05.2015r.


w sprawie zmiany uchwały nr VI/54/2013 w sprawie określenia wzoru formularza „Deklaracja na podatek leśny”

print

2015-06-02 13:10:29

Uchwała Nr VI/44/2015 z 20.05.2015r.


w sprawie zmiany uchwały nr VI/52/2013 w sprawie określenia wzoru formularza „Deklaracja na podatek od nieruchomości”

print

2015-06-02 13:09:21

Uchwała Nr VI/43/2015 z 20.05.2015r.


w sprawie wprowadzenia możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

print

2015-03-09 14:18:08

Uchwała Nr III/26/2015 z 25.02.2015r.


w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, trybu postępowania i sposobu jej rozliczania

print

2015-03-03 12:44:07

Uchwała Nr III/25/2015 z 25.02.2015r.


w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej

print

2015-03-03 12:40:59

Uchwała Nr III/16/2015 z 25.02.2015r.


w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Hażlach przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, oraz terminu i sposobu ich rozliczenia

print

2015-02-11 13:40:25

Uchwała Nr I/4/2015 z 21.01.2015r.


w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

print

2015-02-10 14:33:01

Uchwała Nr II/11/2015 z 4.02.2015r.


w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

print

2015-02-10 14:32:50

Uchwała Nr II/10/2015 z 4.02.2015r.


w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

print

2015-02-10 14:32:39

Uchwała Nr II/9/2015 z 4.02.2015r.


w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i innych publicznych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Hażlach

menu