pomniejsz powiększ
menu
print

2017-07-04 15:23:37

Uchwała Nr VI/39/2017 z 28.06.2017 r.


w sprawie dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych placówek oświatowych

print

2017-07-04 15:22:19

Uchwała Nr VI/38/2017 z 28.06.2017 r.


w sprawie regulaminu wypłacania dodatków do wynagrodzenia, przyznawania nagród i innych świadczeń nauczycielom przedszkoli i szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Hażlach

print

2017-04-04 11:05:53

Uchwała Nr III/19/2017 z 29.03.2017 r.


w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

print

2017-02-23 14:30:15

Uchwała Nr II/14/2017 z 22.02.2017 r.


w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i innych publicznych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Hażlach

print

2017-02-23 14:28:50

Uchwała Nr II/13/2017 z 22.02.2017 r.


w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klasy I publicznej szkoły podstawowej kandydatów zamieszkałych poza obwodem oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

print

2017-01-27 09:29:01

Uchwała Nr I/4/2017 z 25.01.2017 r.


w sprawie zmiany uchwały nr III/17/2016 z dnia 30 marca 2016r. w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu

print

2017-01-27 09:27:35

Uchwała Nr I/3/2017 z 25.01.2017 r.


w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach

menu