pomniejsz powiększ
menu
print

2018-03-23 15:29:53

Uchwała Nr III/22/2018 z 21.03.2018 r.


w sprawie podziału Gminy Hażlach na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numerów, granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

print

2018-03-05 13:10:20

Uchwała Nr II/16/2018 z 28.02.2018 r.


w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół, w tym szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny oraz placówek prowadzonych na terenie Gminy Hażlach przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania

print

2018-02-05 18:00:11

Uchwała Nr I/1/2018 z 31.01.2018 r.


w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu

menu