pomniejsz powiększ
menu
print

2019-04-02 15:09:51

Uchwała Nr III/37/2019 z 27.03.2019 r.


w sprawie zmian w budżecie Gminy

print

2019-04-02 15:09:12

Uchwała Nr III/36/2019 z 27.03.2019 r.


w sprawie zmiany uchwały nr XIV/102/2018 z dnia 19 grudnia 2018r.

print

2019-02-07 10:17:07

Uchwała Nr I/13/2019 z 30.01.2019 r.


w sprawie zmian w budżecie Gminy

print

2019-02-07 10:14:50

Uchwała Nr I/12/2019 z 30.01.2019 r.


w sprawie zmiany uchwały nr XIV/102/2018 z dnia 19 grudnia 2018r.

print

2019-01-25 12:08:34

Uchwała Nr 4200/I/34/2019 z dnia 23 stycznia 2019 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach


w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Hażlach na 2019 rok

print

2019-01-25 12:06:24

Uchwała Nr 4200/I/33/2019 z dnia 23 stycznia 2019 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach


w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Hażlach wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

print

2018-12-28 14:57:49

Uchwała Nr XIV/102/2018 z 19.12.2018 r.


w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2029

print

2018-12-28 14:57:03

Uchwała Nr XIV/101/2018 z 19.12.2018 r.


Uchwała Budżetowa na 2019 rok

print

2018-11-27 10:46:08

Uchwała Nr 4200/I/203/2018 z dnia 26 listopada 2018 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach


w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Hażlach na 2019 rok.

print

2018-11-27 10:44:09

Uchwała Nr 4200/I/202/2018 z dnia 26 listopada 2018 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach


w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Hażlach projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Hażlach.

print

2018-11-27 10:29:10

Uchwała Nr 4200/I/201/2018 z dnia 26 listopada 2018 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach


w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Hażlach projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok.

menu