pomniejsz powiększ
menu
print

2019-08-13 15:30:10

Uchwała Nr VII/67/2019 z 12.08.2019 r.


w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/102/2018 z dnia 19 grudnia 2018r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hażlach na lata 2019 - 2029

print

2019-08-13 15:29:24

Uchwała Nr VII/66/2019 z 12.08.2019 r.


w sprawie zmian w budżecie Gminy

print

2019-07-25 11:36:00

Zarządzenie nr 0050.189.2019 Wójta Gminy Hażlach z dnia 25 lipca 2019 r.


w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu

print

2019-06-17 14:28:52

Uchwała Nr VI/60/2019 z 12.06.2019 r.


w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/102/2018 z dnia 19 grudnia 2018r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hażlach na lata 2019 - 2029

print

2019-06-17 14:25:17

Uchwała Nr VI/59/2019 z 12.06.2019 r.


w sprawie zmian w budżecie Gminy

print

2019-06-04 13:53:17

Uchwała Nr V/46/2019 z 29.05.2019 r.


w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/102/2018 z dnia 19 grudnia 2018r.

print

2019-06-04 13:52:35

Uchwała Nr V/45/2019 z 29.05.2019 r.


w sprawie zmian w budżecie Gminy

print

2019-04-30 13:21:53

Uchwała Nr IV/41/2019 z 24.04.2019 r.


w sprawie zmian w budżecie Gminy

print

2019-04-29 15:21:11

Zarządzenie nr 0050.121.2019 Wójta Gminy Hażlach z dnia 29 kwietnia 2019 r.


w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu

print

2019-04-02 15:09:51

Uchwała Nr III/37/2019 z 27.03.2019 r.


w sprawie zmian w budżecie Gminy

print

2019-04-02 15:09:12

Uchwała Nr III/36/2019 z 27.03.2019 r.


w sprawie zmiany uchwały nr XIV/102/2018 z dnia 19 grudnia 2018r.

print

2019-02-07 10:17:07

Uchwała Nr I/13/2019 z 30.01.2019 r.


w sprawie zmian w budżecie Gminy

print

2019-02-07 10:14:50

Uchwała Nr I/12/2019 z 30.01.2019 r.


w sprawie zmiany uchwały nr XIV/102/2018 z dnia 19 grudnia 2018r.

print

2019-01-25 12:08:34

Uchwała Nr 4200/I/34/2019 z dnia 23 stycznia 2019 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach


w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Hażlach na 2019 rok

print

2019-01-25 12:06:24

Uchwała Nr 4200/I/33/2019 z dnia 23 stycznia 2019 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach


w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Hażlach wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

print

2018-12-28 14:57:49

Uchwała Nr XIV/102/2018 z 19.12.2018 r.


w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2029

print

2018-12-28 14:57:03

Uchwała Nr XIV/101/2018 z 19.12.2018 r.


Uchwała Budżetowa na 2019 rok

print

2018-11-27 10:46:08

Uchwała Nr 4200/I/203/2018 z dnia 26 listopada 2018 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach


w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Hażlach na 2019 rok.

print

2018-11-27 10:44:09

Uchwała Nr 4200/I/202/2018 z dnia 26 listopada 2018 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach


w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Hażlach projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Hażlach.

print

2018-11-27 10:29:10

Uchwała Nr 4200/I/201/2018 z dnia 26 listopada 2018 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach


w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Hażlach projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok.

menu