pomniejsz powiększ
menu
print

2018-12-18 15:28:02

Porozumienie nr FN.031.1.2018 z dnia 18 grudnia 2018 r.


w sprawie powierzenia Wójtowi zadań z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

menu