pomniejsz powiększ
menu
print

2019-02-07 14:19:55

Uchwała Nr I/19/2019 z 30.01.2019 r.


w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

print

2019-02-07 09:48:30

Uchwała Nr I/9/2019 z 30.01.2019 r.


w sprawie zmiany uchwały nr XI/92/2018 Rady Gminy Hażlach z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty

print

2019-02-07 09:47:24

Uchwała Nr I/8/2019 z 30.01.2019 r.


w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zamarski

print

2019-02-07 09:46:31

Uchwała Nr I/7/2019 z 30.01.2019 r.


w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rudnik

print

2019-02-07 09:44:01

Uchwała Nr I/6/2019 z 30.01.2019 r.


w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pogwizdów

print

2019-02-07 09:41:36

Uchwała Nr I/5/2019 z 30.01.2019 r.


w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kończyce Wielkie

print

2019-02-07 09:40:49

Uchwała Nr I/4/2019 z 30.01.2019 r.


w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Hażlach

print

2019-02-07 09:26:27

Uchwała Nr I/3/2019 z 30.01.2019 r.


w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Brzezówka

menu