pomniejsz powiększ
menu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505
Data Redaktor Zmiana
23.10.2015 11:57:28 Grzegorz Kasztura Edytowano artykuł
23.10.2015 11:51:38 Grzegorz Kasztura Dodany nowy artykuł
20.10.2015 10:20:54 Grzegorz Kasztura Dodany załącznik Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji do artykułu Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie Programu współpracy Gminy Hażlach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016
20.10.2015 09:51:19 Grzegorz Kasztura Dodany załącznik Protokół do artykułu Protokół nr 9/2015 z dnia 7 października 2015 r.
20.10.2015 09:50:08 Grzegorz Kasztura Dodany nowy artykuł Protokół nr 9/2015 z dnia 7 października 2015 r.
19.10.2015 09:55:26 Marek Sojka Dodany nowy artykuł „Portal Informacji Finansowo - Podatkowej Gminy Hażlach
19.10.2015 07:23:47 Marek Sojka Edytowano artykuł Dziadek Monika - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu
16.10.2015 13:33:07 Grzegorz Kasztura Dodany załącznik Projekt w sprawie zmian w budżecie Gminy do artykułu Projekty uchwał skierowanych na sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 28.10.2015 r.
16.10.2015 13:31:05 Grzegorz Kasztura Dodany załącznik Projekt w sprawie zmiany uchwały nr XII/86/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. do artykułu Projekty uchwał skierowanych na sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 28.10.2015 r.
16.10.2015 13:29:25 Grzegorz Kasztura Dodany załącznik Projekt w sprawie określenia na rok 2016 wysokości stawek podatku od nieruchomości od budynków, budowli i gruntów do artykułu Projekty uchwał skierowanych na sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 28.10.2015 r.
16.10.2015 13:28:28 Grzegorz Kasztura Dodany załącznik Projekt w sprawie określenia na rok 2016 wysokości stawek podatku od środków transportowych do artykułu Projekty uchwał skierowanych na sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 28.10.2015 r.
16.10.2015 13:26:21 Grzegorz Kasztura Dodany załącznik Projekt w sprawie określenia wzoru formularza „Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach i lasach” do artykułu Projekty uchwał skierowanych na sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 28.10.2015 r.
16.10.2015 13:24:18 Grzegorz Kasztura Dodany załącznik Projekt w sprawie określenia wzoru formularza „Deklaracja na podatek leśny” do artykułu Projekty uchwał skierowanych na sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 28.10.2015 r.
16.10.2015 13:22:08 Grzegorz Kasztura Dodany załącznik Projekt w sprawie określenia wzoru formularza „Deklaracja na podatek rolny” do artykułu Projekty uchwał skierowanych na sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 28.10.2015 r.
16.10.2015 13:19:17 Grzegorz Kasztura Dodany załącznik Projekt w sprawie określenia wzoru formularza „Deklaracja na podatek od nieruchomości” do artykułu Projekty uchwał skierowanych na sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 28.10.2015 r.
16.10.2015 13:17:36 Grzegorz Kasztura Dodany załącznik Projekt w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego w budynku położonym przy ulicy Północnej 5 w Pogwizdowie do artykułu Projekty uchwał skierowanych na sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 28.10.2015 r.
16.10.2015 13:15:07 Grzegorz Kasztura Dodany załącznik Projekt w sprawie zmiany uchwały nr VIII/59/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Hażlach na rok 2015 do artykułu Projekty uchwał skierowanych na sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 28.10.2015 r.
16.10.2015 13:11:43 Grzegorz Kasztura Dodany załącznik Projekt w sprawie Programu współpracy Gminy Hażlach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 do artykułu Projekty uchwał skierowanych na sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 28.10.2015 r.
16.10.2015 13:10:18 Grzegorz Kasztura Usunięty załącznik Projekt w sprawie Programu współpracy Gminy Hażlach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 z artykułu Projekty uchwał skierowanych na sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 28.10.2015 r.
16.10.2015 13:09:17 Grzegorz Kasztura Dodany załącznik Projekt w sprawie Programu współpracy Gminy Hażlach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 do artykułu Projekty uchwał skierowanych na sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 28.10.2015 r.
16.10.2015 13:04:27 Grzegorz Kasztura Dodany załącznik Projekt w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla podatników będących przedsiębiorcami w ramach pomocy de minimis do artykułu Projekty uchwał skierowanych na sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 28.10.2015 r.
16.10.2015 13:03:21 Grzegorz Kasztura Dodany nowy artykuł Projekty uchwał skierowanych na sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 28.10.2015 r.
16.10.2015 10:15:19 Grzegorz Kasztura Dodany załącznik Zawiadomienie do artykułu Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 27 października 2015 r. o godz. 15.30
16.10.2015 10:14:53 Grzegorz Kasztura Dodany nowy artykuł Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 27 października 2015 r. o godz. 15.30
16.10.2015 10:09:39 Grzegorz Kasztura Dodany załącznik Zawiadomienie do artykułu Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego w dniu 26 października 2015 r. o godz. 15.30
16.10.2015 10:09:01 Grzegorz Kasztura Dodany nowy artykuł Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego w dniu 26 października 2015 r. o godz. 15.30
16.10.2015 10:02:38 Grzegorz Kasztura Dodany załącznik Zawiadomienie do artykułu Zawiadomienie – Sesja IX/2015 na dzień 28.10.2015 r.
16.10.2015 10:01:56 Grzegorz Kasztura Dodany nowy artykuł Zawiadomienie – Sesja IX/2015 na dzień 28.10.2015 r.
16.10.2015 09:55:47 Grzegorz Kasztura Dodany załącznik Protokół do artykułu Protokół nr 9/2015 z dnia 7 października 2015 r.
16.10.2015 09:54:57 Grzegorz Kasztura Dodany nowy artykuł Protokół nr 9/2015 z dnia 7 października 2015 r.
15.10.2015 13:19:30 Grzegorz Kasztura Dodany załącznik Protokół do artykułu Protokół Nr VIII/2015 z Sesji Rady Gminy Hażlach w dniu 30.09.2015 r.
15.10.2015 13:18:23 Grzegorz Kasztura Dodany nowy artykuł Protokół Nr VIII/2015 z Sesji Rady Gminy Hażlach w dniu 30.09.2015 r.
13.10.2015 14:10:13 Grzegorz Kasztura Dodany załącznik Dane ogłoszonego aktu normatywnego do artykułu Uchwała Nr VIII/62/2015 z 30.09.2015 r.
13.10.2015 14:08:26 Grzegorz Kasztura Dodany załącznik Dane ogłoszonego aktu normatywnego do artykułu Uchwała Nr VIII/62/2015 z 30.09.2015 r.
13.10.2015 14:06:04 Grzegorz Kasztura Dodany załącznik Dane ogłoszonego aktu normatywnego do artykułu Uchwała Nr VIII/56/2015 z 30.09.2015 r.
13.10.2015 13:51:39 Grzegorz Kasztura Dodany nowy artykuł Dane teleadresowe Urzędu Gminy Hażlach, na które należy kierować zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia:
13.10.2015 13:49:43 Grzegorz Kasztura Usunięto artykuł Dane teleadresowe Urzędu Gminy Hażlach, na które należy kierować zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia: z kategorii Zgromadzenia
13.10.2015 13:48:24 Grzegorz Kasztura Dodany nowy artykuł
13.10.2015 13:47:04 Grzegorz Kasztura Usunięto artykuł Dane teleadresowe Urzędu Gminy Hażlach, na które należy kierować zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia: z kategorii Zgromadzenia
13.10.2015 13:46:58 Grzegorz Kasztura Edytowano artykuł
13.10.2015 13:44:58 Grzegorz Kasztura Dodany nowy artykuł
13.10.2015 12:54:35 Grzegorz Kasztura Dodany załącznik Dane ogłoszonego aktu normatywnego do artykułu Uchwała Nr VIII/56/2015 z 30.09.2015 r.
13.10.2015 12:46:15 Grzegorz Kasztura Dodany załącznik Zawiadomienie do artykułu Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Sportu, Spraw Socjalnych i Zdrowia w dniu 22 października 2015 roku o godz. 15.30
13.10.2015 12:45:29 Grzegorz Kasztura Dodany nowy artykuł Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Sportu, Spraw Socjalnych i Zdrowia w dniu 22 października 2015 roku o godz. 15.30
13.10.2015 10:31:26 Marek Gabzdyl Z kategorii Aktualne do kategorii Archiwalne został przeniesiony artykuł Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na usługę dowożenia dziecka niepełnosprawnego z terenu Gminy Hażlach do placówki oświatowej w Skoczowie
13.10.2015 10:30:43 Marek Gabzdyl Z kategorii Aktualne do kategorii Archiwalne został przeniesiony artykuł Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż stolarki okiennej w budynku dla sportowców w Kończycach Wielkich przy ul. Kościelnej
13.10.2015 10:29:58 Marek Gabzdyl Z kategorii Aktualne do kategorii Archiwalne został przeniesiony artykuł Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie 3 projektów termomodernizacji budynków oświatowych
13.10.2015 10:29:15 Marek Gabzdyl Z kategorii Aktualne do kategorii Archiwalne został przeniesiony artykuł Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią w Pogwizdowie
13.10.2015 10:28:23 Marek Gabzdyl Z kategorii Aktualne do kategorii Archiwalne został przeniesiony artykuł zapytanie i odpowiedź 1 do przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż stolarki okiennej w budynku dla sportowców w Kończycach Wielkich przy ul. Kościelnej
13.10.2015 10:27:29 Marek Gabzdyl Dodany załącznik ogłoszenie o wyborze do artykułu Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę i montaż stolarki okiennej w budynku dla sportowców w Kończycach Wielkich przy ul. Kościelnej
menu