pomniejsz powiększ
menu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520
Data Redaktor Zmiana
23.09.2015 08:27:26 Marek Sojka Edytowano artykuł Wybory
21.09.2015 14:36:34 Marek Gabzdyl Dodany załącznik ogłoszenie o wyborze do artykułu Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią w Pogwizdowie
21.09.2015 14:36:07 Marek Gabzdyl Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią w Pogwizdowie
21.09.2015 14:33:11 Marek Gabzdyl Dodany załącznik ogłoszenie o wyborze do artykułu Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie 3 projektów termomodernizacji budynków oświatowych
21.09.2015 14:32:34 Marek Gabzdyl Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie 3 projektów termomodernizacji budynków oświatowych
18.09.2015 14:19:41 Grzegorz Kasztura Dodany załącznik Projekt w sprawie zmian w budżecie Gminy do artykułu Projekty uchwał skierowanych na sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 30.09.2015 r.
18.09.2015 14:18:20 Grzegorz Kasztura Dodany załącznik Projekt w sprawie zmiany uchwały nr XII/86/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. do artykułu Projekty uchwał skierowanych na sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 30.09.2015 r.
18.09.2015 14:16:25 Grzegorz Kasztura Dodany załącznik Projekt w sprawie przystąpienia do Projektu pozakonkursowego pod nazwą "Aktywny powiat cieszyński - program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Fun Projekty uchwał skierowanych na sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 30.09.2015 r.
18.09.2015 14:14:08 Grzegorz Kasztura Dodany załącznik Projekt w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy do artykułu Projekty uchwał skierowanych na sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 30.09.2015 r.
18.09.2015 14:09:47 Grzegorz Kasztura Dodany załącznik Projekt w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Cieszynie do artykułu Projekty uchwał skierowanych na sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 30.09.2015 r.
18.09.2015 14:07:14 Grzegorz Kasztura Dodany załącznik Projekt w sprawie zmiany uchwały nr VIII/59/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Hażlach na rok 2015 do artykułu Projekty uchwał skierowanych na sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 30.09.2015 r.
18.09.2015 14:01:30 Grzegorz Kasztura Dodany załącznik Projekt w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Hażlach kartą płatniczą do artykułu Projekty uchwał skierowanych na sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 30.09.2015 r.
18.09.2015 13:58:48 Grzegorz Kasztura Dodany załącznik Projekt w sprawie przyznania Lauru Srebrnej Cieszynianki do artykułu Projekty uchwał skierowanych na sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 30.09.2015 r.
18.09.2015 13:51:48 Grzegorz Kasztura Dodany nowy artykuł Projekty uchwał skierowanych na sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 30.09.2015 r.
18.09.2015 13:29:57 Grzegorz Kasztura Dodany załącznik Protokół do artykułu Protokół nr 7/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r.
18.09.2015 13:29:05 Grzegorz Kasztura Dodany nowy artykuł Protokół nr 7/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r.
18.09.2015 13:20:15 Grzegorz Kasztura Dodany załącznik Protokół do artykułu Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Zamarski, które odbyło się w dniu 26 sierpnia 2015 roku
18.09.2015 13:18:37 Grzegorz Kasztura Dodany nowy artykuł Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Zamarski, które odbyło się w dniu 26 sierpnia 2015 roku
18.09.2015 11:28:50 Marek Gabzdyl Dodany załącznik zestawienie stolarki do artykułu Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż stolarki okiennej w budynku dla sportowców w Kończycach Wielkich przy ul. Kościelnej
18.09.2015 11:28:30 Marek Gabzdyl Usunięty załącznik zedstawienie stolarki z artykułu Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż stolarki okiennej w budynku dla sportowców w Kończycach Wielkich przy ul. Kościelnej
18.09.2015 11:28:04 Marek Gabzdyl Dodany załącznik zedstawienie stolarki do artykułu Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż stolarki okiennej w budynku dla sportowców w Kończycach Wielkich przy ul. Kościelnej
18.09.2015 11:27:42 Marek Gabzdyl Dodany załącznik rzut piętra do artykułu Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż stolarki okiennej w budynku dla sportowców w Kończycach Wielkich przy ul. Kościelnej
18.09.2015 11:27:22 Marek Gabzdyl Dodany załącznik rzut parteru do artykułu Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż stolarki okiennej w budynku dla sportowców w Kończycach Wielkich przy ul. Kościelnej
18.09.2015 11:26:58 Marek Gabzdyl Dodany załącznik opis do artykułu Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż stolarki okiennej w budynku dla sportowców w Kończycach Wielkich przy ul. Kościelnej
18.09.2015 11:26:43 Marek Gabzdyl Dodany załącznik przedmiar robót do artykułu Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż stolarki okiennej w budynku dla sportowców w Kończycach Wielkich przy ul. Kościelnej
18.09.2015 11:26:26 Marek Gabzdyl Dodany załącznik grupa kapitałowa do artykułu Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż stolarki okiennej w budynku dla sportowców w Kończycach Wielkich przy ul. Kościelnej
18.09.2015 11:26:12 Marek Gabzdyl Dodany załącznik załącznik nr 2 - art.22 do artykułu Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż stolarki okiennej w budynku dla sportowców w Kończycach Wielkich przy ul. Kościelnej
18.09.2015 11:25:54 Marek Gabzdyl Dodany załącznik załącznik nr 1 - oferta do artykułu Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż stolarki okiennej w budynku dla sportowców w Kończycach Wielkich przy ul. Kościelnej
18.09.2015 11:25:38 Marek Gabzdyl Dodany załącznik specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż stolarki okiennej w budynku dla sportowców w Kończycach Wielkich przy ul. Kościelnej
18.09.2015 11:25:05 Marek Gabzdyl Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż stolarki okiennej w budynku dla sportowców w Kończycach Wielkich przy ul. Kościelnej
18.09.2015 10:41:57 Marek Gabzdyl Z kategorii Aktualne do kategorii Archiwalne został przeniesiony artykuł Przetarg nieograniczony na usługę dowożenia dziecka niepełnosprawnego z terenu Gminy Hażlach do placówki oświatowej w Skoczowie.
18.09.2015 10:40:59 Marek Gabzdyl Dodany załącznik ogłoszenie o wyborze do artykułu Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na usługę dowożenia dziecka niepełnosprawnego z terenu Gminy Hażlach do placówki oświatowej w Skoczowie
18.09.2015 10:40:17 Marek Gabzdyl Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na usługę dowożenia dziecka niepełnosprawnego z terenu Gminy Hażlach do placówki oświatowej w Skoczowie
15.09.2015 15:22:05 Grzegorz Kasztura Dodany załącznik Zawiadomienie do artykułu Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego w dniu 23 września 2015 r. o godz. 15.30
15.09.2015 15:21:17 Grzegorz Kasztura Dodany nowy artykuł Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego w dniu 23 września 2015 r. o godz. 15.30
15.09.2015 15:16:16 Grzegorz Kasztura Dodany załącznik Zawiadomienie do artykułu Zawiadomienie – Sesja VIII/2015 na dzień 30.09.2015 r.
15.09.2015 15:15:25 Grzegorz Kasztura Dodany nowy artykuł Zawiadomienie – Sesja VIII/2015 na dzień 30.09.2015 r.
11.09.2015 12:32:17 Grzegorz Kasztura Dodany załącznik Zawiadomienie do artykułu Zawiadomienie o zebraniu wiejskim w dniu 22.09.2015 r.
11.09.2015 12:31:14 Grzegorz Kasztura Dodany nowy artykuł Zawiadomienie o zebraniu wiejskim w dniu 22.09.2015 r.
11.09.2015 11:13:02 Grzegorz Kasztura Dodany załącznik Zawiadomienie do artykułu Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Sportu, Spraw Socjalnych i Zdrowia w dniu 24 września 2015 roku o godz. 15.30
11.09.2015 11:12:18 Grzegorz Kasztura Dodany nowy artykuł Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Sportu, Spraw Socjalnych i Zdrowia w dniu 24 września 2015 roku o godz. 15.30
10.09.2015 13:06:30 Marek Gabzdyl Z kategorii Aktualne do kategorii Archiwalne został przeniesiony artykuł Przetarg nieograniczony na wykonanie 3 projektów termomodernizacji budynków oświatowych
10.09.2015 13:05:37 Marek Gabzdyl Z kategorii Aktualne do kategorii Archiwalne został przeniesiony artykuł Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na wykonanie 3 projektów termomodernizacji budynków oświatowych
10.09.2015 12:48:46 Marek Gabzdyl Dodany załącznik ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Przetarg nieograniczony na usługę dowożenia dziecka niepełnosprawnego z terenu Gminy Hażlach do placówki oświatowej w Skoczowie.
10.09.2015 12:48:19 Marek Gabzdyl Dodany załącznik załącznik nr 2 - art.22 do artykułu Przetarg nieograniczony na usługę dowożenia dziecka niepełnosprawnego z terenu Gminy Hażlach do placówki oświatowej w Skoczowie.
10.09.2015 12:48:03 Marek Gabzdyl Dodany załącznik załącznik nr 1 - oferta do artykułu Przetarg nieograniczony na usługę dowożenia dziecka niepełnosprawnego z terenu Gminy Hażlach do placówki oświatowej w Skoczowie.
10.09.2015 12:47:45 Marek Gabzdyl Dodany załącznik specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu Przetarg nieograniczony na usługę dowożenia dziecka niepełnosprawnego z terenu Gminy Hażlach do placówki oświatowej w Skoczowie.
10.09.2015 12:47:09 Marek Gabzdyl Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony na usługę dowożenia dziecka niepełnosprawnego z terenu Gminy Hażlach do placówki oświatowej w Skoczowie.
10.09.2015 12:44:49 Marek Gabzdyl Z kategorii Aktualne do kategorii Archiwalne został przeniesiony artykuł Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej, wykonanie projektu sieci wodociągowej, dokonanie zgłoszenia w Starostwie Powiatowym oraz budowę zaprojektowanych sieci
10.09.2015 12:44:01 Marek Gabzdyl Z kategorii Aktualne do kategorii Archiwalne został przeniesiony artykuł Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie 11 projektów przebudowy i remontu nawierzchni dróg gminnych
menu