pomniejsz powiększ
menu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537
Data Redaktor Zmiana
29.01.2014 14:48:31 Marek Sojka Dodany załącznik Projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części parceli gruntowej nr 1621/11 w Kończycach Wielkich z dotychczasowym dzierżawcą w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat. do artykułu Projekty uchwał skierowanych na sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 5.02.2014r.
29.01.2014 14:46:13 Marek Sojka Dodany załącznik Projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części parceli gruntowej nr 1621/11w Kończycach Wielkich z dotychczasowym dzierżawcą w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat. do artykułu Projekty uchwał skierowanych na sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 5.02.2014r.
29.01.2014 14:43:51 Marek Sojka Dodany załącznik Projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy parcel gruntowych nr 65/2 i 65/3 w Hażlachu z dotychczasowym dzierżawcą w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat. do artykułu Projekty uchwał skierowanych na sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 5.02.2014r.
29.01.2014 14:39:05 Marek Sojka Dodany załącznik Projekty uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej. do artykułu Projekty uchwał skierowanych na sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 5.02.2014r.
29.01.2014 14:37:12 Marek Sojka Dodany załącznik Projekty uchwał w sprawie zmiany uchwały nr VIII/66/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Hażlach na rok 2014 do artykułu Projekty uchwał skierowanych na sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 5.02.2014r.
29.01.2014 14:34:41 Marek Sojka Dodany załącznik Projekty uchwał w sprawie funduszu sołeckiego do artykułu Projekty uchwał skierowanych na sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 5.02.2014r.
29.01.2014 14:32:47 Marek Sojka Dodany załącznik Projekty uchwał w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt. do artykułu Projekty uchwał skierowanych na sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 5.02.2014r.
29.01.2014 14:26:38 Marek Sojka Dodany nowy artykuł Projekty uchwał skierowanych na sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 5.02.2014r.
29.01.2014 11:48:36 Marek Sojka Dodany załącznik Zarządzenie do artykułu Zarządzenie nr 0050.46.2014 Wójta Gminy Hażlach z dnia 28 stycznia 2014r.
29.01.2014 11:47:52 Marek Sojka Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 0050.46.2014 Wójta Gminy Hażlach z dnia 28 stycznia 2014r.
28.01.2014 16:58:01 Marek Sojka Dodany załącznik Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za udzielony posiłek albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zak Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za udzielony posiłek albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 -2020
28.01.2014 16:57:22 Marek Sojka Dodany załącznik Załącznik nr 2 - Formularz zgloszenia opinii do artykułu Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za udzielony posiłek albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 -2020
28.01.2014 16:56:55 Marek Sojka Dodany załącznik Załącznik nr 1 - Ogłoszenie Wójta o przeprowadzeniu konsultacji do artykułu Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za udzielony posiłek albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 -2020
28.01.2014 16:56:28 Marek Sojka Dodany załącznik Zarządzenie do artykułu Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za udzielony posiłek albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 -2020
28.01.2014 16:55:37 Marek Sojka Dodany nowy artykuł Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za udzielony posiłek albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 -2020
24.01.2014 13:08:59 Marek Sojka Dodany załącznik Zmiana uchwały do artykułu Uchwała Nr VIII/68/2012 z 12.12.2012r.
24.01.2014 13:08:48 Marek Sojka Dodany załącznik Zmiana uchwały do artykułu Uchwała Nr VIII/68/2012 z 12.12.2012r.
24.01.2014 13:08:34 Marek Sojka Dodany załącznik Zmiana uchwały do artykułu Uchwała Nr VIII/68/2012 z 12.12.2012r.
24.01.2014 13:08:21 Marek Sojka Dodany załącznik Zmiana uchwały do artykułu Uchwała Nr VIII/68/2012 z 12.12.2012r.
24.01.2014 13:05:09 Marek Sojka Dodany załącznik Zmiana uchwały do artykułu Uchwała nr XXXI/272/10 z 4.01.2010r.
24.01.2014 13:04:57 Marek Sojka Dodany załącznik Zmiana uchwały do artykułu Uchwała nr XXXI/272/10 z 4.01.2010r.
24.01.2014 13:03:23 Marek Sojka Dodany załącznik Zmiana uchwały do artykułu Uchwała nr III/17/10 z 29.12.2010r.
24.01.2014 13:03:13 Marek Sojka Dodany załącznik Zmiana uchwały do artykułu Uchwała nr III/17/10 z 29.12.2010r.
24.01.2014 13:00:56 Marek Sojka Dodany załącznik Zmiana uchwały do artykułu Uchwała nr VII/79/2011 z 28.12.2011r.
24.01.2014 13:00:19 Marek Sojka Dodany załącznik Zmiana uchwały do artykułu Uchwała nr VII/79/2011 z 28.12.2011r.
24.01.2014 12:30:57 Marek Sojka Dodany załącznik Zarządzenie do artykułu Zarządzenie nr 0050.41.2014 Wójta Gminy Hażlach z dnia 22 stycznia 2014r.
24.01.2014 12:30:34 Marek Sojka Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 0050.41.2014 Wójta Gminy Hażlach z dnia 22 stycznia 2014r.
24.01.2014 11:27:39 Marek Sojka Dodany załącznik Uchwała do artykułu Uchwała Nr VIII/68/2012 z 12.12.2012r.
24.01.2014 11:27:22 Marek Sojka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VIII/68/2012 z 12.12.2012r.
24.01.2014 11:27:07 Marek Sojka Usunięto artykuł Uchwała Nr VIII/68/2012 z kategorii Programy i strategie
24.01.2014 11:26:50 Marek Sojka Dodany nowy artykuł
24.01.2014 11:22:19 Marek Sojka Dodany załącznik Uchwała do artykułu Uchwała Nr VI/40/2012 z 26.09.2012r.
24.01.2014 11:22:00 Marek Sojka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VI/40/2012 z 26.09.2012r.
24.01.2014 11:20:51 Marek Sojka Dodany załącznik Uchwała do artykułu Uchwała nr VII/79/2011 z 28.12.2011r.
24.01.2014 11:17:50 Marek Sojka Dodany załącznik Uchwała do artykułu Uchwała nr II/6/2012 z 29.02.2012r.
24.01.2014 11:17:27 Marek Sojka Dodany nowy artykuł Uchwała nr II/6/2012 z 29.02.2012r.
24.01.2014 11:14:20 Marek Sojka Dodany nowy artykuł Uchwała nr VII/79/2011 z 28.12.2011r.
24.01.2014 11:11:19 Marek Sojka Dodany załącznik Uchwała do artykułu Uchwała nr IV/43/2011 z 7.09.2011r.
24.01.2014 11:10:55 Marek Sojka Dodany nowy artykuł Uchwała nr IV/43/2011 z 7.09.2011r.
24.01.2014 11:10:14 Marek Sojka Dodany załącznik Uchwała do artykułu Uchwała nr II/13/2011 z 30.03.2011r.
24.01.2014 11:09:53 Marek Sojka Dodany nowy artykuł Uchwała nr II/13/2011 z 30.03.2011r.
24.01.2014 11:08:31 Marek Sojka Dodany załącznik Uchwała do artykułu Uchwała nr III/17/10 z 29.12.2010r.
24.01.2014 11:08:04 Marek Sojka Dodany nowy artykuł Uchwała nr III/17/10 z 29.12.2010r.
24.01.2014 11:01:51 Marek Sojka Dodany załącznik Uchwała do artykułu Uchwała nr XXXVI/308/10 z 2.09.2010r
24.01.2014 11:01:20 Marek Sojka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXXVI/308/10 z 2.09.2010r
24.01.2014 11:00:30 Marek Sojka Dodany załącznik Uchwała do artykułu Uchwała nr XXXIII/283/10 z 25.03.2010r.
24.01.2014 10:59:21 Marek Sojka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXXIII/283/10 z 25.03.2010r.
24.01.2014 10:51:22 Marek Sojka Dodany załącznik Uchwała do artykułu Uchwała nr XXXI/272/10 z 4.01.2010r.
24.01.2014 10:50:48 Marek Sojka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXXI/272/10 z 4.01.2010r.
24.01.2014 10:38:47 Marek Sojka Dodany załącznik Uchwała do artykułu Uchwała nr IV/44/2011 z 7.09.2011r.
menu