pomniejsz powiększ
menu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524
Data Redaktor Zmiana
04.03.2013 13:48:52 Marek Gabzdyl Dodany załącznik ogłoszenie o wyborze najkorzystniejsze oferty. do artykułu Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Hażlach - część 1, część 2, część 3.
04.03.2013 13:47:46 Marek Gabzdyl Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Hażlach - część 1, część 2, część 3.
28.02.2013 12:40:07 Marek Sojka Dodany załącznik Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych do artykułu Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
28.02.2013 12:38:58 Marek Sojka Usunięty załącznik Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z artykułu Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
28.02.2013 11:20:48 Marek Sojka Dodany załącznik Protokół do artykułu Protokół nr 1/2013 z dnia 13 lutego 2013r.
28.02.2013 11:18:09 Marek Sojka Dodany nowy artykuł Protokół nr 1/2013 z dnia 13 lutego 2013r.
27.02.2013 08:36:10 Marek Sojka Edytowano artykuł Podatki i opłaty lokalne
27.02.2013 08:33:58 Marek Sojka Edytowano artykuł
26.02.2013 13:38:38 Marek Sojka Dodany załącznik Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji do artykułu Projekt uchwały Rady Gminy Hażlach w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, trybu postępowania i sposobu jej rozliczania.
22.02.2013 10:15:35 Marek Sojka Dodany załącznik Zawiadomienie do artykułu Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 27 lutego 2013r. o godz. 14:30
22.02.2013 10:14:30 Marek Sojka Dodany nowy artykuł Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 27 lutego 2013r. o godz. 14:30
21.02.2013 15:00:36 Marek Sojka Dodany załącznik Zawiadomienie do artykułu Zawiadomienie - Sesja I/2013 na dzień 27.02.2013r.
21.02.2013 15:00:09 Marek Sojka Usunięty załącznik Zawiadomienie z artykułu Zawiadomienie - Sesja VIII/2012 na dzień 12.12.2012r.
21.02.2013 15:00:04 Marek Sojka Dodany załącznik Zawiadomienie do artykułu Zawiadomienie - Sesja VIII/2012 na dzień 12.12.2012r.
21.02.2013 14:58:38 Marek Sojka Dodany nowy artykuł Zawiadomienie - Sesja I/2013 na dzień 27.02.2013r.
21.02.2013 14:38:38 Marek Sojka Dodany załącznik Projekt w sprawie zmiany uchwały nr VIII/72/2013 z dnia 12 grudnia 2012r.  do artykułu Projekty uchwał skierowanych na sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 27.02.2013r.
21.02.2013 14:36:09 Marek Sojka Dodany załącznik Projekt w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia  do artykułu Projekty uchwał skierowanych na sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 27.02.2013r.
21.02.2013 14:35:48 Marek Sojka Dodany załącznik Projekt w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Hażlach na rok 2013.  do artykułu Projekty uchwał skierowanych na sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 27.02.2013r.
21.02.2013 14:35:33 Marek Sojka Dodany załącznik Projekt w sprawie zmiany uchwały nr VIII/68/2012 z dnia 12 grudnia 2012r  do artykułu Projekty uchwał skierowanych na sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 27.02.2013r.
21.02.2013 14:35:14 Marek Sojka Dodany załącznik Projekt w sprawie zmiany uchwały nr VIII/73/2012  do artykułu Projekty uchwał skierowanych na sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 27.02.2013r.
21.02.2013 14:34:40 Marek Sojka Dodany załącznik Projekt w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok do artykułu Projekty uchwał skierowanych na sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 27.02.2013r.
21.02.2013 14:34:24 Marek Sojka Dodany załącznik Projekt w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej  do artykułu Projekty uchwał skierowanych na sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 27.02.2013r.
21.02.2013 14:33:57 Marek Sojka Dodany załącznik Projekt w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.  do artykułu Projekty uchwał skierowanych na sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 27.02.2013r.
21.02.2013 14:33:46 Marek Sojka Dodany załącznik Projekt w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, trybu postępowania i sposobu jej rozliczania  do artykułu Projekty uchwał skierowanych na sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 27.02.2013r.
21.02.2013 14:33:25 Marek Sojka Dodany załącznik Projekt w sprawie funduszu sołeckiego  do artykułu Projekty uchwał skierowanych na sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 27.02.2013r.
21.02.2013 14:33:10 Marek Sojka Dodany załącznik Projekt w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/321/10 z dnia 21 października 2010r.  do artykułu Projekty uchwał skierowanych na sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 27.02.2013r.
21.02.2013 14:32:00 Marek Sojka Dodany nowy artykuł Projekty uchwał skierowanych na sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 27.02.2013r.
18.02.2013 08:39:25 Marek Sojka Dodany nowy artykuł Protokół nr 8/2012 z dnia 28 listopada 2012r.
15.02.2013 08:30:43 Marek Sojka Dodany załącznik Załącznik do Zarządzenia - Regulamin otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Hażlach do artykułu Zarządzenie nr 0050.50.2013 Wójta Gminy Hażlach z dnia 14 lutego 2013 roku
15.02.2013 08:28:57 Marek Sojka Dodany załącznik Zarządzenie do artykułu Zarządzenie nr 0050.50.2013 Wójta Gminy Hażlach z dnia 14 lutego 2013 roku
15.02.2013 08:28:20 Marek Sojka Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 0050.50.2013 Wójta Gminy Hażlach z dnia 14 lutego 2013 roku
14.02.2013 14:49:48 Marek Sojka Dodany załącznik Projekt uchwały Rady Gminy Hażlach w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, trybu postępowania i sposobu jej rozliczania. do artykułu Projekt uchwały Rady Gminy Hażlach w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, trybu postępowania i sposobu jej rozliczania.
14.02.2013 13:36:23 Marek Sojka Dodany załącznik Formularz konsultacji do artykułu Projekt uchwały Rady Gminy Hażlach w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, trybu postępowania i sposobu jej rozliczania.
14.02.2013 13:35:48 Marek Sojka Dodany załącznik Ogłoszenie Wójta o przeprowadzeniu konsultacji do artykułu Projekt uchwały Rady Gminy Hażlach w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, trybu postępowania i sposobu jej rozliczania.
14.02.2013 13:34:49 Marek Sojka Dodany załącznik Zarządzenie Wójta do artykułu Projekt uchwały Rady Gminy Hażlach w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, trybu postępowania i sposobu jej rozliczania.
14.02.2013 13:33:25 Marek Sojka Dodany nowy artykuł Projekt uchwały Rady Gminy Hażlach w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, trybu postępowania i sposobu jej rozliczania.
14.02.2013 13:22:11 Marek Sojka Dodany załącznik Zarządzenie do artykułu Zarządzenie nr 0050.51.2013 Wójta Gminy Hażlach z dnia 14 lutego 2013r.
14.02.2013 13:19:12 Marek Sojka Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 0050.51.2013 Wójta Gminy Hażlach z dnia 14 lutego 2013r.
14.02.2013 10:01:30 Marek Sojka Dodany załącznik Zarządzenie do artykułu Zarządzenie nr 0050.49.2013 Wójta Gminy Hażlach z dnia 14 lutego 2013r.
14.02.2013 10:00:36 Marek Sojka Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 0050.49.2013 Wójta Gminy Hażlach z dnia 14 lutego 2013r.
14.02.2013 09:53:30 Marek Sojka Dodany załącznik Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji do artykułu Projekt uchwały Rady Gminy Hażlach w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/321/10 z dnia 21 października 2010r.
14.02.2013 09:42:21 Marek Sojka Dodany załącznik Protokół do artykułu Protokół nr 7/2012 z dnia 17 października 2012r.
14.02.2013 09:37:58 Marek Sojka Dodany nowy artykuł Protokół nr 7/2012 z dnia 17 października 2012r.
07.02.2013 08:23:10 Marek Sojka Dodany załącznik Zawiadomienie do artykułu Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu w dniu 20 lutego 2013r. o godz. 15:00
07.02.2013 08:22:38 Marek Sojka Dodany nowy artykuł Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu w dniu 20 lutego 2013r. o godz. 15:00
07.02.2013 08:15:52 Marek Sojka Dodany załącznik Zawiadomienie do artykułu Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rady Gminy Hażlach w dniu 13 lutego 2013r. o godz. 15:00
07.02.2013 08:15:22 Marek Sojka Dodany nowy artykuł Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rady Gminy Hażlach w dniu 13 lutego 2013r. o godz. 15:00
06.02.2013 14:59:55 Marek Sojka Dodany załącznik Projekt uchwały Rady Gminy Hażlach w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/321/10 z dnia 21 października 2010r. do artykułu Projekt uchwały Rady Gminy Hażlach w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/321/10 z dnia 21 października 2010r.
06.02.2013 14:51:49 Marek Sojka Dodany załącznik Formularz konsultacji do artykułu Projekt uchwały Rady Gminy Hażlach w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/321/10 z dnia 21 października 2010r.
06.02.2013 14:50:16 Marek Sojka Dodany załącznik Ogłoszenie Wójta o przeprowadzeniu konsultacji do artykułu Projekt uchwały Rady Gminy Hażlach w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/321/10 z dnia 21 października 2010r.
menu