pomniejsz powiększ
menu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607
Data Redaktor Zmiana
23.08.2018 08:21:21 Grzegorz Kasztura Dodany nowy artykuł Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Zamarski, które odbyło się w dniu 18 czerwca 2018 roku
22.08.2018 12:58:43 Grzegorz Kasztura Dodany załącznik Projekt w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 1780/1 położonej w Kończycach Wielkich do artykułu Projekty uchwał skierowanych na sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 22.08.2018 r.
21.08.2018 11:25:06 Grzegorz Kasztura Dodany załącznik Zawiadomienie do artykułu Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Hażlach w dniu 29 sierpnia 2018 r. o godz. 08.00
21.08.2018 11:24:40 Grzegorz Kasztura Dodany nowy artykuł Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Hażlach w dniu 29 sierpnia 2018 r. o godz. 08.00
20.08.2018 15:34:25 Grzegorz Kasztura Dodany załącznik Protokół do artykułu Protokół Nr VI/2018 z Sesji Rady Gminy Hażlach w dniu 27.06.2018 r.
20.08.2018 15:33:23 Grzegorz Kasztura Dodany nowy artykuł Protokół Nr VI/2018 z Sesji Rady Gminy Hażlach w dniu 27.06.2018 r.
20.08.2018 15:32:42 Grzegorz Kasztura Usunięto artykuł Protokół Nr VI/2018 z Sesji Rady Gminy Hażlach w dniu 28.06.2018 r. z kategorii VII Kadencja 2014-2018
20.08.2018 15:31:01 Grzegorz Kasztura Dodany nowy artykuł
20.08.2018 13:24:36 Grzegorz Kasztura Dodany załącznik Kalendarz wyborczy do artykułu Kalendarz wyborczy
20.08.2018 13:24:02 Grzegorz Kasztura Dodany nowy artykuł Kalendarz wyborczy
20.08.2018 11:36:43 Grzegorz Kasztura Edytowano artykuł Wyniki kontroli
20.08.2018 11:33:00 Grzegorz Kasztura Dodany załącznik Protokół kontroli kompleksowej Urzędu Gminy Hażlach przeprowadzonej w okresie od dnia 15 marca 2018 r. do dnia 19 kwietnia 2018 r. przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach do artykułu Protokół kontroli kompleksowej Urzędu Gminy Hażlach przeprowadzonej w okresie od dnia 15 marca 2018 r. do dnia 19 kwietnia 2018 r. przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
20.08.2018 11:11:35 Grzegorz Kasztura Dodany nowy artykuł Protokół kontroli kompleksowej Urzędu Gminy Hażlach przeprowadzonej w okresie od dnia 15 marca 2018 r. do dnia 19 kwietnia 2018 r. przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
20.08.2018 11:10:49 Grzegorz Kasztura Usunięto artykuł Protokół kontroli kompleksowej Urzędu Gminy Hażlach przeprowadzonej w okresie od dnia 15 marca 2018 r. do dnia 19 kwietnia 2018 r. przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z kategorii Protokoły kontr
20.08.2018 11:10:04 Grzegorz Kasztura Dodany nowy artykuł
17.08.2018 15:32:05 Grzegorz Kasztura Dodany załącznik Dane ogłoszonego aktu normatywnego do artykułu Uchwała Nr V/41/2018 z 28.05.2018 r.
17.08.2018 15:31:44 Grzegorz Kasztura Dodany załącznik Dane ogłoszonego aktu normatywnego do artykułu Uchwała Nr V/38/2018 z 28.05.2018 r.
17.08.2018 15:30:59 Grzegorz Kasztura Dodany załącznik Dane ogłoszonego aktu normatywnego do artykułu Uchwała Nr V/35/2018 z 28.05.2018 r.
17.08.2018 15:30:13 Grzegorz Kasztura Dodany załącznik Dane ogłoszonego aktu normatywnego do artykułu Uchwała Nr V/41/2018 z 28.05.2018 r.
17.08.2018 15:28:54 Grzegorz Kasztura Dodany załącznik Dane ogłoszonego aktu normatywnego do artykułu Uchwała Nr V/38/2018 z 28.05.2018 r.
17.08.2018 15:27:03 Grzegorz Kasztura Dodany załącznik Dane ogłoszonego aktu normatywnego do artykułu Uchwała Nr V/35/2018 z 28.05.2018 r.
14.08.2018 13:11:42 Marek Gabzdyl Dodany załącznik załącznik nr 7 -karta gwarancyjna do artykułu Przetarg nieograniczony na przebudowę, remont, docieplenie budynku szkoły podstawowej w Hażlachu wraz z adaptacją poddasza nieużytkowego na cele dydaktyczne oraz docieplenie budynku byłego gimnazjum w Kończycach Wielkich
14.08.2018 13:11:03 Marek Gabzdyl Dodany załącznik załącznik nr 6 - wzór umowy do artykułu Przetarg nieograniczony na przebudowę, remont, docieplenie budynku szkoły podstawowej w Hażlachu wraz z adaptacją poddasza nieużytkowego na cele dydaktyczne oraz docieplenie budynku byłego gimnazjum w Kończycach Wielkich
14.08.2018 13:10:38 Marek Gabzdyl Dodany załącznik załącznik nr 5 - grupa kapitałowa do artykułu Przetarg nieograniczony na przebudowę, remont, docieplenie budynku szkoły podstawowej w Hażlachu wraz z adaptacją poddasza nieużytkowego na cele dydaktyczne oraz docieplenie budynku byłego gimnazjum w Kończycach Wielkich
14.08.2018 13:10:10 Marek Gabzdyl Dodany załącznik załącznik nr 4 - potwierdzenie umowy do artykułu Przetarg nieograniczony na przebudowę, remont, docieplenie budynku szkoły podstawowej w Hażlachu wraz z adaptacją poddasza nieużytkowego na cele dydaktyczne oraz docieplenie budynku byłego gimnazjum w Kończycach Wielkich
14.08.2018 13:09:42 Marek Gabzdyl Dodany załącznik załącznik nr 3 - oświadczenie do artykułu Przetarg nieograniczony na przebudowę, remont, docieplenie budynku szkoły podstawowej w Hażlachu wraz z adaptacją poddasza nieużytkowego na cele dydaktyczne oraz docieplenie budynku byłego gimnazjum w Kończycach Wielkich
14.08.2018 13:09:22 Marek Gabzdyl Dodany załącznik załącznik nr 2 - oświadczenie do artykułu Przetarg nieograniczony na przebudowę, remont, docieplenie budynku szkoły podstawowej w Hażlachu wraz z adaptacją poddasza nieużytkowego na cele dydaktyczne oraz docieplenie budynku byłego gimnazjum w Kończycach Wielkich
14.08.2018 13:09:04 Marek Gabzdyl Dodany załącznik załącznik nr 1 - oferta do artykułu Przetarg nieograniczony na przebudowę, remont, docieplenie budynku szkoły podstawowej w Hażlachu wraz z adaptacją poddasza nieużytkowego na cele dydaktyczne oraz docieplenie budynku byłego gimnazjum w Kończycach Wielkich
14.08.2018 13:08:40 Marek Gabzdyl Dodany załącznik specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu Przetarg nieograniczony na przebudowę, remont, docieplenie budynku szkoły podstawowej w Hażlachu wraz z adaptacją poddasza nieużytkowego na cele dydaktyczne oraz docieplenie budynku byłego gimnazjum w Kończycach Wielkich
14.08.2018 13:07:57 Marek Gabzdyl Dodany załącznik ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Przetarg nieograniczony na przebudowę, remont, docieplenie budynku szkoły podstawowej w Hażlachu wraz z adaptacją poddasza nieużytkowego na cele dydaktyczne oraz docieplenie budynku byłego gimnazjum w Kończycach Wielkich
14.08.2018 12:25:07 Marek Gabzdyl Dodany załącznik załącznik nr 8 - opis przedmiotu zamówienia, przedmiar robót do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie wystawy „Domu Przyrodnika” w dawnym spichlerzu w Hażlachu wraz z dostawą nowoczesnego sprzętu multimedialnego, niezbędnego oprogramowania, w tym licencji oraz dostawą urządzeń i wyposażenia wraz z montażem Parku Sensorycznego i Ogrodu Miniatur
14.08.2018 12:23:15 Marek Gabzdyl Dodany załącznik załącznik nr 7 - karta gwarancyjna do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie wystawy „Domu Przyrodnika” w dawnym spichlerzu w Hażlachu wraz z dostawą nowoczesnego sprzętu multimedialnego, niezbędnego oprogramowania, w tym licencji oraz dostawą urządzeń i wyposażenia wraz z montażem Parku Sensorycznego i Ogrodu Miniatur
14.08.2018 12:22:57 Marek Gabzdyl Dodany załącznik załącznik nr 6 - wzór umowy do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie wystawy „Domu Przyrodnika” w dawnym spichlerzu w Hażlachu wraz z dostawą nowoczesnego sprzętu multimedialnego, niezbędnego oprogramowania, w tym licencji oraz dostawą urządzeń i wyposażenia wraz z montażem Parku Sensorycznego i Ogrodu Miniatur
14.08.2018 12:22:29 Marek Gabzdyl Dodany załącznik załącznik nr 5 - grupa kapitałowa do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie wystawy „Domu Przyrodnika” w dawnym spichlerzu w Hażlachu wraz z dostawą nowoczesnego sprzętu multimedialnego, niezbędnego oprogramowania, w tym licencji oraz dostawą urządzeń i wyposażenia wraz z montażem Parku Sensorycznego i Ogrodu Miniatur
14.08.2018 12:21:58 Marek Gabzdyl Dodany załącznik załącznik nr 4 - potwiardzenie umowy do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie wystawy „Domu Przyrodnika” w dawnym spichlerzu w Hażlachu wraz z dostawą nowoczesnego sprzętu multimedialnego, niezbędnego oprogramowania, w tym licencji oraz dostawą urządzeń i wyposażenia wraz z montażem Parku Sensorycznego i Ogrodu Miniatur
14.08.2018 12:21:15 Marek Gabzdyl Dodany załącznik załącznik nr 3 - oświadczenie do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie wystawy „Domu Przyrodnika” w dawnym spichlerzu w Hażlachu wraz z dostawą nowoczesnego sprzętu multimedialnego, niezbędnego oprogramowania, w tym licencji oraz dostawą urządzeń i wyposażenia wraz z montażem Parku Sensorycznego i Ogrodu Miniatur
14.08.2018 12:20:58 Marek Gabzdyl Dodany załącznik załącznik nr 2 - oświadczenie do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie wystawy „Domu Przyrodnika” w dawnym spichlerzu w Hażlachu wraz z dostawą nowoczesnego sprzętu multimedialnego, niezbędnego oprogramowania, w tym licencji oraz dostawą urządzeń i wyposażenia wraz z montażem Parku Sensorycznego i Ogrodu Miniatur
14.08.2018 12:20:39 Marek Gabzdyl Dodany załącznik załącznik nr 1 - oferta do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie wystawy „Domu Przyrodnika” w dawnym spichlerzu w Hażlachu wraz z dostawą nowoczesnego sprzętu multimedialnego, niezbędnego oprogramowania, w tym licencji oraz dostawą urządzeń i wyposażenia wraz z montażem Parku Sensorycznego i Ogrodu Miniatur
14.08.2018 12:20:17 Marek Gabzdyl Dodany załącznik specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie wystawy „Domu Przyrodnika” w dawnym spichlerzu w Hażlachu wraz z dostawą nowoczesnego sprzętu multimedialnego, niezbędnego oprogramowania, w tym licencji oraz dostawą urządzeń i wyposażenia wraz z montażem Parku Sensorycznego i Ogrodu Miniatur
14.08.2018 12:16:45 Marek Gabzdyl Dodany załącznik ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie wystawy „Domu Przyrodnika” w dawnym spichlerzu w Hażlachu wraz z dostawą nowoczesnego sprzętu multimedialnego, niezbędnego oprogramowania, w tym licencji oraz dostawą urządzeń i wyposażenia wraz z montażem Parku Sensorycznego i Ogrodu Miniatur
14.08.2018 11:32:33 Grzegorz Kasztura Edytowano artykuł Praca Rady Gminy
14.08.2018 11:28:58 Grzegorz Kasztura Dodany załącznik Projekt w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych Gminy Hażlach o projekcie uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Hażlach miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych do artykułu Projekty uchwał skierowanych na sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 22.08.2018 r.
14.08.2018 11:28:21 Grzegorz Kasztura Dodany załącznik Projekt w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Hażlach miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych do artykułu Projekty uchwał skierowanych na sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 22.08.2018 r.
14.08.2018 11:27:48 Grzegorz Kasztura Dodany załącznik Projekt w sprawie zmian w budżecie Gminy do artykułu Projekty uchwał skierowanych na sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 22.08.2018 r.
14.08.2018 11:27:01 Grzegorz Kasztura Dodany załącznik Projekt w sprawie zmiany uchwały nr XII/78/2017 z dnia 27 grudnia 2017r. do artykułu Projekty uchwał skierowanych na sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 22.08.2018 r.
14.08.2018 11:25:38 Grzegorz Kasztura Dodany załącznik Projekt w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony działki numer 23/33 położonej w Hażlachu do artykułu Projekty uchwał skierowanych na sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 22.08.2018 r.
14.08.2018 11:24:43 Grzegorz Kasztura Dodany załącznik Projekt w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony części działki numer 57/9 położonej w Hażlachu do artykułu Projekty uchwał skierowanych na sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 22.08.2018 r.
14.08.2018 11:24:17 Grzegorz Kasztura Dodany załącznik Projekt w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy w ramach projektu przeznaczonego do realizacji ze środków Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska do artykułu Projekty uchwał skierowanych na sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 22.08.2018 r.
14.08.2018 11:23:54 Grzegorz Kasztura Dodany załącznik Projekt w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Hażlach do artykułu Projekty uchwał skierowanych na sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 22.08.2018 r.
14.08.2018 11:20:39 Grzegorz Kasztura Dodany załącznik Projekt w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzezówka dla działki nr 216/8 do artykułu Projekty uchwał skierowanych na sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 22.08.2018 r.
menu