pomniejsz powiększ
menu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505
Data Redaktor Zmiana
20.01.2011 15:18:53 Marek Sojka Dodany załącznik Zawiadomienie do artykułu Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia , Spraw Socjalnych i Sportu w dniu 12 stycznia 2011r. o godz. 15:30
20.01.2011 15:18:32 Marek Sojka Dodany nowy artykuł Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia , Spraw Socjalnych i Sportu w dniu 12 stycznia 2011r. o godz. 15:30
20.01.2011 15:16:14 Marek Sojka Dodany załącznik Zawiadomienie do artykułu Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 11 stycznia 2011r. (tj. wtorek) o godz. 16:00
20.01.2011 15:15:32 Marek Sojka Dodany nowy artykuł Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 11 stycznia 2011r. (tj. wtorek) o godz. 16:00
20.01.2011 15:07:00 Marek Sojka Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie: ustalenia diet dla radnych do artykułu Projekty uchwał skierowanych na sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 29.12.2010r.
20.01.2011 15:06:34 Marek Sojka Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Hażlach. do artykułu Projekty uchwał skierowanych na sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 29.12.2010r.
20.01.2011 15:06:16 Marek Sojka Dodany załącznik Projekt uchwały budżetowej na 2011r. do artykułu Projekty uchwał skierowanych na sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 29.12.2010r.
20.01.2011 15:04:35 Marek Sojka Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie: Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2021 do artykułu Projekty uchwał skierowanych na sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 29.12.2010r.
20.01.2011 15:03:57 Marek Sojka Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok. do artykułu Projekty uchwał skierowanych na sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 29.12.2010r.
20.01.2011 15:03:44 Marek Sojka Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok. do artykułu Projekty uchwał skierowanych na sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 29.12.2010r.
20.01.2011 15:03:17 Marek Sojka Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy do artykułu Projekty uchwał skierowanych na sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 29.12.2010r.
20.01.2011 14:53:52 Marek Sojka Dodany załącznik Zarządzenie do artykułu Projekty uchwał skierowanych na sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 29.12.2010r.
20.01.2011 14:53:10 Marek Sojka Dodany nowy artykuł Projekty uchwał skierowanych na sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 29.12.2010r.
20.01.2011 12:46:56 Marek Sojka Dodany załącznik Zaproszenie do składnia ofert do artykułu Zaproszenie do składania ofert na doskonalenie zawodowe nauczycieli
20.01.2011 12:46:41 Marek Sojka Dodany nowy artykuł Zaproszenie do składania ofert na doskonalenie zawodowe nauczycieli
20.01.2011 12:45:51 Marek Sojka Usunięto artykuł Zaproszenie do składania ofert na doskonalenie zawodowe nauczycieli z kategorii Ogłoszenia
20.01.2011 12:45:22 Marek Sojka Dodany załącznik Zaproszenie do składania ofert do artykułu
20.01.2011 12:44:59 Marek Sojka Dodany nowy artykuł
17.01.2011 15:26:07 Marek Sojka Dodany załącznik Załącznik do zarządzenia do artykułu Zarządzenie nr 34/2011 Wójta Gminy Hażlach z dnia 14 stycznia 2011 roku
17.01.2011 15:25:16 Marek Sojka Dodany załącznik Zarządzenie do artykułu Zarządzenie nr 34/2011 Wójta Gminy Hażlach z dnia 14 stycznia 2011 roku
17.01.2011 15:24:54 Marek Sojka Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 34/2011 Wójta Gminy Hażlach z dnia 14 stycznia 2011 roku
17.01.2011 15:23:17 Marek Sojka Dodany załącznik Załącznik do zarządzenia do artykułu Zarządzenie nr 33/2011 Wójta Gminy Hażlach z dnia 14 stycznia 2011 roku
17.01.2011 15:21:55 Marek Sojka Dodany załącznik Zarządzenie do artykułu Zarządzenie nr 33/2011 Wójta Gminy Hażlach z dnia 14 stycznia 2011 roku
17.01.2011 15:20:55 Marek Sojka Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 33/2011 Wójta Gminy Hażlach z dnia 14 stycznia 2011 roku
13.01.2011 15:29:12 Marek Sojka Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy do artykułu Projekty uchwał skierowanych na sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 14.12.2010r.
13.01.2011 15:28:05 Marek Sojka Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie: określenia wzoru formularza „Informacji o lasach” do artykułu Projekty uchwał skierowanych na sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 14.12.2010r.
13.01.2011 15:27:40 Marek Sojka Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie: określenia wzoru formularza „Informacji o gruntach” do artykułu Projekty uchwał skierowanych na sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 14.12.2010r.
13.01.2011 15:27:11 Marek Sojka Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie: określenia wzoru formularza „Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych” do artykułu Projekty uchwał skierowanych na sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 14.12.2010r.
13.01.2011 15:25:13 Marek Sojka Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie: określenia wzoru formularza „Deklaracja na podatek leśny” do artykułu Projekty uchwał skierowanych na sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 14.12.2010r.
13.01.2011 15:24:19 Marek Sojka Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie: określenia wzoru formularza „Deklaracja na podatek rolny” do artykułu Projekty uchwał skierowanych na sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 14.12.2010r.
13.01.2011 15:23:01 Marek Sojka Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie: określenia wzoru formularza „Deklaracja na podatek od nieruchomości” do artykułu Projekty uchwał skierowanych na sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 14.12.2010r.
13.01.2011 15:13:34 Marek Sojka Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/323/10 do artykułu Projekty uchwał skierowanych na sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 14.12.2010r.
13.01.2011 15:13:06 Marek Sojka Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska do artykułu Projekty uchwał skierowanych na sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 14.12.2010r.
13.01.2011 15:12:42 Marek Sojka Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego do artykułu Projekty uchwał skierowanych na sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 14.12.2010r.
13.01.2011 15:12:05 Marek Sojka Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Zdrowia , Spraw Socjalnych i Sportu do artykułu Projekty uchwał skierowanych na sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 14.12.2010r.
13.01.2011 15:11:31 Marek Sojka Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty i Kultury do artykułu Projekty uchwał skierowanych na sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 14.12.2010r.
13.01.2011 15:11:02 Marek Sojka Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej do artykułu Projekty uchwał skierowanych na sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 14.12.2010r.
13.01.2011 15:02:24 Marek Sojka Dodany załącznik Zarządzenie do artykułu Projekty uchwał skierowanych na sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 14.12.2010r.
13.01.2011 15:01:33 Marek Sojka Dodany nowy artykuł Projekty uchwał skierowanych na sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 14.12.2010r.
11.01.2011 13:21:42 Marek Sojka Dodany załącznik Zawiadomienie do artykułu Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rady Gminy Hażlach w dniu 18 stycznia 2011r. o godz. 8:30
11.01.2011 13:19:45 Marek Sojka Dodany nowy artykuł Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rady Gminy Hażlach w dniu 18 stycznia 2011r. o godz. 8:30
11.01.2011 13:13:18 Marek Sojka Dodany załącznik Zawiadomienie do artykułu Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji RG w dniu 14 grudnia 2010r. (tj. wtorek)
11.01.2011 13:13:05 Marek Sojka Dodany nowy artykuł Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji RG w dniu 14 grudnia 2010r. (tj. wtorek)
11.01.2011 13:12:23 Marek Sojka Dodany załącznik Zawiadomienie do artykułu Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji RG w dniu 14 grudnia 2010r. (tj. wtorek)
11.01.2011 13:12:10 Marek Sojka Dodany nowy artykuł Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji RG w dniu 14 grudnia 2010r. (tj. wtorek)
11.01.2011 13:11:37 Marek Sojka Dodany załącznik Zawiadomienie do artykułu Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji RG w dniu 14 grudnia 2010r. (tj. wtorek)
11.01.2011 13:11:28 Marek Sojka Dodany nowy artykuł Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji RG w dniu 14 grudnia 2010r. (tj. wtorek)
11.01.2011 13:10:32 Marek Sojka Dodany załącznik Zawiadomienie do artykułu Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji RG w dniu 14 grudnia 2010r. (tj. wtorek)
11.01.2011 13:10:15 Marek Sojka Dodany nowy artykuł Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji RG w dniu 14 grudnia 2010r. (tj. wtorek)
11.01.2011 13:09:18 Marek Sojka Dodany załącznik Zawiadomienie do artykułu Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji RG w dniu 14 grudnia 2010r. (tj. wtorek)
menu