pomniejsz powiększ
menu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505
Data Redaktor Zmiana
20.10.2010 15:03:02 Marek Sojka Dodany załącznik Załącznik do zarządzenie nr 1041/10 do artykułu Zarządzenie nr 1041/10 z dnia 20 października 2010r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu (okres od 01.01.2010r. do 30.09.2010r.)
20.10.2010 15:02:27 Marek Sojka Dodany załącznik Zarządzenie do artykułu Zarządzenie nr 1041/10 z dnia 20 października 2010r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu (okres od 01.01.2010r. do 30.09.2010r.)
20.10.2010 15:01:16 Marek Sojka Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 1041/10 z dnia 20 października 2010r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu (okres od 01.01.2010r. do 30.09.2010r.)
20.10.2010 14:02:49 Marek Sojka Dodany załącznik Komunikat podnoszący świadomość społeczeństwa o prawach pacjenta do artykułu Rzecznik Praw Pacjenta Krystyna Barbara Kozłowska – prawa pacjenta.
20.10.2010 13:59:45 Marek Sojka Dodany nowy artykuł Rzecznik Praw Pacjenta Krystyna Barbara Kozłowska – prawa pacjenta.
20.10.2010 13:55:06 Marek Sojka Dodany załącznik Oświadczenia majątkowe na 2 miesiące przed upływem kadencji 2006 – 2010 do artykułu Wójt Gminy Hażlach - Karol Folwarczny
20.10.2010 13:53:46 Marek Sojka Dodany załącznik Oświadczenia majątkowe na 2 miesiące przed upływem kadencji 2006 – 2010 do artykułu Czempiel Karol
20.10.2010 11:50:37 Marek Sojka Dodany załącznik Oświadczenia majątkowe na 2 miesiące przed upływem kadencji 2006 – 2010 do artykułu Zahraj Zygmunt
20.10.2010 11:50:12 Marek Sojka Usunięty załącznik Oświadczenia majątkowe na 2 miesiące przed upływem kadencji 2006 – 2010 z artykułu Zahraj Zygmunt
20.10.2010 11:50:00 Marek Sojka Dodany załącznik Oświadczenia majątkowe na 2 miesiące przed upływem kadencji 2006 – 2010 do artykułu Zahraj Zygmunt
20.10.2010 11:49:34 Marek Sojka Dodany załącznik Oświadczenia majątkowe na 2 miesiące przed upływem kadencji 2006 – 2010 do artykułu Chmiel Tadeusz
20.10.2010 11:49:04 Marek Sojka Dodany załącznik Oświadczenia majątkowe na 2 miesiące przed upływem kadencji 2006 – 2010 do artykułu Chrapek Andrzej
20.10.2010 11:47:52 Marek Sojka Dodany załącznik Oświadczenia majątkowe na 2 miesiące przed upływem kadencji 2006 – 2010 do artykułu Haltof Roman
20.10.2010 11:47:12 Marek Sojka Dodany załącznik Oświadczenia majątkowe na 2 miesiące przed upływem kadencji 2006 – 2010 do artykułu Kania Henryk
20.10.2010 11:46:31 Marek Sojka Dodany załącznik Oświadczenia majątkowe na 2 miesiące przed upływem kadencji 2006 – 2010 do artykułu Konieczny Czesław
20.10.2010 11:46:03 Marek Sojka Dodany załącznik Oświadczenia majątkowe na 2 miesiące przed upływem kadencji 2006 – 2010 do artykułu Sikorski Grzegorz
20.10.2010 11:44:47 Marek Sojka Dodany załącznik Oświadczenia majątkowe na 2 miesiące przed upływem kadencji 2006 – 2010 do artykułu Szkutek Eugeniusz
20.10.2010 11:44:11 Marek Sojka Dodany załącznik Oświadczenia majątkowe na 2 miesiące przed upływem kadencji 2006 – 2010 do artykułu Tomica Marek
20.10.2010 11:43:15 Marek Sojka Dodany załącznik Oświadczenia majątkowe na 2 miesiące przed upływem kadencji 2006 – 2010 do artykułu Urbaczka Bronisław
20.10.2010 11:42:36 Marek Sojka Dodany załącznik Oświadczenia majątkowe na 2 miesiące przed upływem kadencji 2006 – 2010 do artykułu Walek Dariusz
20.10.2010 11:42:01 Marek Sojka Dodany załącznik Oświadczenia majątkowe na 2 miesiące przed upływem kadencji 2006 – 2010 do artykułu Zawiślak Jerzy
20.10.2010 11:40:31 Marek Sojka Dodany załącznik Oświadczenia majątkowe na 2 miesiące przed upływem kadencji 2006 – 2010 do artykułu Żebrok Przemysław
20.10.2010 11:32:25 Marek Sojka Dodany załącznik Oświadczenia majątkowe na 2 miesiące przed upływem kadencji 2006 – 2010 do artykułu Żyła Maria
20.10.2010 09:59:37 Marek Gabzdyl Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji budowlanej rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Hażlach.
19.10.2010 11:17:48 Marek Sojka Dodany załącznik Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji do artykułu Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Hażlach z organizacjami pozarządowymi w roku 2011
18.10.2010 08:09:36 Marek Sojka Dodany załącznik Wykaz tablic do artykułu Informacja Wójta Gminy Hażlach o wyznaczonych miejscach na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych
18.10.2010 08:09:16 Marek Sojka Dodany nowy artykuł Informacja Wójta Gminy Hażlach o wyznaczonych miejscach na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych
15.10.2010 11:30:57 Marek Sojka Dodany załącznik Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji do artykułu Projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Hażlach w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
13.10.2010 10:54:52 Marek Sojka Dodany załącznik Informacja o składzie komisji do artykułu Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Hażlachu o składzie i pełnionych dyżurach
13.10.2010 10:54:38 Marek Sojka Usunięty załącznik informacji o składzie komisji z artykułu Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Hażlachu o składzie i pełnionych dyżurach
13.10.2010 10:54:18 Marek Sojka Dodany załącznik informacji o składzie komisji do artykułu Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Hażlachu o składzie i pełnionych dyżurach
13.10.2010 10:52:23 Marek Sojka Usunięty załącznik informacji o składzie komisji z artykułu Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Hażlachu o składzie i pełnionych dyżurach
12.10.2010 21:25:24 Marek Sojka Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Zamarskach
12.10.2010 21:24:09 Marek Sojka Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Zamarskach
11.10.2010 10:38:49 Marek Gabzdyl Dodany załącznik lokalizacja do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji budowlanej rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Hażlach.
11.10.2010 10:38:19 Marek Gabzdyl Dodany załącznik program f-u do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji budowlanej rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Hażlach.
11.10.2010 10:37:55 Marek Gabzdyl Dodany załącznik załacznik nr 2 - art.22 do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji budowlanej rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Hażlach.
11.10.2010 10:37:39 Marek Gabzdyl Dodany załącznik załacznik nr 1 - oferta do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji budowlanej rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Hażlach.
11.10.2010 10:37:12 Marek Gabzdyl Dodany załącznik specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji budowlanej rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Hażlach.
11.10.2010 10:36:32 Marek Gabzdyl Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji budowlanej rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Hażlach.
10.10.2010 18:28:32 Marek Sojka Dodany załącznik Postanowienie do artykułu Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
10.10.2010 18:27:55 Marek Sojka Dodany nowy artykuł Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
10.10.2010 18:26:05 Marek Sojka Dodany załącznik informacji o składzie komisji do artykułu Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Hażlachu o składzie i pełnionych dyżurach
10.10.2010 18:24:46 Marek Sojka Dodany nowy artykuł Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Hażlachu o składzie i pełnionych dyżurach
06.10.2010 16:11:26 Marek Sojka Dodany załącznik Projekt uchwały Rady Gminy Hażlach do artykułu Projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Hażlach w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
06.10.2010 16:10:41 Marek Sojka Dodany załącznik Zarządzenie Nr 1028/10 do artykułu Projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Hażlach w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
06.10.2010 16:09:59 Marek Sojka Dodany nowy artykuł Projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Hażlach w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
06.10.2010 16:07:17 Marek Sojka Dodany załącznik Projekt uchwały Rady Gminy Hażlach do artykułu Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Hażlach z organizacjami pozarządowymi w roku 2011
06.10.2010 16:06:15 Marek Sojka Dodany załącznik Zarządzenie Nr 1027/10 do artykułu Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Hażlach z organizacjami pozarządowymi w roku 2011
06.10.2010 16:05:25 Marek Sojka Usunięty załącznik Ogłoszenie o konsultacji z artykułu Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Hażlach z organizacjami pozarządowymi w roku 2011
menu