pomniejsz powiększ
menu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520
Data Redaktor Zmiana
16.04.2009 16:54:49 Marek Sojka Usunięto artykuł Dyrektor Przedszkola w Zamarskach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego z kategorii Ogłoszenia
16.04.2009 16:54:39 Marek Sojka Usunięto artykuł Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zamarskach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego z kategorii Ogłoszenia
16.04.2009 16:54:19 Marek Sojka Usunięto artykuł Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko podinspektora d/s mienia komunalnego z kategorii Ogłoszenia
16.04.2009 16:54:07 Marek Sojka Usunięto artykuł Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko głównego księgowego w Przedszkolu w Hażlachu z kategorii Ogłoszenia
16.04.2009 16:53:01 Marek Sojka Usunięto artykuł Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko głównego księgowego w Szkole Podstawowej w Zamarskach z kategorii Ogłoszenia
16.04.2009 16:52:41 Marek Sojka Usunięto artykuł Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko głównego księgowego w Przedszkolu w Zamarskach z kategorii Ogłoszenia
16.04.2009 16:52:28 Marek Sojka Usunięto artykuł Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko podinspektora ds. mienia komunalnego z kategorii Ogłoszenia
16.04.2009 16:52:09 Marek Sojka Usunięto artykuł Dyrektor Przedszkola w Pogwizdowie ogłasza nabór na wolne stanowisko kasjera w wymiarze 1/4 etatu. z kategorii Ogłoszenia
16.04.2009 16:51:41 Marek Sojka Usunięto artykuł Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko głównego księgowego w Szkole Podstawowej w Zamarskach z kategorii Ogłoszenia
16.04.2009 16:51:28 Marek Sojka Usunięto artykuł Informacja o wynikach naboru na stanowisko głównego księgowego w Przedszkolu w Zamarskach z kategorii Ogłoszenia
16.04.2009 16:51:17 Marek Sojka Usunięto artykuł Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko kasjera w Przedszkolu w Pogwizdowie z kategorii Ogłoszenia
16.04.2009 16:51:00 Marek Sojka Usunięto artykuł Informacja o wynikach naboru na stanowisko kasjera w Przedszkolu w Pogwizdowie z kategorii Ogłoszenia
16.04.2009 16:50:39 Marek Sojka Usunięto artykuł Wójt Gminy Hażlach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora do spraw pozyskiwania środków zewnętrznych i mienia komunalnego w Referacie Gospodarki Komunalnej. z kategorii Ogłoszenia
16.04.2009 16:50:22 Marek Sojka Usunięto artykuł Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora do spraw pozyskiwania środków zewnętrznych i mienia komunalnego w Referacie Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Hażlach z kategorii Ogłoszenia
16.04.2009 16:50:01 Marek Sojka Usunięto artykuł Wójt Gminy Hażlach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Księgowego w Referacie Finansowym w wymiarze 1 etatu na czas określony od 1 lutego 2008r. z kategorii Ogłoszenia
16.04.2009 16:49:45 Marek Sojka Usunięto artykuł Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko księgowego w Referacie Finansowym z kategorii Ogłoszenia
16.04.2009 16:49:28 Marek Sojka Usunięto artykuł Informacja o wynikach naboru na stanowisko księgowego w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy Hażlach z kategorii Ogłoszenia
16.04.2009 16:48:50 Marek Sojka Usunięto artykuł Wójt Gminy Hażlach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Podinspektor ds. oświaty w wymiarze 1/2 etatu. z kategorii Ogłoszenia
16.04.2009 16:48:32 Marek Sojka Usunięto artykuł Informacja Wójta Gminy Hażlach w sprawie naboru na wolne stanowisko podinspektor ds oświaty z kategorii Ogłoszenia
16.04.2009 16:48:14 Marek Sojka Usunięto artykuł Wójt Gminy Hażlach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora do spraw oświaty w Referacie Planowania Przestrzennego, Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych w wymiarze 1 etatu z kategorii Ogłoszenia
16.04.2009 16:47:54 Marek Sojka Usunięto artykuł Wójt Gminy Hażlach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora do spraw dróg i kanalizacji w Referacie Gospodarki Komunalnej w wymiarze 1 etatu. z kategorii Ogłoszenia
16.04.2009 16:47:32 Marek Sojka Usunięto artykuł Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko podinspektora ds. oświaty w Referacie Planowania Przestrzennego, Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych z kategorii Ogłoszenia
16.04.2009 16:47:02 Marek Sojka Usunięto artykuł Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko podinspektora ds. dróg i kanalizacji w Referacie Gospodarki Komunalnej z kategorii Ogłoszenia
16.04.2009 16:45:56 Marek Sojka Usunięto artykuł Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora do spraw dróg i kanalizacji w Referacie Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Hażlach z kategorii Ogłoszenia
16.04.2009 16:44:58 Marek Sojka Usunięto artykuł Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora do spraw oświaty w Referacie Planowania Przestrzennego, Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Hażlach z kategorii Ogłoszenia
16.04.2009 14:25:49 Marek Sojka Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2004r. z artykułu Balas Beata - pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu
15.04.2009 12:57:04 Marek Sojka Dodany załącznik Wniosek o dopisanie do spisu do artykułu Wniosek o dopisanie do spisu
15.04.2009 12:56:23 Marek Sojka Dodany nowy artykuł Wniosek o dopisanie do spisu
15.04.2009 12:55:33 Marek Sojka Dodany załącznik Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów do artykułu Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów
15.04.2009 12:54:30 Marek Sojka Dodany nowy artykuł Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów
15.04.2009 12:52:03 Marek Sojka Dodany załącznik Zgłoszenie kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych do artykułu Zgłoszenie kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych
15.04.2009 12:51:10 Marek Sojka Dodany nowy artykuł Zgłoszenie kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych
15.04.2009 12:47:00 Marek Sojka Dodany załącznik Wykaz tablic do artykułu Wykaz tablic
15.04.2009 12:46:32 Marek Sojka Dodany nowy artykuł Wykaz tablic
15.04.2009 12:45:04 Marek Sojka Usunięto artykuł Wykaz tablic z kategorii Wybory do Parlamentu Europejskiego 7 czerwca 2009r.
15.04.2009 12:44:36 Marek Sojka Dodany nowy artykuł
15.04.2009 12:43:27 Marek Sojka Dodany załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy Hażlach do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Hażlach z dnia 15 kwietnia 2009r.
15.04.2009 12:38:01 Marek Sojka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Hażlach z dnia 15 kwietnia 2009r.
15.04.2009 12:35:05 Marek Sojka Dodany załącznik Postanowienie o zarządzeniu wyborów do artykułu Postanowienie o zarządzeniu wyborów do Parlamentu Europejskiego
15.04.2009 12:34:35 Marek Sojka Dodany nowy artykuł Postanowienie o zarządzeniu wyborów do Parlamentu Europejskiego
14.04.2009 13:48:11 Marek Gabzdyl Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie nawierzchni na ul. Krakowskiej w Pogwizdowie.
14.04.2009 13:35:51 Marek Gabzdyl Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont odcinka ul. Akacjowej w Hażlachu.
06.04.2009 11:38:05 Marek Sojka Dodany załącznik Uchwała do artykułu Uchwała nr XXIII/234/09 z 26.03.2009r.
06.04.2009 11:37:37 Marek Sojka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXIII/234/09 z 26.03.2009r.
06.04.2009 11:32:05 Marek Sojka Dodany załącznik mgr inż. Czempiel Karol do artykułu Uchwała nr XXIII/233/09 z 26.03.2009r.
06.04.2009 11:30:55 Marek Sojka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXIII/233/09 z 26.03.2009r.
06.04.2009 11:18:56 Marek Sojka Dodany załącznik Uchwała do artykułu Uchwała nr XXIII/232/09 z 26.03.2009r.
06.04.2009 11:18:24 Marek Sojka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXIII/232/09 z 26.03.2009r.
06.04.2009 11:17:46 Marek Sojka Usunięto artykuł Uchwała nr XXII/232/09 z 26.03.2009r. z kategorii V Kadencja 2006-2010
06.04.2009 11:16:49 Marek Sojka Dodany załącznik Uchwała do artykułu
menu