pomniejsz powiększ
menu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607
Data Redaktor Zmiana
11.10.2010 10:37:39 Marek Gabzdyl Dodany załącznik załacznik nr 1 - oferta do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji budowlanej rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Hażlach.
11.10.2010 10:37:12 Marek Gabzdyl Dodany załącznik specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji budowlanej rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Hażlach.
11.10.2010 10:36:32 Marek Gabzdyl Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji budowlanej rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Hażlach.
10.10.2010 18:28:32 Marek Sojka Dodany załącznik Postanowienie do artykułu Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
10.10.2010 18:27:55 Marek Sojka Dodany nowy artykuł Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
10.10.2010 18:26:05 Marek Sojka Dodany załącznik informacji o składzie komisji do artykułu Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Hażlachu o składzie i pełnionych dyżurach
10.10.2010 18:24:46 Marek Sojka Dodany nowy artykuł Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Hażlachu o składzie i pełnionych dyżurach
06.10.2010 16:11:26 Marek Sojka Dodany załącznik Projekt uchwały Rady Gminy Hażlach do artykułu Projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Hażlach w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
06.10.2010 16:10:41 Marek Sojka Dodany załącznik Zarządzenie Nr 1028/10 do artykułu Projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Hażlach w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
06.10.2010 16:09:59 Marek Sojka Dodany nowy artykuł Projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Hażlach w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
06.10.2010 16:07:17 Marek Sojka Dodany załącznik Projekt uchwały Rady Gminy Hażlach do artykułu Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Hażlach z organizacjami pozarządowymi w roku 2011
06.10.2010 16:06:15 Marek Sojka Dodany załącznik Zarządzenie Nr 1027/10 do artykułu Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Hażlach z organizacjami pozarządowymi w roku 2011
06.10.2010 16:05:25 Marek Sojka Usunięty załącznik Ogłoszenie o konsultacji z artykułu Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Hażlach z organizacjami pozarządowymi w roku 2011
06.10.2010 15:30:23 Marek Sojka Dodany załącznik Ogłoszenie o konsultacji do artykułu Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Hażlach z organizacjami pozarządowymi w roku 2011
06.10.2010 15:29:32 Marek Sojka Dodany nowy artykuł Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Hażlach z organizacjami pozarządowymi w roku 2011
02.10.2010 18:34:41 Marek Sojka Dodany załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy Hażlach z dnia 30 września 2010r. do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Hażlach z dnia 30 września 2010r.
02.10.2010 18:34:31 Marek Sojka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Hażlach z dnia 30 września 2010r.
02.10.2010 18:34:04 Marek Sojka Usunięto artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Hażlach z dnia 30 września 2010r. w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji W
02.10.2010 18:33:28 Marek Sojka Edytowano artykuł Wybory
02.10.2010 18:32:18 Marek Sojka Dodany załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy Hażlach z dnia 30 września 2010r. do artykułu
02.10.2010 18:31:49 Marek Sojka Dodany nowy artykuł
01.10.2010 09:53:35 Marek Sojka Dodany załącznik Zawiadomienie do artykułu Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 5 października 2010r. o godz. 14:00
01.10.2010 09:53:18 Marek Sojka Dodany nowy artykuł Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 5 października 2010r. o godz. 14:00
01.10.2010 09:50:46 Marek Sojka Dodany załącznik Zawiadomienie do artykułu Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rady Gminy Hażlach w dniu 5 października 2010r. o godz. 13:30
01.10.2010 09:50:07 Marek Sojka Dodany nowy artykuł Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rady Gminy Hażlach w dniu 5 października 2010r. o godz. 13:30
01.10.2010 09:46:08 Marek Sojka Dodany załącznik Zawiadomienie do artykułu Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia , Spraw Socjalnych i Sportu w dniu 30 września 2010r. o godz. 15:00
01.10.2010 09:45:37 Marek Sojka Dodany nowy artykuł Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia , Spraw Socjalnych i Sportu w dniu 30 września 2010r. o godz. 15:00
01.10.2010 09:41:08 Marek Sojka Usunięty załącznik Zawiadomienie z artykułu Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia , Spraw Socjalnych i Sportu w dniu 29 lipca 2010r. o godz. 16:00
01.10.2010 09:40:59 Marek Sojka Dodany załącznik Zawiadomienie do artykułu Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia , Spraw Socjalnych i Sportu w dniu 29 lipca 2010r. o godz. 16:00
30.09.2010 13:24:43 Marek Gabzdyl Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Hażlach.
29.09.2010 10:38:37 Marek Gabzdyl Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji budowlanej rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Hażlach.
28.09.2010 12:37:38 Marek Sojka Dodany załącznik Zawiadomienie do artykułu Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego w dniu 5 października 2010r. o godz. 15:00
28.09.2010 12:37:17 Marek Sojka Dodany nowy artykuł Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego w dniu 5 października 2010r. o godz. 15:00
28.09.2010 11:35:24 Marek Sojka Dodany załącznik Zawiadomienie do artykułu Wójt Gminy Hażlach zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek p. Stanisława Tatarczyk właściciela Z.U.H. „Tensa” Pracownia Projektowa ul. Kłokocińska 46, 44-251 Rybnik – pełnomocnika Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach
28.09.2010 11:34:24 Marek Sojka Usunięty załącznik Zawiadomienie z artykułu Wójt Gminy Hażlach zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek p. Stanisława Tatarczyk właściciela Z.U.H. „Tensa” Pracownia Projektowa ul. Kłokocińska 46, 44-251 Rybnik – pełnomocnika Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach
28.09.2010 11:17:30 Marek Sojka Dodany załącznik Zawiadomienie do artykułu Wójt Gminy Hażlach zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek p. Stanisława Tatarczyk właściciela Z.U.H. „Tensa” Pracownia Projektowa ul. Kłokocińska 46, 44-251 Rybnik – pełnomocnika Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach
28.09.2010 11:16:27 Marek Sojka Dodany nowy artykuł Wójt Gminy Hażlach zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek p. Stanisława Tatarczyk właściciela Z.U.H. „Tensa” Pracownia Projektowa ul. Kłokocińska 46, 44-251 Rybnik – pełnomocnika Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach
24.09.2010 10:50:03 Marek Sojka Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2008r. z artykułu Wójt Gminy Hażlach - Karol Folwarczny
24.09.2010 10:50:00 Marek Sojka Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2007r. z artykułu Wójt Gminy Hażlach - Karol Folwarczny
24.09.2010 10:49:58 Marek Sojka Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2006r. - początek kadencji z artykułu Wójt Gminy Hażlach - Karol Folwarczny
24.09.2010 10:49:54 Marek Sojka Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2006r. - korekta z artykułu Wójt Gminy Hażlach - Karol Folwarczny
24.09.2010 10:49:45 Marek Sojka Edytowano artykuł Wójt Gminy Hażlach - Karol Folwarczny
24.09.2010 10:47:00 Marek Sojka Edytowano artykuł
23.09.2010 10:22:57 Marek Sojka Dodany załącznik Zarządzenie Nr 113/10 do artykułu Zarządzenie Nr 113/10 Wojewody Śląskiego z dnia 8 kwietnia 20l0 r.
23.09.2010 10:22:43 Marek Sojka Usunięto artykuł Zarządzenie Nr 113/10 Wojewody Śląskiego z dnia 8 kwietnia 20l0 r. z kategorii Wybory samorządowe 2010r.
23.09.2010 10:22:39 Marek Sojka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 113/10 Wojewody Śląskiego z dnia 8 kwietnia 20l0 r.
23.09.2010 10:21:22 Marek Sojka Dodany nowy artykuł
23.09.2010 10:19:16 Marek Sojka Dodany załącznik Zarządzenie Nr 112/10 do artykułu Zarządzenie Nr 112/10 Wojewody Śląskiego z dnia 8 kwietnia 20l0 r.
23.09.2010 10:19:00 Marek Sojka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 112/10 Wojewody Śląskiego z dnia 8 kwietnia 20l0 r.
23.09.2010 10:16:58 Marek Sojka Dodany załącznik Zarządzenie Nr 111/10 do artykułu Zarządzenie Nr 111/10 Wojewody Śląskiego z dnia 8 kwietnia 20l0 r.
menu