pomniejsz powiększ
menu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601
Data Redaktor Zmiana
04.08.2008 10:27:40 Marek Sojka Z kategorii Pozostałe uchwały do kategorii IV Kadencja 2002-2006 został przeniesiony artykuł Uchwala nr XXII/203/04 w sprawie zwolnień od podatku rolnego, od podatku od nieruchomości oraz od podatku od środków transportowych
04.08.2008 10:27:31 Marek Sojka Z kategorii Pozostałe uchwały do kategorii IV Kadencja 2002-2006 został przeniesiony artykuł Uchwala nr XXIII/211/04 w sprawie Strategi Rozwiązywania Problemów Spolecznych w Gminie Hażlach na lata 2005-2010
04.08.2008 10:27:20 Marek Sojka Z kategorii Pozostałe uchwały do kategorii IV Kadencja 2002-2006 został przeniesiony artykuł Uchwała nr XXIII/212/04 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Hażlach na rok 2005
04.08.2008 10:27:12 Marek Sojka Z kategorii Pozostałe uchwały do kategorii IV Kadencja 2002-2006 został przeniesiony artykuł Uchwała nr XXIII/213/04 w sprawie: uchylenia uchwały własnej nr XII/151/99
04.08.2008 10:27:03 Marek Sojka Z kategorii Pozostałe uchwały do kategorii IV Kadencja 2002-2006 został przeniesiony artykuł Uchwała nr XXIII/214/04 w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
04.08.2008 10:26:54 Marek Sojka Z kategorii Pozostałe uchwały do kategorii IV Kadencja 2002-2006 został przeniesiony artykuł Uchwała nr XXIII/215/04 w sprawie uchwalenia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2005"
04.08.2008 10:26:45 Marek Sojka Z kategorii Pozostałe uchwały do kategorii IV Kadencja 2002-2006 został przeniesiony artykuł Uchwała nr XXIII/216/04 Uchwała budżetowa na 2005 rok Rady Gminy Hażlach
04.08.2008 10:26:35 Marek Sojka Z kategorii Pozostałe uchwały do kategorii IV Kadencja 2002-2006 został przeniesiony artykuł Uchwała nr XXIII/217/04 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ne rok 2005
04.08.2008 10:24:53 Marek Sojka Z kategorii Pozostałe uchwały do kategorii IV Kadencja 2002-2006 został przeniesiony artykuł Uchwała nr XXIII/218/04 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2004 rok
04.08.2008 10:24:44 Marek Sojka Z kategorii Pozostałe uchwały do kategorii IV Kadencja 2002-2006 został przeniesiony artykuł Uchwała nr XXIII/221/04 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Hażlach
04.08.2008 10:24:34 Marek Sojka Z kategorii Pozostałe uchwały do kategorii IV Kadencja 2002-2006 został przeniesiony artykuł Uchwała nr XXIV/222/05 w sprawie: planu pracy Rady Gminy na 2005 rok
04.08.2008 10:24:23 Marek Sojka Z kategorii Pozostałe uchwały do kategorii IV Kadencja 2002-2006 został przeniesiony artykuł Uchwała nr XXIV/223/05 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2005 rok.
04.08.2008 10:24:13 Marek Sojka Z kategorii Pozostałe uchwały do kategorii IV Kadencja 2002-2006 został przeniesiony artykuł Uchwała nr XXIV/224/05 w sprawie: Regulaminu wypłacania w 2005 roku dodatków do wynagrodzenia i innych świadczeń nauczycielom przedszkoli i szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Hażlach.
04.08.2008 10:24:03 Marek Sojka Z kategorii Pozostałe uchwały do kategorii IV Kadencja 2002-2006 został przeniesiony artykuł Uchwała nr XXIV/225/05 w sprawie: tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę.
04.08.2008 10:23:53 Marek Sojka Z kategorii Pozostałe uchwały do kategorii IV Kadencja 2002-2006 został przeniesiony artykuł Uchwała nr XXIV/226/05 w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2005 rok.
04.08.2008 10:23:43 Marek Sojka Z kategorii Pozostałe uchwały do kategorii IV Kadencja 2002-2006 został przeniesiony artykuł Uchwała nr XXIV/227/05 w sprawie: zmiany planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005.
04.08.2008 10:23:29 Marek Sojka Z kategorii Pozostałe uchwały do kategorii IV Kadencja 2002-2006 został przeniesiony artykuł Uchwała nr XXIV/228/05 w sprawie uchylenia uchwały własnej nr XXIII/219/04.
04.08.2008 10:23:13 Marek Sojka Z kategorii Pozostałe uchwały do kategorii IV Kadencja 2002-2006 został przeniesiony artykuł Uchwała nr XXIII/219/04 w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową w roku 2005
04.08.2008 10:23:04 Marek Sojka Z kategorii Pozostałe uchwały do kategorii IV Kadencja 2002-2006 został przeniesiony artykuł Uchwała nr XXIV/230/05 w sprawie: użyczenia nieruchomości
04.08.2008 10:22:55 Marek Sojka Z kategorii Pozostałe uchwały do kategorii IV Kadencja 2002-2006 został przeniesiony artykuł Uchwała nr XXV/231/05 w sprawie: zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005
04.08.2008 10:22:44 Marek Sojka Z kategorii Pozostałe uchwały do kategorii IV Kadencja 2002-2006 został przeniesiony artykuł Uchwała nr XXV/232/05 w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2005r. oraz udzielenia z tego tytułu absolutorium Wójtowi Gminy Hażlach.
04.08.2008 10:22:35 Marek Sojka Z kategorii Pozostałe uchwały do kategorii IV Kadencja 2002-2006 został przeniesiony artykuł Uchwała nr XXV/234/05 w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2005.
04.08.2008 10:22:26 Marek Sojka Z kategorii Pozostałe uchwały do kategorii IV Kadencja 2002-2006 został przeniesiony artykuł Uchwała nr XXV/238/05 w sprawie: oddania nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste.
04.08.2008 10:22:15 Marek Sojka Z kategorii Pozostałe uchwały do kategorii IV Kadencja 2002-2006 został przeniesiony artykuł Uchwała nr XXV/239/05 w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu.
04.08.2008 10:21:55 Marek Sojka Z kategorii Pozostałe uchwały do kategorii IV Kadencja 2002-2006 został przeniesiony artykuł Uchwała nr XXV/236/05 w sprawie: oddania nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste.
04.08.2008 10:21:45 Marek Sojka Z kategorii Pozostałe uchwały do kategorii IV Kadencja 2002-2006 został przeniesiony artykuł Uchwała nr XXV/235/05 w sprawie: zmiany uchwały własnej nr XVII/206/2000 z dnia 29 czerwca 2000r.
04.08.2008 10:21:35 Marek Sojka Z kategorii Pozostałe uchwały do kategorii IV Kadencja 2002-2006 został przeniesiony artykuł Uchwała nr XXV/233/05 w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uchniów zamieszkałych na terenie Gminy Hażlach.
04.08.2008 10:21:25 Marek Sojka Z kategorii Pozostałe uchwały do kategorii IV Kadencja 2002-2006 został przeniesiony artykuł Uchwała nr XXV/237/05 w sprawie: oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste.
04.08.2008 10:21:10 Marek Sojka Z kategorii Pozostałe uchwały do kategorii IV Kadencja 2002-2006 został przeniesiony artykuł Uchwala nr XVIII/171/04 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Hażlach na lata 2004-2006
04.08.2008 10:21:01 Marek Sojka Z kategorii Pozostałe uchwały do kategorii IV Kadencja 2002-2006 został przeniesiony artykuł Uchwała nr XXVI/240/05 w sprawie: zabezpieczenia umowy o dofinansowanie
04.08.2008 10:20:13 Marek Sojka Z kategorii Pozostałe uchwały do kategorii IV Kadencja 2002-2006 został przeniesiony artykuł Uchwała nr XXVII/241/05 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu "System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP)"
04.08.2008 10:20:02 Marek Sojka Z kategorii Pozostałe uchwały do kategorii IV Kadencja 2002-2006 został przeniesiony artykuł Uchwała nr XXVII/242/05 w sprawie: zmiany uchwały własnej nr XXXV/386/02 z dnia 26 września 2002r.
04.08.2008 10:18:53 Marek Sojka Z kategorii Pozostałe uchwały do kategorii IV Kadencja 2002-2006 został przeniesiony artykuł Uchwała nr XXVII/243/05 w sprawie: zmiany uchwały własnej nr VI/39/03 z dnia 9 kwietnia 2003r.
04.08.2008 10:18:42 Marek Sojka Z kategorii Pozostałe uchwały do kategorii IV Kadencja 2002-2006 został przeniesiony artykuł Uchwała nr XXVII/245/05 w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2005 rok
04.08.2008 10:18:31 Marek Sojka Z kategorii Pozostałe uchwały do kategorii IV Kadencja 2002-2006 został przeniesiony artykuł XXVIII/246/05 w sprawie: zmiany uchwały własnej nr IX/57/03 z dnia 2 lipca 2003 roku
04.08.2008 10:18:21 Marek Sojka Z kategorii Pozostałe uchwały do kategorii IV Kadencja 2002-2006 został przeniesiony artykuł Uchwała nr XXVIII/248/05 w sprawie: wyboru banku do wykonywania obsługi bankowej budżetu Gminy Hażlach.
04.08.2008 10:18:12 Marek Sojka Z kategorii Pozostałe uchwały do kategorii IV Kadencja 2002-2006 został przeniesiony artykuł Uchwała nr XXVIII/251/05 w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Hażlacha poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Hażlachu - II etap" zgłaszanego do dofinansowania ze środków Funduszu dla Śląska.
04.08.2008 10:18:02 Marek Sojka Z kategorii Pozostałe uchwały do kategorii IV Kadencja 2002-2006 został przeniesiony artykuł Uchwała ne XXVIII/252/05 w sprawie: przyjęcia darowizny nieruchomości położonej w Kończycach Wielkich.
04.08.2008 10:17:52 Marek Sojka Z kategorii Pozostałe uchwały do kategorii IV Kadencja 2002-2006 został przeniesiony artykuł Uchwała nr XXVIII/253/05 w sprawie: przyjęcia darowizny nieruchomości położonej w Pogwizdowie.
04.08.2008 10:17:42 Marek Sojka Z kategorii Pozostałe uchwały do kategorii IV Kadencja 2002-2006 został przeniesiony artykuł Uchwała nr XXVIII/254/05 w sprawie: przyjęcia darowizny nieruchomości położonej w Rudniku.
04.08.2008 10:17:31 Marek Sojka Z kategorii Pozostałe uchwały do kategorii IV Kadencja 2002-2006 został przeniesiony artykuł Uchwała nr XXVIII/255/05 w sprawie: wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Bielsku-Białej w sprawie likwidacji Poradni Okulistycznej funkcjonującej w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej.
04.08.2008 10:17:20 Marek Sojka Z kategorii Pozostałe uchwały do kategorii IV Kadencja 2002-2006 został przeniesiony artykuł Uchwała nr XXVIII/250/05 w sprawie: zgłoszenia wniosku do dofinansowania ze środków Funduszu dla Śląska.
04.08.2008 10:17:09 Marek Sojka Z kategorii Pozostałe uchwały do kategorii IV Kadencja 2002-2006 został przeniesiony artykuł Uchwała nr XXVIII/249/05 w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2005 rok.
04.08.2008 10:16:59 Marek Sojka Z kategorii Pozostałe uchwały do kategorii IV Kadencja 2002-2006 został przeniesiony artykuł XXIX/256/05 w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2005 rok.
04.08.2008 10:16:49 Marek Sojka Z kategorii Pozostałe uchwały do kategorii IV Kadencja 2002-2006 został przeniesiony artykuł XXIX/257/05 w sprawie: przystąpienia Szkoły Podstawowej im. "Trzech Braci" w Hażlachu do programu "Szkoła Marzeń"
04.08.2008 10:16:39 Marek Sojka Z kategorii Pozostałe uchwały do kategorii IV Kadencja 2002-2006 został przeniesiony artykuł Uchwała nr XXX/258/05 w sprawie: wyróżnienia Laurem Srebrnej Cieszynianki
04.08.2008 10:16:29 Marek Sojka Z kategorii Pozostałe uchwały do kategorii IV Kadencja 2002-2006 został przeniesiony artykuł Uchwała nr XXX/259/05 w sprawie: wskazania Komisji Rady Gminy Hażlach do przeanalizowania taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
04.08.2008 10:16:17 Marek Sojka Z kategorii Pozostałe uchwały do kategorii IV Kadencja 2002-2006 został przeniesiony artykuł Uchwała nr XXX/260/05 w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2005 rok
04.08.2008 10:16:06 Marek Sojka Z kategorii Pozostałe uchwały do kategorii IV Kadencja 2002-2006 został przeniesiony artykuł Uchwała nr XXXI/268/05 w sprawie: aneksu do umowy o rekompensacie z tytułu działalności górniczej.
04.08.2008 10:15:56 Marek Sojka Z kategorii Pozostałe uchwały do kategorii IV Kadencja 2002-2006 został przeniesiony artykuł Uchwała nr XXXII/271/05 w sprawie: wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Hażlach
menu