pomniejsz powiększ
menu
print

2019-01-02 12:36:12

Uchwała Nr XI/84/2018 z 14.11.2018 r.


w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Hażlach”

Informacje o artykule

Autor: Przewodnicząca RG Bożena Bury
Zredagował(a): Grzegorz Kasztura
Data powstania: 02.01.2019 11:36
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 665

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Uchwala_XI_84_2018_z_14_11_2018.pdf Uchwała 2019-01-02 12:36:30 Kasztura Grzegorz
załącznik Zalacznik_nr_1.pdf „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Hażlach” 2019-01-02 12:40:33 Kasztura Grzegorz
załącznik Zalacznik_nr_2_rysunek_nr_1.pdf Istniejąca struktura funkcjonalno-przestrzenna 2019-01-02 12:41:30 Kasztura Grzegorz
załącznik Zalacznik_nr_2_rysunek_nr_2.pdf Uwarunkowania środowiska przyrodniczego i kulturowego 2019-01-02 12:42:23 Kasztura Grzegorz
załącznik Zalacznik_nr_2_rysunek_nr_3.pdf Kierunki zagospodarowania przestrzennego 2019-01-02 12:43:24 Kasztura Grzegorz
załącznik Zalacznik_nr_3.pdf Analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne, prognoza demograficzna oraz bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę w Gminie Hażlach 2019-01-02 12:44:14 Kasztura Grzegorz
załącznik Zalacznik_nr_4.pdf Rozstrzygnięcie Rady Gminy Hażlach w sprawie rozpatrzenia uwag do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Hażlach” 2019-01-02 12:45:07 Kasztura Grzegorz
załącznik Prognoza.pdf Prognoza oddziaływania na środowisko 2019-01-02 12:45:27 Kasztura Grzegorz
załącznik Prognoza_rysunek.pdf Prognoza oddziaływania na środowisko (rysunek) 2019-01-02 12:46:12 Kasztura Grzegorz
załącznik Uzasadnienie_i_ podsumowanie_strategicznej_oceny_oddzialywania_na_srodowisko.pdf Uzasadnienie i podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków ustaleń zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Hażlach” 2019-01-02 12:47:09 Kasztura Grzegorz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
menu