pomniejsz powiększ
menu
print

2019-03-11 09:10:13

Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową i grysami, a także masą asfaltową na gorąco, likwidacja przełomów dróg asfaltowych i utrwalonych emulsją asfaltową oraz remont nawierzchni dróg asfaltowych masą układaną mechanicznie na terenie Gminy Hażlach ZMIANY


<p><strong>Remonty cząstkowe dr&oacute;g gminnych o nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową i grysami, a także masą asfaltową na gorąco, likwidacja przełom&oacute;w dr&oacute;g asfaltowych i utrwalonych emulsją asfaltową oraz remont nawierzchni dr&oacute;g asfaltowych masą układaną mechanicznie na terenie Gminy Hażlach</strong></p>

Dodano plik - przedmiar robót na remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową i grysami

Dodano plik - modyfikacja SIWZ

Dodano plik - informacja z otwarcia ofert

Dodano plik - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Autor: Grzegorz Sikorski
Zredagował(a): Karina Sikora
Data powstania: 11.03.2019 08:10
Data ostatniej modyfikacji: 12.04.2019 08:32
Liczba wyświetleń: 274

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie o zamówieniu 2019-03-11 09:12:03 Sikora Karina
załącznik siwz.doc specyfikacja istotnych warunków zamówienia 2019-03-11 09:14:04 Sikora Karina
załącznik załącznik nr 1 - oferta.docx załącznik nr 1-oferta 2019-03-11 09:14:25 Sikora Karina
załącznik załącznik nr 2 - oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki_uwagi.docx załącznik nr 2 - oświadczenie 2019-03-11 09:15:18 Sikora Karina
załącznik załącznik nr 3 - oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluc...docx załącznik nr 3 - oświadczenie 2019-03-11 09:15:37 Sikora Karina
załącznik załącznik nr 4 - potwierdzenie umowy o pracę.docx załącznik nr 4 - potwierdzenie umowy 2019-03-11 09:16:02 Sikora Karina
załącznik załącznik nr 5 - grupa kapitałowa.rtf załącznik nr 5 - grupa kapitałowa 2019-03-11 09:16:22 Sikora Karina
załącznik załącznik nr 6 - wzór umowy.docx załącznik nr 6 - wzór umowy 2019-03-11 09:17:03 Sikora Karina
załącznik załącznik nr 7 - karta gwarancyjna.docx załącznik nr 7 - karta gwarancyjna 2019-03-11 09:17:35 Sikora Karina
załącznik Lokalizacja.pdf lokalizacja 2019-03-11 09:18:09 Sikora Karina
załącznik 2 Warunki techniczne - remonty cząstkowe.pdf warunki techniczne wykonania robót 2019-03-11 09:19:27 Sikora Karina
załącznik PRZEDMIAR do remont nawierzchni bitumicznych.pdf przedmiar robót 2019-03-11 09:20:35 Sikora Karina
załącznik Karta tytułowa i spis specyfikacji.pdf specyfikacja techniczna 2019-03-11 09:23:02 Sikora Karina
załącznik 1 DM 00.00.00 - Wymagania ogólne.doc specyfikacja techniczna 2019-03-11 09:23:28 Sikora Karina
załącznik 2 D.02.00.00 - Roboty ziemne..doc specyfikacja techniczna 2019-03-11 09:23:44 Sikora Karina
załącznik 3 D.04.01.01 - Profilowanie i zagęszczanie koryta.doc specyfikacja techniczna 2019-03-11 09:23:57 Sikora Karina
załącznik 4 D.04.02.01- Warstwy odsączające i odcinające.doc specyfikacja techniczna 2019-03-11 09:24:11 Sikora Karina
załącznik 5 D.04.03.01 - Oczyszczenie i skropienie.doc specyfikacja techniczna 2019-03-11 09:24:34 Sikora Karina
załącznik 6 D.04.04.02 - Podbudowa z kruszywa łamanego.doc specyfikacja techniczna 2019-03-11 09:24:48 Sikora Karina
załącznik 7 D.04.08.04-Wyrównanie podbudowy tłuczniem.doc specyfikacja techniczna 2019-03-11 09:25:08 Sikora Karina
załącznik 8 D.05.02.01 - Nawierzchnia tłuczniowa.doc specyfikacja techniczna 2019-03-11 09:25:24 Sikora Karina
załącznik 8 ST 05.03.05b - Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wa wiążąca.doc specyfikacja techniczna 2019-03-11 09:26:03 Sikora Karina
załącznik 9 ST 05.03.05a - Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna.doc specyfikacja techniczna 2019-03-11 09:26:29 Sikora Karina
załącznik 10 D.05.03.08 Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową.doc specyfikacja techniczna 2019-03-11 09:26:41 Sikora Karina
załącznik 11 D.05.03.17. Remont cząstkowy nawierzchni bit.masą asf..doc specyfikacja techniczna 2019-03-11 09:26:59 Sikora Karina
załącznik 12 D.06.03.01 - Ścinanie poboczy.doc specyfikacja techniczna 2019-03-11 09:27:27 Sikora Karina
załącznik Przedmiar robót- remont emulsją.doc przedmiar robót na remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową i grysami 2019-03-15 13:42:38 Sikora Karina
załącznik modyfikacja SIWZ.docx modyfikacja SIWZ 2019-03-27 16:10:50 Sikora Karina
załącznik informacja z otwarcia ofert.rtf Informacja z otwarcia ofert 2019-04-02 11:25:43 Sikora Karina
załącznik ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2019-04-12 09:32:35 Sikora Karina

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową i grysami, a także masą asfaltową na gorąco, likwidacja przełomów dróg asfaltowych i utrwalonych emulsją asfaltową oraz remont nawierzchni dróg asfaltowych masą układaną mechanicznie na terenie Gminy Hażlach ZMIANY 02.04.2019 10:25 Karina Sikora
2 Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową i grysami, a także masą asfaltową na gorąco, likwidacja przełomów dróg asfaltowych i utrwalonych emulsją asfaltową oraz remont nawierzchni dróg asfaltowych masą układaną mechanicznie na terenie Gminy Hażlach ZMIANY 27.03.2019 15:09 Karina Sikora
3 Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową i grysami, a także masą asfaltową na gorąco, likwidacja przełomów dróg asfaltowych i utrwalonych emulsją asfaltową oraz remont nawierzchni dróg asfaltowych masą układaną mechanicznie na terenie Gminy Hażlach ZMIANY 15.03.2019 12:46 Karina Sikora
4 Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową i grysami, a także masą asfaltową na gorąco, likwidacja przełomów dróg asfaltowych i utrwalonych emulsją asfaltową oraz remont nawierzchni dróg asfaltowych masą układaną mechanicznie na terenie Gminy Hażlach ZMIANY 15.03.2019 12:41 Karina Sikora
5 Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową i grysami, a także masą asfaltową na gorąco, likwidacja przełomów dróg asfaltowych i utrwalonych emulsją asfaltową oraz remont nawierzchni dróg asfaltowych masą układaną mechanicznie na terenie Gminy Hażlach 11.03.2019 08:10 Karina Sikora
menu