pomniejsz powiększ
menu
print

2010-01-11 14:26:59

Zapytanie i odpowiedź 2 do przetargu nieograniczonego na roboty budowlane zmiany sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej na Dom Kultury w Pogwizdowie.


Zapytanie i odpowiedź 2 do przetargu nieograniczonego na roboty budowlane zmiany sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej na Dom Kultury w Pogwizdowie.

PR/ZP/341/30/09

Hażlach dnia 11.01.2010 r.

  Zapytanie i odpowiedź „2” 

W związku ze złożonym kolejnym zapytaniem do przetargu nieograniczonego na roboty budowlane zmiany sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej na Dom Kultury w Pogwizdowie przy ul. Północnej 5 o treści:

 

„1. Rysunek zestawczy stolarki okiennej i drzwiowej rys. nr 10

- brak schematu otwierania okien, brak opisu dotyczącego okien, typu szklenia w poszczególnych wyrobach

- drzwi – jakie mają spełniać wymagania; parametry, profil, brak opisu jaki typ ościeżnic zastosować (stalowe czy drewniane, skrzydła czy lite drewno, czy systemowe), specyfikacja techniczna nie zawiera również tych informacji, jedynie ogólne opisy robót budowlanych w większości nie odnoszące się do konkretnych przewidzianych w dokumentacji wyrobów i robót.

2. Brak opisu jakim warunkom i parametrom mają odpowiadać drzwi do kotłowni, jakie EI, typ zamknięcia itp.

3. Jaki zastosować tynk zewnętrzny; mineralny czy akrylowy (w przedmiarze mineralny w opisie akrylowy)

4. Remont posadzki parkietowej poz. 4 – przedmiar zakłada wykorzystanie istniejących klepek, wg naszej oceny po wizji na budowie, klepka w 100 % nie nadaje się do ponownego użycia, podłoża pod istniejącymi posadzkami wymagają wzmocnienia i wyrównania. Proponujemy przewidzieć w przedmiarze wylewkę samopoziomującą gr. 3 mm pod wykładzinę.

5. Otwory okienne i drzwiowe zabezpieczone są kratami – przedmiar nie przewiduje ich demontażu, a w przypadku ich ponownego wykorzystania renowację i ponowny montaż po wykonaniu ocieplenia.

6. Roboty dekarskie – przedmiar przewiduje miejscowe naprawy pokrycia, wg naszej oceny pokrycie należy wymienić w całości (liczne zacieki na sufitach w różnych pomieszczeniach)

- wykonanie nowych obróbek blacharskich ogniomurów – wymiana konieczna ze względu na ocieplenie ścian zewnętrznych.

- brak obróbek blacharskich na daszkach zewnętrznych.

7. Zaniżony przedmiar robót w zakresie docieplenia elewacji (brak docieplenia ścian attyki).

8. Brak rysunków technicznych dotyczących podestu dla niepełnosprawnych.

9. Brak rozwiązań dotyczących naprawy rampy zewnętrznej (rysunków i pozycji przedmiarowej).

10. Brak w przedmiarze wykonania opłytkowania cokołu płytkami mrozoodpornymi rys 26.

11. Brak w przedmiarze ocieplenia cokołu nad terenem wg rys 26 z uwzględnieniem wymaganej przez projektanta technologii.

12. Brak w przedmiarze zakresu robót remontowych daszku nad wejściami.

13. Roboty elektryczne:

- poz 34 d 2 – treść pozycji „zainstalowanie urządzeń sieci teleinformatycznej kpl. 9 – proszę o wyjaśnienie czy to oznacza wykonanie całej instalacji łącznie z komputerami, wyposażeniem telecentrum, telefonem, faxem w pełni gotowe do użytkowania, czy też tyjko wykonanie instalacji bez urządzeń.

14. Brak projektu umowy w SIWZ.

15. Proszę o podanie nowych parametrów komputerów wraz z monitorami oraz drukarką gdyż poprzednie założenia mocno się zdezaktualizowały.

16. Proszę o sprecyzowanie sieci komputerowej (rodzaj kabla sieciowego, sposób jego układania, typ gniazdek komputerowych, typy urządzeń aktywnych switch, router, sposób zabudowy urządzeń aktywnych)

17. Proszę określić miejsce zabudowy oraz typ skrzynki telefonicznej.

18. Proszę o dostarczenie dokumentacji do instalacji aparatów abonenckich sekretarsko-dyrektorskich TELDIS typ WD-20/2 TS

19. Czy komputery będą podłączone do wydzielonej sieci elektroenergetycznej.

20. Czy uwzględnić lakierowanie parkietu (brak pozycji w kosztorysie).

 udzielam następujących wyjaśnień:

ad 1. Zastosować okna rozwieralno-uchylne, pcv 5 komorowe z mikrouchyłami, podwójnie szklone  szybą zespoloną z powłoką niskoemisyjną o wsp. przenikania ciepła U=1,1. Drzwi wejściowe przeszklone pcv z wkładką antywłamaniową , ościeżnice pcv wzmocnione.

ad 2. Drzwi do kotłowni EI30 prod.np.MERCOR , ościeznica drzwi stalowych typu MCR ALPE, montaż za pomocą kotew montażowych, zamek-wpuszczany, zapadkowo-zasuwkowy z wkładką patentową szczegóły patrz. katalog wyrobów MERCOR

ad 3. Tynk akrylowy

ad 4. Zgodnie z przedmiarem

ad 5. Demontaż i ponowny montaż krat po wykonaniu docieplenia

ad 6. Pokrycie dachu papa termozgrzewalna w 100% nowe, obróbki blacharskie w 100% nowe

ad 7. Attyki docieplić i ująć w przedmiarze

ad 8. Pochylnię dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym wynikająca z minimalnej różnicy poziomów około 10 cm należy przyjąć z obmiarów na rysunku (dł x szer) stosując jako nawierzchnię kostkę brukową małogabarytową.

ad 9. Rampa  - skuć istniejące tynki i odtworzyć w technologii analogicznej jak cokoły, posadzki z płytek gress

ad 10 Cokoły z płytek gress ująć w przedmiarze.

ad 11. Ocieplenie cokołu -ująć w przedmiarze

ad 12. Remont daszku nad wejściami - ująć w przedmiarze

ad 13. Wykonanie instalacji bez urządzeń

ad 14. Nie jest wymagany projekt umowy na etapie postępowania.

ad 15. Do kosztorysu nie należy przyjmować wyposażenia w sprzęt komputerowy.

ad 16. Typ przewodu- UTP – nieekranowana skrętka 4 parowa, kategoria 5e, min. śr.. żyły 0,51 mm (np. kabel Molex –UTP PowerCat 5e LSZH 4 pary, nr kat. 39-504-5E lub równoważny)

ad 17. Wg dokumentacji

ad 18. Brak dokumentacji – przyjąć indywidualnie

ad 19. Tak dla komputerów należy uwzględnić odrębną sieć elektroenergetyczną.

ad 20. Nie

Informacje o artykule

Autor: Karol Folwarczny
Zredagował(a): Marek Gabzdyl
Data powstania: 11.01.2010 13:26
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 807

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
menu