pomniejsz powiększ
menu

Artykuł archiwalny

print

2012-08-30 11:15:36

Informacja niedostępna w BIP


 
I N F O R M A C J A


UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI, KTÓRE NIE ZOSTAŁY OPUBLIKOWANE W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ URZĘDU GMINY HAŻLACH
(art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej)

 

Informacja Publiczna w Urzędzie Gminy Hażlach jest udostępniana:
- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy (www.hazlach.samorzady.pl) ,
- przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy,
-poprzez udostępnienie dokumentacji do wglądu w Urzędzie Gminy, w godzinach pracy Urzędu, w obecności pracownika odpowiedzialnego za przechowywanie dokumentacji,
-przez możliwość wstępu na posiedzenia Rady Gminy Hażlach oraz przez dostęp do materiałów dokumentujących te posiedzenia,
- na stronie internetowej Urzędu Gminy (www.hazlach.pl).

Informacja Publiczna, która nie została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001, Nr 112 poz. 1198) jest udostępniana na wniosek. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. W celu uzyskania informacji publicznej można posłużyć się wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, który stanowi załącznik do niniejszej informacji lub dowolną inną formą wniosku w tym listownie. Wniosek można złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Hażlach lub przesłać na adres:
a)
Urząd Gminy Hażlach
ul. Główna 57
43-419 Hażlach

b)
e-mail: gwhazlach@sekap.pl

Dostęp do informacji publicznej w Urzędzie Gminy Hażlach reguluje Zarządzenie Nr 120.1.2012 Wójta Gminy Hażlach z dnia 10 lutego 2012r.                                                                                                                                          


Wójt Gminy Hażlach
 
Karol Folwarczny

Informacje o artykule

Autor: Wójt Gminy Karol Folwarczny
Zredagował(a): Marek Sojka
Data powstania: 30.08.2012 10:15
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 943

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
menu