pomniejsz powiększ
menu
print

2016-02-16 14:17:07

Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Cieszyńskim


Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Cieszyńskim

W Powiecie Cieszyńskim nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w Gminach Wisła, Goleszów, Brenna, Chybie, Hażlach (w Pogwizdowie i w Hażlachu), Skoczów, Zebrzydowice i Cieszyn w pomieszczeniach nieodpłatnie udostępnionych na ten cel przez samorządy gminne.

Punkty w Gminach Wisła, Brenna, Goleszów, Chybie oraz Skoczów prowadzone są przez adwokatów i radców prawnych wskazanych odpowiednio przez Okręgową Radę Adwokacką oraz Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych. Natomiast punkty nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowane na terenie Gminy Cieszyn, Hażlach (w Pogwizdowie i w Hażlachu) oraz Zebrzydowice powierzone zostały organizacjom pozarządowym wyłonionym w otwartych konkursach ofert.

Uprawnionymi do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej są:

 • osoby, które nie ukończyły 26. roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • osoby, które ukończyły 65. lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną
 • kobiety w ciąży*

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • prawa karnego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa ubezpieczeń społecznych,
 • prawa rodzinnego,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

* Nieodpłatna pomoc prawna dla kobiet w ciąży udzielana jest w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

Pomoc nie obejmuje natomiast spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Warunkiem skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej jest przedłożenie stosownego dokumentu potwierdzającego prawo do tej pomocy, a mianowicie: 

 • oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub
 • Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny lub
 • zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego lub
 • ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa lub
 • dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz datę urodzenia lub
 • dokumentu potwierdzającego ciążę. 

 

Wykaz lokali, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Cieszyńskiego wraz z informacją kto świadczy pomoc oraz godzinami otwarcia punktów znajduje się w harmonogramie

Informacje o artykule

Autor: Powiat Cieszyński
Zredagował(a): Grzegorz Kasztura
Data powstania: 16.02.2016 13:17
Data ostatniej modyfikacji: 09.02.2018 13:31
Liczba wyświetleń: 2224

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Harmonogram.pdf Harmonogram nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Cieszyńskiego 2016-02-16 14:18:06 Kasztura Grzegorz
załącznik Plakat.pdf Plakat informacyjny 2016-02-16 14:20:01 Kasztura Grzegorz
załącznik Harmonogram.pdf Nowy harmonogram nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Cieszyńskiego 2016-03-10 15:22:02 Kasztura Grzegorz
załącznik Harmonogram.pdf Nowy harmonogram nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Cieszyńskiego 2016-05-27 11:16:37 Kasztura Grzegorz
załącznik Harmonogram.pdf Harmonogram nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Cieszyńskiego w roku 2017 2017-01-04 14:22:55 Kasztura Grzegorz
załącznik Harmonogram.pdf Harmonogram nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Cieszyńskiego w roku 2018 2018-01-02 11:33:57 Kasztura Grzegorz
załącznik Harmonogram.pdf Nowy harmonogram nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Cieszyńskiego w roku 2018 2018-02-09 13:29:30 Kasztura Grzegorz
załącznik Harmonogram.pdf Nowy harmonogram nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Cieszyńskiego w roku 2018 2018-05-14 15:03:42 Kasztura Grzegorz
załącznik Harmonogram.pdf Nowy harmonogram nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Cieszyńskiego w roku 2018 2018-07-05 15:10:34 Kasztura Grzegorz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Cieszyńskim 02.01.2018 10:38 Grzegorz Kasztura
2 Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Cieszyńskim 02.01.2018 10:34 Grzegorz Kasztura
3 Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Cieszyńskim 02.01.2018 10:33 Grzegorz Kasztura
4 Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Cieszyńskim 04.01.2017 13:28 Grzegorz Kasztura
5 Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Cieszyńskim 04.01.2017 13:19 Grzegorz Kasztura
6 Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Cieszyńskim 04.01.2017 13:07 Grzegorz Kasztura
7 Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Cieszyńskim 16.02.2016 13:17 Grzegorz Kasztura
menu