pomniejsz powiększ
menu

Artykuł archiwalny

print

2013-10-02 13:55:58

Odpady komunalne


 

Informacje ogólne

Jak segregować odpady komunalne (do pobrania)


Harmonogramy wywozu odpadów z terenu Gminy Hażlach


Deklaracja

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Hażlach za rok 2013

 

Uchwała Nr IX/72/2014 z 19.11.2014r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr II/11/2015 z 4.02.2015r w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Hażlach za rok 2014

 
Uchwała Nr II/11/2016 z 25.02.2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Hażlach za rok 2015

 

Uchwała Nr V/31/2016 z 30.05.2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Hażlach


Uchwała Nr V/32/2016 z 30.05.2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów


Uchwała Nr V/33/2016 z 30.05.2016 r. w sprawie określenia częstotliwości, terminu i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Uchwała Nr VII/48/2016 z 28.09.2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Hażlach


Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Hażlach za rok 2016 

 

 

 

Informacje o artykule

Autor: Sojka Marek
Zredagował(a): Marek Sojka
Data powstania: 02.10.2013 12:55
Data ostatniej modyfikacji: 27.04.2017 13:40
Liczba wyświetleń: 865

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Odpady komunalne 27.04.2017 13:33 Grzegorz Kasztura
2 Odpady komunalne 27.04.2017 13:26 Grzegorz Kasztura
3 Odpady komunalne 03.02.2017 13:17 Grzegorz Kasztura
4 Odpady komunalne 13.10.2016 07:24 Grzegorz Kasztura
5 Odpady komunalne 13.10.2016 07:22 Grzegorz Kasztura
6 Odpady komunalne 03.10.2016 13:28 Grzegorz Kasztura
7 Odpady komunalne 03.06.2016 18:54 Grzegorz Kasztura
8 Odpady komunalne 03.06.2016 18:52 Grzegorz Kasztura
9 Odpady komunalne 03.06.2016 18:16 Grzegorz Kasztura
10 Odpady komunalne 03.06.2016 18:14 Grzegorz Kasztura
11 Odpady komunalne 03.06.2016 18:12 Grzegorz Kasztura
12 Odpady komunalne 03.06.2016 18:10 Grzegorz Kasztura
13 Odpady komunalne 03.06.2016 18:08 Grzegorz Kasztura
14 Odpady komunalne 03.06.2016 18:07 Grzegorz Kasztura
15 Odpady komunalne 29.04.2016 12:49 Grzegorz Kasztura
16 Odpady komunalne 29.04.2016 12:41 Grzegorz Kasztura
17 Odpady komunalne 08.03.2016 07:20 Grzegorz Kasztura
18 Odpady komunalne 07.03.2016 13:00 Grzegorz Kasztura
19 Odpady komunalne 07.03.2016 12:53 Grzegorz Kasztura
20 Odpady komunalne 02.03.2016 13:04 Grzegorz Kasztura
21 Odpady komunalne 02.03.2016 13:04 Grzegorz Kasztura
22 Odpady komunalne 02.03.2016 13:03 Grzegorz Kasztura
23 Odpady komunalne 02.03.2016 13:02 Grzegorz Kasztura
24 Odpady komunalne 02.03.2016 12:59 Grzegorz Kasztura
25 Odpady komunalne 04.08.2015 08:55 Grzegorz Kasztura
26 Odpady komunalne 04.08.2015 08:27 Grzegorz Kasztura
27 Odpady komunalne 04.08.2015 08:23 Grzegorz Kasztura
28 Odpady komunalne 04.08.2015 08:22 Grzegorz Kasztura
29 Odpady komunalne 04.08.2015 08:20 Grzegorz Kasztura
30 Odpady komunalne 04.08.2015 08:19 Grzegorz Kasztura
31 Odpady komunalne 04.08.2015 08:17 Grzegorz Kasztura
32 Odpady komunalne 30.04.2015 12:23 Marek Sojka
33 Odpady komunalne 11.02.2015 08:04 Marek Sojka
34 Odpady komunalne 21.11.2014 09:19 Marek Sojka
35 Odpady komunalne 01.07.2014 13:51 Marek Sojka
36 Odpady komunalne 02.10.2013 12:55 Marek Sojka
menu