pomniejsz powiększ
menu
print

2014-01-23 14:00:00

e-URZAD


INFORMACJADOTYCZĄCA DORĘCZANIA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH
ZA POŚREDNICTWEM ELEKTRONICZNEJ SKRZYNKI PODAWCZEJ

 

(Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych Dz.U. 2011 nr 206 poz. 1216)


Podstawowe pojęcia:

Dokument elektroniczny – stanowiący odrębną całość znaczeniową zbiór danych uporządkowanych w określonej strukturze wewnętrznej i zapisany na informatycznym nośniku danych

Elektroniczna skrzynka podawcza – dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej


PeUP -System PeUP służy do kontaktowania się z urzędem. Platforma Elektronicznych Usług Publicznych umożliwia klientowi załatwianie sprawy administracyjnej przez Internet, bez konieczności pojawiania się w urzędzie osobiście. Do wypełnienia i wysłania formularza niezbędna jest rejestracja w systemie oraz posiadanie podpisu elektronicznego. W formularzu elektronicznym dostępnym na PeUP należy wprowadzić swoje dane, treść wniosku oraz inne informacje związane ze sprawą po czym przesłać go do urzędu. Poprzez platformę zostanie wygenerowane urzędowe poświadczenie odbioru dokumentu oraz po załatwieniu sprawy udzielona odpowiedź. PeUP umożliwia sprawdzenie stanu realizacji danej sprawy. 

 

Składanie dokumentów za pośrednictwem Platformy E-usług Publicznych (PeUP)Uwaga: Szczegółowe postępowanie podczas rejestracji, wypełniania oraz wysyłania formularzy znajduje się w dziale pomoc na stronie https://www.sekap.pl.

 

 

 www.sekap.pl


Wójt Gminy Hażlach

Karol Folwarczny

menu