pomniejsz powiększ
menu
print

2010-07-09 18:53:35

Informacja o stanie przyjmowanych spraw                 W Urzędzie Gminy Hażlach sprawy rozpatrywane są zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.
W przypadku złożenia dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformy SEKAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza) użytkownik może zapoznać się bezpośrednio w systemie ze stanem realizacji swojej sprawy.
Dostęp do elektronicznej skrzynki podawczej jest możliwy ze strony głównej BIP Urzędu Gminy Hażlach lub wchodząc bezpośrednio na platformę SEKAP (www.sekap.pl).
W przypadku tradycyjnej formy o stanie przyjmowanej sprawy można dowiedzieć się kontaktując się z kierownikiem referatu, który rozpatruje daną sprawę zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu. 

menu