pomniejsz powiększ
menu
print

2013-10-01 12:25:52

Protokół kontroli nr BIB 217/2013


W dniach od 16.09.2013r do 24.09.2013r. została przeprowadzona kontrola przez Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, której celem kontroli było:
1)Ograniczenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód i do ziemi.
2)Wnoszenie opłat za korzystanie ze środowiska

Adres kontrolowanej działalności: Oczyszczalnia ścieków Pogwizdów, 43-418 Pogwizdów, gmina Hażlach, powiat Cieszyński

print

2013-04-26 13:33:32

Raport z czynności kontrolnych przeprowadzonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Nr 12/413/0139/13 z dnia 18.04.2013r.


Raport z czynności kontrolnych działania
413 Wdrażanie Lokalnych Strategii rozwoju  - "Odnowa i rozwój wsi"
print

2013-01-21 15:09:36

Raport z czynności kontrolnych nr 12/413/0023/13 z dnia 15.01.2013


Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju ''Odnowa i rozwój wsi''
menu