pomniejsz powiększ
menu
print

2020-06-23 11:35:03

Uchwała Nr IV/47/2020 z 17.06.2020 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Hażlach

print

2019-01-02 12:36:12

Uchwała Nr XI/84/2018 z 14.11.2018 r.


w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Hażlach”

print

2014-10-21 11:09:10

Uchwała Nr VII/49/2014 z 15.10.2014r.


w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Hażlach
print

2014-07-03 10:08:52

Uchwała Nr V/40/2014 z 25.06.2014r.


w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Hażlach 
print

2014-01-10 12:44:50

Uchwała nr II/24/2011 z 30.03.2011r.


w sprawie: zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Hażlach
menu