pomniejsz powiększ
menu
print

2016-12-02 11:55:32

Porozumienie nr FN.031.2.2016 z dnia 1 grudnia 2016 r.


w sprawie powierzenia Wójtowi zadań z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

print

2016-06-06 13:58:07

Porozumienie z dnia 3 czerwca 2016 r.


w sprawie powierzenia Gminie Hażlach prowadzenia zadania pn. „Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 937 w Hażlachu”

print

2016-04-11 13:26:45

Porozumienie nr WO.031.2.5.2016 z dnia 8 kwietnia 2016 r.


w sprawie powierzenia Gminie Hażlach budowy chodnika   

print

2016-03-08 14:15:57

Porozumienie nr FN.031.1.2016 z dnia 8 marca 2016 r.


w sprawie powierzenia Wójtowi zadań z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

print

2016-01-11 10:53:28

Porozumienie nr WO.031.2.4.2016 z dnia 4 stycznia 2016 r.


w sprawie wspólnej realizacji przebudowy układu drogowego w Gminie Hażlach     

menu