pomniejsz powiększ
menu
print

2017-12-27 12:40:33

Porozumienie nr FN.031.1.2017 z dnia 22 grudnia 2017 r.


w sprawie powierzenia Wójtowi zadań z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

print

2017-09-11 12:51:59

Porozumienie nr WO.031.2.7.2017 z dnia 8 września 2017 r.


w sprawie powierzenia Gminie Hażlach przebudowy odcinków drogi powiatowej 2621 S ul. Cieszyńska i ul. Główna w Zamarskach  

print

2017-07-17 13:19:26

Porozumienie międzygminne nr 031-0015.2017 z dnia 13 lipca 2017 r.


w sprawie świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego użyteczności publicznej, dotyczącego cieszyńskiej komunikacji miejskiej

menu