pomniejsz powiększ
menu
print

2018-10-02 14:28:31

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 20 września 2018 r.


w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Hażlach

print

2018-09-24 15:23:08

Informacja Urzędu Gminy Hażlach z dnia 24 września 2018 r.


o losowaniu dotyczącym składów obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydenta miasta zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.                   

print

2018-09-21 13:03:09

Obwieszczenie Wójta Gminy Hażlach z dnia 21 września 2018 roku


Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Wójt Gminy Hażlach podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

print

2018-09-20 12:40:38

Dyżur urzędnika wyborczego


print

2018-09-12 15:20:07

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Hażlachu z dnia 11 września 2018 r.


o składzie oraz o siedzibie i pełnionych dyżurach w związku z wyborami organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.

print

2018-09-12 15:15:16

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 10 września 2018 r.


w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Hażlachu

print

2018-09-12 15:10:16

Komunikat Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 6 września 2018 r.


w sprawie miejsca, czasu i terminu przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień  21 października 2018 r. 

print

2018-08-27 15:05:15

Obwieszczenie Wójta Gminy Hażlach z dnia 22 sierpnia 2018 roku


w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Hażlachu dla wyborów do Rady Gminy Hażlach oraz wyborów Wójta Gminy Hażlach w dniu 21 października 2018 r.

print

2018-08-20 13:24:02

Kalendarz wyborczy


print

2018-07-16 15:00:41

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 6 czerwca 2018 roku


w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, powiatów i Sejmiku Województwa Śląskiego

print

2018-07-04 15:34:37

Uchwała Nr VI/57/2018 z 27.06.2018 r.


w sprawie zmiany uchwały nr III/22/2018 w sprawie podziału Gminy Hażlach na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numerów, granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

print

2018-06-05 15:26:08

Uchwała Nr IV/28/2018 z 19.04.2018 r.


w sprawie podziału Gminy Hażlach na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

print

2018-03-26 14:58:48

Uchwała Nr III/22/2018 z 21.03.2018 r.


w sprawie podziału Gminy Hażlach na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numerów, granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

menu