pomniejsz powiększ
menu
print

2020-03-04 11:22:38

Uchwała Nr II/22/2020 z 26.02.2020 r.


w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/95/2019 z dnia 11 grudnia 2019r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hażlach na lata 2020 - 2030

print

2020-03-04 11:22:00

Uchwała Nr II/21/2020 z 26.02.2020 r.


w sprawie zmian w budżecie Gminy

print

2020-03-04 11:14:53

Uchwała Nr I/14/2020 z 29.01.2020 r.


w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/95/2019 z dnia 11 grudnia 2019r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hażlach na lata 2020-2030

print

2020-03-04 11:13:27

Uchwała Nr I/13/2020 z 29.01.2020 r.


w sprawie zmian w budżecie Gminy

print

2020-01-09 14:28:50

Uchwała Nr 4200/I/3/2020 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 8 stycznia 2020 r.


w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Hażlach na 2020 rok

print

2020-01-09 14:25:57

Uchwała Nr 4200/I/2/2020 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 8 stycznia 2020 r.


w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Hażlach wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

print

2019-12-17 11:01:41

Uchwała Nr XIII/95/2019 z 11.12.2019 r.


w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2030

print

2019-12-17 11:00:25

Uchwała Nr XIII/94/2019 z 11.12.2019 r.


Uchwała Budżetowa na 2020 rok

print

2019-12-05 13:17:22

Uchwała Nr 4200/I/202/2019 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 28 listopada 2019 r.


w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Hażlach na 2020 rok

print

2019-12-05 13:15:00

Uchwała Nr 4200/I/201/2019 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 28 listopada 2019 r.


w sprawie opinii o przedłożonym przez Radę Gminy Hażlach projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hażlach na lata 2020-2030

print

2019-12-05 13:09:07

Uchwała Nr 4200/I/200/2019 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 28 listopada 2019 r.


w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Hażlach projekcie uchwały budżetowej Gminy Hażlach na 2020 rok wraz z uzasadnieniem

menu