pomniejsz powiększ
menu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725
Data Redaktor Zmiana
12.08.2019 12:00:01 Grzegorz Kasztura Dodany nowy artykuł
08.08.2019 09:24:01 Karina Sikora Dodany załącznik ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu oferty do artykułu Przebudowa drogi gminnej - ul. Dworskiej w Pogwizdowie
08.08.2019 09:19:56 Karina Sikora Edytowano artykuł Przebudowa drogi gminnej - ul. Dworskiej w Pogwizdowie
06.08.2019 13:51:10 Grzegorz Kasztura Dodany załącznik Projekt w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/102/2018 z dnia 19 grudnia 2018r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hażlach na lata 2019 - 2029 do artykułu Projekty uchwał skierowanych na sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 12.08.2019 r.
06.08.2019 13:38:05 Grzegorz Kasztura Dodany załącznik Projekt w sprawie zmian w budżecie Gminy do artykułu Projekty uchwał skierowanych na sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 12.08.2019 r.
06.08.2019 13:37:36 Grzegorz Kasztura Dodany załącznik Projekt w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Hażlach do artykułu Projekty uchwał skierowanych na sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 12.08.2019 r.
06.08.2019 13:37:13 Grzegorz Kasztura Dodany załącznik Projekt w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne do artykułu Projekty uchwał skierowanych na sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 12.08.2019 r.
06.08.2019 13:36:44 Grzegorz Kasztura Dodany załącznik Projekt w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomoś Projekty uchwał skierowanych na sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 12.08.2019 r.
06.08.2019 13:36:08 Grzegorz Kasztura Usunięty załącznik Projekt w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchom Projekty uchwał skierowanych na sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 12.08.2019 r.
06.08.2019 13:35:43 Grzegorz Kasztura Dodany załącznik Projekt w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomoś Projekty uchwał skierowanych na sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 12.08.2019 r.
06.08.2019 13:35:23 Grzegorz Kasztura Dodany załącznik Projekt w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Hażlach do artykułu Projekty uchwał skierowanych na sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 12.08.2019 r.
06.08.2019 13:35:00 Grzegorz Kasztura Dodany załącznik Projekt w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany uchwały nr VI/46/2014 Rady Gminy Hażlach z dnia 10 września 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hażlach do artykułu Projekty uchwał skierowanych na sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 12.08.2019 r.
06.08.2019 13:25:16 Grzegorz Kasztura Dodany załącznik Projekt w sprawie przystąpienia Gminy Hażlach do Stowarzyszenia pod nazwą Unia Miasteczek Polskich do artykułu Projekty uchwał skierowanych na sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 12.08.2019 r.
06.08.2019 13:22:19 Grzegorz Kasztura Dodany załącznik Projekt w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Hażlach do artykułu Projekty uchwał skierowanych na sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 12.08.2019 r.
06.08.2019 13:18:54 Grzegorz Kasztura Dodany nowy artykuł Projekty uchwał skierowanych na sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 12.08.2019 r.
06.08.2019 13:13:11 Grzegorz Kasztura Dodany załącznik Zawiadomienie do artykułu Zawiadomienie – Sesja VII/2019 na dzień 12.08.2019 r.
06.08.2019 13:12:38 Grzegorz Kasztura Dodany nowy artykuł Zawiadomienie – Sesja VII/2019 na dzień 12.08.2019 r.
06.08.2019 12:42:49 Grzegorz Kasztura Dodany załącznik Wzór oferty dla cz. 2 - II trasa do artykułu Zarządzenie nr 0050.194.2019 Wójta Gminy Hażlach z dnia 6 sierpnia 2019 roku
06.08.2019 12:42:24 Grzegorz Kasztura Dodany załącznik Wzór oferty dla cz. 1 - I trasa do artykułu Zarządzenie nr 0050.194.2019 Wójta Gminy Hażlach z dnia 6 sierpnia 2019 roku
06.08.2019 12:41:36 Grzegorz Kasztura Dodany załącznik Zaproszenie do składania ofert o wartości poniżej 30 000 euro do artykułu Zarządzenie nr 0050.194.2019 Wójta Gminy Hażlach z dnia 6 sierpnia 2019 roku
06.08.2019 12:40:51 Grzegorz Kasztura Dodany załącznik Zarządzenie do artykułu Zarządzenie nr 0050.194.2019 Wójta Gminy Hażlach z dnia 6 sierpnia 2019 roku
06.08.2019 12:40:31 Grzegorz Kasztura Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 0050.194.2019 Wójta Gminy Hażlach z dnia 6 sierpnia 2019 roku
06.08.2019 10:33:00 Karina Sikora Dodany załącznik informacja z otwarcia ofert do artykułu Wykonanie nawierzchni bezpiecznej urządzeń siłowni zewnętrznej przy Ścieżce Zdrowia Hrabiny Thun-Hohenstein w Kończycach Wielkich
05.08.2019 10:42:44 Grzegorz Kasztura Edytowano artykuł Gminna Biblioteka Publiczna w Hażlachu
05.08.2019 10:37:14 Grzegorz Kasztura Edytowano artykuł Gminna Biblioteka Publiczna
02.08.2019 13:19:21 Grzegorz Kasztura Dodany załącznik Protokół do artykułu Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Rudnik, które odbyło się w dniu 30 lipca 2019 roku
02.08.2019 13:18:31 Grzegorz Kasztura Dodany nowy artykuł Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Rudnik, które odbyło się w dniu 30 lipca 2019 roku
02.08.2019 11:05:34 Grzegorz Kasztura Dodany załącznik Informacja o wyniku przetargu do artykułu Wójt Gminy Hażlach ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego DAF FAV1800DT360, rok produkcji 1981, o numerze identyfikacyjnym 00210538 i numerze rejestracyjnym SCI T868 (fotografie samochodu znajdują się na stronie www.hazlach.pl)
02.08.2019 10:45:04 Grzegorz Kasztura Dodany załącznik Aktualizacja rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych do artykułu Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
02.08.2019 09:57:16 Karina Sikora Dodany załącznik Sprostowanie informacji z otwarcia ofert do artykułu Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej kompleksowej modernizacji kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Kończycach Wielkich
31.07.2019 18:20:40 Grzegorz Kasztura Dodany załącznik Projekt uchwały Rady Gminy Hażlach w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów do artykułu Projekt uchwały Rady Gminy Hażlach w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
31.07.2019 18:20:19 Grzegorz Kasztura Usunięty załącznik Projekt uchwały Rady Gminy Hażlach w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną Projekt uchwały Rady Gminy Hażlach w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
31.07.2019 18:19:31 Grzegorz Kasztura Dodany załącznik Projekt uchwały Rady Gminy Hażlach w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną prz Projekt uchwały Rady Gminy Hażlach w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
31.07.2019 18:18:44 Grzegorz Kasztura Dodany załącznik Formularz konsultacji do artykułu Projekt uchwały Rady Gminy Hażlach w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
31.07.2019 18:18:27 Grzegorz Kasztura Dodany załącznik Ogłoszenie o konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Hażlach do artykułu Projekt uchwały Rady Gminy Hażlach w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
31.07.2019 18:17:57 Grzegorz Kasztura Dodany załącznik Zarządzenie do artykułu Projekt uchwały Rady Gminy Hażlach w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
31.07.2019 18:17:27 Grzegorz Kasztura Dodany nowy artykuł Projekt uchwały Rady Gminy Hażlach w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
31.07.2019 17:54:02 Grzegorz Kasztura Dodany załącznik Projekt uchwały Rady Gminy Hażlach w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Hażlach do artykułu Projekt uchwały Rady Gminy Hażlach w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Hażlach
31.07.2019 17:53:13 Grzegorz Kasztura Dodany załącznik Formularz konsultacji do artykułu Projekt uchwały Rady Gminy Hażlach w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Hażlach
31.07.2019 17:52:36 Grzegorz Kasztura Dodany załącznik Ogłoszenie o konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Hażlach do artykułu Projekt uchwały Rady Gminy Hażlach w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Hażlach
31.07.2019 17:52:00 Grzegorz Kasztura Dodany załącznik Zarządzenie do artykułu Projekt uchwały Rady Gminy Hażlach w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Hażlach
31.07.2019 17:51:19 Grzegorz Kasztura Dodany nowy artykuł Projekt uchwały Rady Gminy Hażlach w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Hażlach
31.07.2019 11:24:46 Grzegorz Kasztura Dodany załącznik Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych: oświadczenia majątkowe - dane osobowe pozyskane w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą do artykułu Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych: oświadczenia majątkowe
31.07.2019 11:24:21 Grzegorz Kasztura Usunięty załącznik Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych: oświadczenia majątkowe - dane osobowe pozyskane w sposób inny, niż od osoby, której dane dotyczą z artykułu Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych: oświadczenia majątkowe
31.07.2019 11:23:29 Grzegorz Kasztura Dodany załącznik Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych: oświadczenia majątkowe - dane osobowe pozyskane w sposób inny, niż od osoby, której dane dotyczą do artykułu Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych: oświadczenia majątkowe
31.07.2019 11:22:20 Grzegorz Kasztura Dodany załącznik Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych: oświadczenia majątkowe - dane osobowe pozyskane od osoby, której dane dotyczą do artykułu Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych: oświadczenia majątkowe
31.07.2019 11:21:17 Grzegorz Kasztura Dodany nowy artykuł Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych: oświadczenia majątkowe
30.07.2019 13:23:51 Grzegorz Kasztura Dodany załącznik Zarządzenie do artykułu Zarządzenie nr 0050.184.2019 Wójta Gminy Hażlach z dnia 11 lipca 2019 r.
30.07.2019 13:23:39 Grzegorz Kasztura Dodany załącznik Zarządzenie do artykułu Zarządzenie nr 0050.183.2019 Wójta Gminy Hażlach z dnia 8 lipca 2019 r.
30.07.2019 13:23:20 Grzegorz Kasztura Dodany załącznik Zarządzenie do artykułu Zarządzenie nr 0050.182.2019 Wójta Gminy Hażlach z dnia 5 lipca 2019 r.
menu