Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Spis dokumentów1. Utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym2. Spis rolny3. Ogłoszenia4. Odpady komunalne5. Zamówienia publiczne6. Rejestry, ewidencje,archiwa i zbiory7. Jednostki organizacyjne Gminy Hażlach8. Planowanie przestrzenne9. Rada Gminy10. Urząd Gminy Hażlach11. Wójt Gminy - organ wykonawczy12. Statuty13. Dziennik Ustaw14. Monitor Polski15. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego16. Jakość powietrza17. Zbiór aktów prawa miejscowego 18. Porozumienia w sprawie wykonywania zadań publicznych19. Budżet20. Podatki i opłaty lokalne21. Rachunki bankowe22. Rekrutacja23. Wybory24. Wzory druków do pobrania25. Informacje o środowisku i jego ochronie26. Mienie komunalne27. Kontrole i audyty28. Informacja publiczna29. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych30. Raporty o stanie Gminy Hażlach31. Informacje o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego32. Programy i strategie33. Sprawozdania z realizacji programów i strategii34. e-Usługi35. Elektroniczna Skrzynka Podawcza36. Informacja o stanie przyjmowanych sprawInformacja o stanie przyjmowanych spraw37. Jak załatwić sprawę - poradnik interesanta38. Dokumenty podlegające konsultacjom39. Organizacje pozarządowe40. Rejestr instytucji kultury41. Kontakt42. Sołectwa43. Oświadczenia majątkowe44. Powiązania z innymi podmiotami45. Rejestr przedsiębiorców46. eURZĄD - informacje o realizowanym projekcie47. eURZĄD - logowanie48. Zgromadzenia49. Portal Informacji Finansowo - Podatkowej Gminy Hażlach50. Kącik Przedsiębiorcy51. Nieodpłatna pomoc prawna52. Ochrona danych osobowych53. Archiwum BIP54. Projekty realizowane przy udziale środków zewnętrznych