Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Spis dokumentów1. Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021 2. Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami3. Raporty o stanie zapewniania dostępności podmiotów publicznych 4. Utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym5. Spis rolny6. Ogłoszenia7. Odpady komunalne8. Zamówienia publiczne9. Rejestry, ewidencje,archiwa i zbiory10. Jednostki organizacyjne Gminy Hażlach11. Planowanie przestrzenne12. Rada Gminy13. Urząd Gminy Hażlach14. Wójt Gminy - organ wykonawczy15. Statuty16. Dziennik Ustaw17. Monitor Polski18. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego19. Jakość powietrza20. Zbiór aktów prawa miejscowego 21. Porozumienia w sprawie wykonywania zadań publicznych22. Budżet23. Podatki i opłaty lokalne24. Rachunki bankowe25. Rekrutacja26. Wybory27. Wzory druków do pobrania28. Informacje o środowisku i jego ochronie29. Mienie komunalne30. Kontrole i audyty31. Informacja publiczna32. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych33. Raporty o stanie Gminy Hażlach34. Informacje o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego35. Programy i strategie36. Sprawozdania z realizacji programów i strategii37. e-Usługi38. Elektroniczna Skrzynka Podawcza39. Informacja o stanie przyjmowanych sprawInformacja o stanie przyjmowanych spraw40. Jak załatwić sprawę - poradnik interesanta41. Dokumenty podlegające konsultacjom42. Organizacje pozarządowe43. Rejestr instytucji kultury44. Kontakt45. Sołectwa46. Oświadczenia majątkowe47. Powiązania z innymi podmiotami48. Rejestr przedsiębiorców49. eURZĄD - informacje o realizowanym projekcie50. eURZĄD - logowanie51. Zgromadzenia52. Portal Informacji Finansowo - Podatkowej Gminy Hażlach53. Kącik Przedsiębiorcy54. Nieodpłatna pomoc prawna55. Ochrona danych osobowych56. Archiwum BIP57. Projekty realizowane przy udziale środków zewnętrznych