Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Spis dokumentów1. Spis rolny2. Ogłoszenia3. odpady komunalne4. Zamówienia publiczne5. Planowanie przestrzenne6. Rada Gminy7. Urząd Gminy Hażlach8. Wójt Gminy - organ wykonawczy9. Rejestry, ewidencje,archiwa i zbiory10. Jednostki organizacyjne Gminy Hażlach11. Statuty12. Dziennik Ustaw13. Monitor Polski14. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego15. Jakość powietrza16. Zbiór aktów prawa miejscowego Porozumienia w sprawie17. Porozumienia w sprawie wykonywania zadań publicznych18. Budżet19. Podatki i opłaty lokalne20. Rachunki bankowe21. Rekrutacja22. Wybory23. Wzory druków do pobrania24. Informacje o środowisku i jego ochronie25. Mienie komunalne26. Kontrole i audyty27. Informacja publiczna28. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych29. Raporty o stanie Gminy Hażlach30. Programy i strategie31. Sprawozdania z realizacji programów i strategii32. e-Usługi33. Elektroniczna Skrzynka Podawcza34. Informacja o stanie przyjmowanych sprawInformacja o stanie przyjmowanych spraw35. Jak załatwić sprawę - poradnik interesanta36. Dokumenty podlegające konsultacjom37. Organizacje pozarządowe38. Rejestr instytucji kultury39. Kontakt40. Sołectwa41. Oświadczenia majątkowe42. Powiązania z innymi podmiotami43. Rejestr przedsiębiorców44. eURZĄD - informacje o realizowanym projekcie45. eURZĄD - logowanie46. Zgromadzenia47. Portal Informacji Finansowo - Podatkowej Gminy Hażlach48. Kącik Przedsiębiorcy49. Nieodpłatna pomoc prawna50. Ochrona danych osobowych51. Archiwum BIP52. Projekty realizowane przy udziale środków zewnętrznych