Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Spis dokumentów1. Sekretarz Gminy Hażlach 2. Referat Oświaty, Sportu i Zdrowia 3. Referat Gospodarki Komunalnej 4. Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych 5. e-Administracja 6. Inspektor ochrony danych 7. Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Mienia 8. Skarbnik Gminy Hażlach 9. Stanowisko do spraw promocji i rozwoju turystyki 10. Rada Gminy 11. Wójt Gminy - organ wykonawczy 12. Urząd Gminy Hażlach 13. Budżet 14. Podatki i opłaty lokalne 15. Zamówienia publiczne 16. Planowanie przestrzenne 17. Zbiór aktów prawa miejscowego 18. Odpady komunalne 19. Mienie komunalne 20. Jednostki organizacyjne Gminy Hażlach 21. Sołectwa 22. Ogłoszenia 23. Dokumenty podlegające konsultacjom 24. informacja publiczna 25. informacje o środowisku i jego ochronie 26. Informacje o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego 27. Kontrole i audyty 28. Rejestry, ewidencje,archiwa i zbiory 29. Oświadczenia majątkowe 30. Statuty 31. Programy i strategie 32. Raporty o stanie Gminy Hażlach 33. Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 34. Raporty o stanie zapewniania dostępności podmiotów publicznych 35. Utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym 36. Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzanie ścieków 37. Porozumienia w sprawie wykonywania zadań publicznych 38. Organizacje pozarządowe 39. Powiązania z innymi podmiotami 40. Zgromadzenia 41. Kącik Przedsiębiorcy 42. Nieodpłatna pomoc prawna 43. Ochrona danych osobowych 44. Projekty realizowane przy udziale środków zewnętrznych 45. Rekrutacja 46. Wybory 47. zdjecia 48. Spis rolny, ludności i mieszkań 49. Archiwum BIP