Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Spis dokumentów1. Uchwała Numer VI/59/2020 z dnia 28 września 2020 roku w sprawie przyznania Lauru Srebrnej Cieszynianki2. Uchwała Numer VI/60/2020 z dnia 28 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy3. Uchwała Numer VI/61/2020 z dnia 28 września 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Numer XIII/95/2019 z dnia 11 grudnia 2019 roku dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hażlach na lata 2020 - 20304. Uchwała Numer VII/62/2020 z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie ustanowienia oraz określenia warunków, zasad, trybu przyznawania i pozbawiania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym5. Uchwała Numer VII/63/2020 z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Hażlach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w artykule 3 ustęp 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 20216. Uchwała Numer VII/64/2020 z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Hażlach na rok 20217. Uchwała Numer VII/65/2020 z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Hażlach na rok 20218. Uchwała Numer VII/66/2020 z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych9. Uchwała Numer VII/67/2020 z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na osoby odpowiedzialne za poszanowanie majątku Gminy 10. Uchwała Numer VII/68/2020 z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy11. Uchwała Numer VII/69/2020 z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Numer XIII/95/2019 z dnia 11 grudnia 2019 roku dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hażlach na lata 2020 - 203012. Uchwała Numer VII/70/2020 z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 202113. Uchwała Numer VII/71/2020 z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 202114. Uchwała Numer VIII/72/2020 z 15 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Hażlach na lata 2021 – 202715. Uchwała Numer VIII/73/2020 z 15 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodzin dla Gminy Hażlach na lata 2021 – 202416. Uchwała Numer VIII/74/2020 z 15 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-202517. Uchwała Numer VIII/75/2020 z 15 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Programu Pomocy Społecznej Gminy Hażlach na lata 2021 – 202418. Uchwała Numer VIII/76/2020 z 15 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Hażlach oraz ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nauczycieli w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Hażlach19. Uchwała Numer VIII/77/2020 z 15 grudnia 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty20. Uchwała Numer VIII/78/2020 z 15 grudnia 2020 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych21. Uchwała Numer VIII/79/2020 z 15 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Pogwizdów 22. Uchwała Numer VIII/80/2020 z 15 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części działki nr 37/5 położonej w Hażlachu23. Uchwała Numer VIII/81/2020 z 15 grudnia 2020 roku w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania „Strategii Rozwoju Gminy Hażlach na lata 2011-2020”24. Uchwała Numer VIII/82/2020 z 15 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 203125. Uchwała Numer VIII/83/2020 z 15 grudnia 2020 roku w sprawie Uchwały Budżetowej na 2021 rok26. Uchwała Numer VIII/84/2020 z 15 grudnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok27. Uchwała Numer VIII/85/2020 z 15 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany załącznika do uchwały numer VI/50/2019 z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego28. Uchwała Numer VIII/86/2020 z 15 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy29. Uchwała Numer VIII/87/2020 z 15 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Numer XIII/95/2019 z dnia 11 grudnia 2019 roku dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hażlach na lata 2020 - 2030 30. Uchwała Numer I/1/2021 z dnia 5 stycznia 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 11 grudnia 2020 roku31. Uchwała Numer I/2/2021 z dnia 5 stycznia 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 20 grudnia 2020 roku32. Uchwała Numer I/3/2021 z dnia 5 stycznia 2021 roku w sprawie planu pracy Rady Gminy na 2021 rok33. Uchwała Numer I/4/2021 z dnia 5 stycznia 2021 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 745
Podmiot udostępniający: BIP UG Hażlach
Nazwa dokumentu: VIII Kadencja 2018-2023
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Marek Sojka
Osoba, która udostępnia informację: Marek Sojka
Data wytworzenia informacji: 18.09.2020 10:13:39
Data udostępnienia informacji: 18.09.2020 10:13:51
Data ostatniej aktualizacji: 28.09.2020 11:19:47
Rejestr zmian