Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Spis dokumentów1. Zarządzenie numer 0050.1.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie przekazania uprawnień Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Hażlachu2. Zarządzenie numer 0050.2.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie przekazania uprawnień Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kończycach Wielkich3. Zarządzenie numer 0050.3.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie przekazania uprawnień Dyrektorowi Szkoły Podstawowej imienia Księstwa Cieszyńskiego w Pogwizdowie4. Zarządzenie numer 0050.4.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie przekazania uprawnień Dyrektorowi Przedszkola w Pogwizdowie5. Zarządzenie numer 0050.5.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie przekazania uprawnień Dyrektorowi Szkoły Podstawowej imienia „Orła Białego” w Zamarskach6. Zarządzenie numer 0050.6.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie przekazania uprawnień Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu7. Zarządzenie numer 0050.7.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku mieszkaniowego8. Zarządzenie numer 0050.8.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Hażlach na rok 20219. Zarządzenie numer 0050.9.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie przekazania dotacji podmiotowej na rachunki instytucji kultury, jej rozliczenia i zwrotu10. Zarządzenie numer 0050.10.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie terminów przekazywania dochodów przez gminne jednostki budżetowe11. Zarządzenie numer 0050.11.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie przyznania dodatków do wynagrodzenia dyrektorom placówek oświatowych12. Zarządzenie numer 0050.12.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych13. Zarządzenie numer 0050.13.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu do prowadzenia postępowań w sprawie dodatku mieszkaniowego 14. Zarządzenie numer 0050.14.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 5 stycznia 2021 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu podmiotów, którym udzielono dotacji celowej na budowę indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków15. Zarządzenie numer 0050.15.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - dystrybuowanie żywności dla osób najuboższych z terenu Gminy Hażlach w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej Podprogramu 2020/202116. Zarządzenie numer 0050.16.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie akceptacji sprawozdania Ludowego Klubu Sportowego „Rudnik” w Rudniku17. Zarządzenie numer 0050.17.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie akceptacji sprawozdania Gminnej Biblioteki Publicznej w Hażlachu18. Zarządzenie numer 0050.18.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie akceptacji sprawozdania Uczniowskiego Klubu Sportowego Nakano Pogwizdów19. Zarządzenie numer 0050.19.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie akceptacji sprawozdania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie20. Zarządzenie numer 0050.20.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie akceptacji sprawozdania Ochotniczej Straży Pożarnej w Hażlachu21. Zarządzenie numer 0050.21.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie akceptacji sprawozdania Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku22. Zarządzenie numer 0050.22.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie akceptacji sprawozdania Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamarskach23. Zarządzenie numer 0050.23.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 18 stycznia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Hażlach w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Hażlach oraz ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nauczycieli w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Hażlach24. Zarządzenie numer 0050.24.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 18 stycznia 2021 roku w sprawie akceptacji sprawozdania Ochotniczej Straży Pożarnej w Kończycach Wielkich25. Zarządzenie numer 0050.25.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 18 stycznia 2021 roku w sprawie akceptacji sprawozdania Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogwizdowie26. Zarządzenie numer 0050.26.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie akceptacji sprawozdania Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezówce27. Zarządzenie numer 0050.27.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie akceptacji sprawozdania Ludowego Klubu Sportowego Victoria Hażlach28. Zarządzenie numer 0050.28.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie akceptacji sprawozdania Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu29. Zarządzenie numer 0050.29.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 25 stycznia 2021 roku przyjęcia rozliczenia z udzielonej dotacji celowej Miastu Bielsko-Biała30. Zarządzenie numer 0050.30.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego31. Zarządzenie numer 0050.31.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie akceptacji sprawozdania Ludowego Klubu Sportowego „Olza Pogwizdów”32. Zarządzenie numer 0050.32.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu podmiotów, którym udzielono dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Hażlach33. Zarządzenie numer 0050.33.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu podmiotów, którym udzielono dotacji celowej na modernizację obiektów budowlanych w zakresie usuwania wyrobów azbestowych34. Zarządzenie numer 0050.34.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia rocznego rozliczenia pobrania i wykorzystania dotacji za rok 2020 przez Powszechną Szkołę Podstawową w Rudniku prowadzoną przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik w Rudniku35. Zarządzenie numer 0050.35.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia rocznego rozliczenia pobrania i wykorzystania dotacji za rok 2020 przez Powszechną Szkołę Podstawową w Rudniku prowadzoną przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik w Rudniku36. Zarządzenie numer 0050.36.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany wysokości planowanych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Gminy Hażlach na rok 202137. Zarządzenie numer 0050.37.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok 38. Zarządzenie numer 0050.38.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany wysokości planowanych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Gminy Hażlach na rok 202139. Zarządzenie numer 0050.39.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie przyznania dodatków do wynagrodzenia dyrektorom placówek oświatowych40. Zarządzenie numer 0050.40.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia rocznego rozliczenia pobrania i wykorzystania dotacji za rok 2020 przez Przedszkole Niepubliczne Zajączek prowadzone przez „Publisher Innowacje” 41. Zarządzenie numer 0050.41.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie przyznania LKS „Olza Pogwizdów” dotacji w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu42. Zarządzenie numer 0050.42.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie przyznania LKS „Victoria” dotacji w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu43. Zarządzenie numer 0050.43.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie przyznania LKS „Błyskawica” dotacji w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu44. Zarządzenie numer 0050.44.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie przyznania LKS „Rudnik” dotacji w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu45. Zarządzenie numer 0050.45.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie przyznania UKS Nakano dotacji w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu46. Zarządzenie numer 0050.46.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Hażlach na rok 202147. Zarządzenie numer 0050.47.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia na rok szkolny 2021/2022 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Hażlach48. Zarządzenie numer 0050.48.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych49. Zarządzenie numer 0050.49.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia zadań do realizacji z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Hażlach na rok 202150. Zarządzenie numer 0050.50.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia zadań do realizacji z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Hażlach na rok 202151. Zarządzenie numer 0050.51.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie akceptacji sprawozdania Ludowego Klubu Sportowego „Błyskawica” Kończyce Wielkie52. Zarządzenie numer 0050.52.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia rozliczenia udzielonej dotacji Gminie Cieszyn53. Zarządzenie numer 0050.53.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 2 lutego 2021 roku w sprawie zmiany zarządzenia numer 0050.230.2019 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego Gminy Hażlach54. Zarządzenie numer 0050.54.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 2 lutego 2021 roku w sprawie przyjęcia rozliczenia udzielonej dotacji Powiatowi Cieszyńskiemu55. Zarządzenie numer 0050.55.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 2 lutego 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia numer 0050.2.2021 z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie przekazania uprawnień Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kończycach Wielkich56. Zarządzenie numer 0050.56.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 5 lutego 2021 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów do Rady Seniorów Gminy Hażlach57. Zarządzenie numer 0050.57.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 8 lutego 2021 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Hażlachu i przeznaczonej do dzierżawy58. Zarządzenie numer 0050.58.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Hażlach w sprawie ustanowienia oraz określenia warunków, zasad, trybu przyznawania i pozbawiania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym59. Zarządzenie numer 0050.59.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie akceptacji sprawozdania Polskiego Stowarzyszenia na rzecz osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Cieszynie60. Zarządzenie numer 0050.60.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie akceptacji sprawozdania z udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu61. Zarządzenie numer 0050.61.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie akceptacji sprawozdania Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Śląski Zarząd Wojewódzki w Katowicach62. Zarządzenie numer 0050.62.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 12 lutego 2021 roku w sprawie przyjęcia rozliczenia z udzielonej dotacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Hażlachu63. Zarządzenie numer 0050.63.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 12 lutego 2021 roku w sprawie przyjęcia rozliczenia z udzielonej dotacji Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu64. Zarządzenie numer 0050.64.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 15 lutego 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.1.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie przekazania uprawnień Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Hażlachu65. Zarządzenie numer 0050.65.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 15 lutego 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.2.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie przekazania uprawnień Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kończycach Wielkich66. Zarządzenie numer 0050.66.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 15 lutego 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.3.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie przekazania uprawnień Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie67. Zarządzenie numer 0050.67.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 15 lutego 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.4.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie przekazania uprawnień Dyrektorowi Przedszkola w Pogwizdowie68. Zarządzenie numer 0050.68.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 15 lutego 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.5.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie przekazania uprawnień Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Zamarskach69. Zarządzenie numer 0050.69.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 15 lutego 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.6.2021 z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie przekazania uprawnień Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu70. Zarządzenie numer 0050.70.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 16 lutego 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Hażlach w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach niemieszkalnych na terenie Gminy Hażlach71. Zarządzenie numer 0050.71.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 19 lutego 2021 roku w sprawie zmiany wysokości planowanych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Gminy Hażlach na rok 202172. Zarządzenie numer 0050.72.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 19 lutego 2021 roku w sprawie powołania zespołu do realizacji zadania pod nazwą transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co V-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-Co V-2 (infolinia)73. Zarządzenie numer 0050.73.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie zmiany wysokości planowanych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Gminy Hażlach na rok 202174. Zarządzenie numer 0050.74.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie zgłoszenia wniosku o przyznanie nagrody w dziedzinie sportu75. Zarządzenie numer 0050.75.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie przyjęcia rozliczenia za rok 2020 z udzielonej dotacji Gminnej Bibliotece Publicznej w Hażlachu na lata 2018-202076. Zarządzenie numer 0050.76.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie przyjęcia rozliczenia za rok 2020 z udzielonej dotacji Gminnej Bibliotece Publicznej w Hażlachu na lata 2019-202077. Zarządzenie numer 0050.77.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 1 marca 2021 roku w sprawie przyznania dodatków do wynagrodzenia dyrektorom placówek oświatowych78. Zarządzenie numer 0050.78.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 1 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok79. Zarządzenie numer 0050.79.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 1 marca 2021 roku w sprawie zmiany wysokości planowanych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Gminy Hażlach na rok 202180. Zarządzenie numer 0050.80.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 1 marca 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami na rok 202181. Zarządzenie numer 0050.81.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 1 marca 2021 roku w sprawie akceptacji sprawozdania Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej Być Razem82. Zarządzenie numer 0050.82.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 3 marca 2021 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w czasie usprawiedliwionej nieobecności w pracy dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Zamarskach83. Zarządzenie numer 0050.83.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 5 marca 2021 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w czasie usprawiedliwionej nieobecności w pracy dyrektora Szkoły Podstawowej imienia Orła Białego w Zamarskach84. Zarządzenie numer 0050.84.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 5 marca 2021 roku w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Hażlach sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu za 2020 rok85. Zarządzenie numer 0050.85.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 5 marca 2021 roku w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Hażlach sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Hażlachu za 2020 rok86. Zarządzenie numer 0050.86.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 5 marca 2021 roku w sprawie zmiany wysokości planowanych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Gminy Hażlach na rok 202187. Zarządzenie numer 0050.87.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 16 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok88. Zarządzenie numer 0050.88.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 16 marca 2021 roku w sprawie zmiany wysokości planowanych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Gminy Hażlach na rok 202189. Zarządzenie numer 0050.89.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 22 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok90. Zarządzenie numer 0050.90.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 22 marca 2021 roku w sprawie zmiany wysokości planowanych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Gminy Hażlach na rok 202191. Zarządzenie numer 0050.91.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Hażlach informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Hażlach92. Zarządzenie numer 0050.92.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Hażlachu za 2020 rok93. Zarządzenie numer 0050.93.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu za 2020 rok94. Zarządzenie numer 0050.94.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie wykreślenia z gminnej ewidencji zabytków Gminy Hażlach95. Zarządzenie numer 0050.95.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok96. Zarządzenie numer 0050.96.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie ustanowienia służebności gruntowej97. Zarządzenie numer 0050.97.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zmiany wysokości planowanych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Gminy Hażlach na rok 202198. Zarządzenie numer 0050.98.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 1 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany wysokości planowanych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Gminy Hażlach na rok 202199. Zarządzenie numer 0050.99.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 7 kwietnia 2021 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Hażlach100. Zarządzenie numer 0050.100.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 7 kwietnia 2021 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Hażlach101. Zarządzenie numer 0050.101.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 7 kwietnia 2021 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Gminy Hażlach102. Zarządzenie numer 0050.102.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 7 kwietnia 2021 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Gminy Hażlach103. Zarządzenie numer 0050.103.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 9 kwietnia 2021 roku w sprawie przyjęcia rozliczenia z udzielonej dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Hażlachu104. Zarządzenie numer 0050.104.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 9 kwietnia 2021 roku w sprawie przyjęcia rozliczenia z udzielonej dotacji Ludowemu Klubowi Sportowemu „Olza Pogwizdów”105. Zarządzenie numer 0050.105.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok106. Zarządzenie numer 0050.106.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany wysokości planowanych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Gminy Hażlach na rok 2021107. Zarządzenie numer 0050.107.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie powołania zespołu projektowego „Druga młodość seniorów w Gminie Hażlach”108. Zarządzenie numer 0050.108.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 13 kwietnia 2021 roku w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Hażlach korekty sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Hażlachu za 2020 rok109. Zarządzenie numer 0050.109.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 13 kwietnia 2021 roku w sprawie przyjęcia korekty bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej do bilansu za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 Gminnej Biblioteki Publicznej w Hażlachu wchodzącego w skład sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Hażlachu za 2020 rok110. Zarządzenie numer 0050.110.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 19 kwietnia 2021 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej111. Zarządzenie numer 0050.111.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 21 kwietnia 2021 roku w sprawie umorzenia należności112. Zarządzenie numer 0050.112.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 22 kwietnia 2021 roku w sprawie informacji za rok budżetowy 2020113. Zarządzenie numer 0050.113.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 22 kwietnia 2021 roku w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu114. Zarządzenie numer 0050.114.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja i przeprowadzenie profilaktycznosportowych zajęć popołudniowych, organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży Gminy Hażlach115. Zarządzenie numer 0050.115.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej116. Zarządzenie numer 0050.116.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego do wynagrodzenia dyrektorom placówek oświatowych117. Zarządzenie numer 0050.117.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany wysokości planowanych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Gminy Hażlach na rok 2021118. Zarządzenie numer 0050.118.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok119. Zarządzenie numer 0050.119.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany wysokości planowanych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Gminy Hażlach na rok 2021120. Zarządzenie numer 0050.120.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami na rok 2021121. Zarządzenie numer 0050.121.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie listy wniosków zakwalifikowanych do udzielenia dotacji celowej na modernizację obiektów budowlanych w zakresie usuwania wyrobów azbestowych122. Zarządzenie numer 0050.122.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Hażlach123. Zarządzenie numer 0050.123.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Gminy Hażlach124. Zarządzenie numer 0050.124.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia o rekrutacji uczestników projektu Druga Młodość Seniorów w Gminie Hażlach125. Zarządzenie numer 0050.125.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany zarządzenia numer 0050.184.2020 Wójta Gminy Hażlach z dnia 17 sierpnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia Procedury publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hażlach oraz wyznaczenia osób odpowiedzialnych za prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej w Urzędzie Gminy Hażlach126. Zarządzenie numer 0050.126.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany zarządzenia numer 0050.185.2020 Wójta Gminy Hażlach z dnia 17 sierpnia 2020 roku w sprawie wdrożenia w Urzędzie Gminy Hażlach oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Hażlach ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych127. Zarządzenie numer 0050.127.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 4 maja 2021 roku w sprawie przekazania do realizacji zadania numer 3 Działania na rzecz rozwoju usług opiekuńczych w ramach projektu „Druga młodość seniorów w Gminie Hażlach”128. Zarządzenie numer 0050.128.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 6 maja 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do spraw zamówień publicznych 129. Zarządzenie numer 0050.129.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 7 maja 2021 roku w sprawie przeprowadzenia dodatkowego terminu naboru kandydatów na członków Rady Seniorów Gminy Hażlach130. Zarządzenie numer 0050.130.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie zmiany zarządzenia numer 0050.118.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok131. Zarządzenie numer 0050.131.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej132. Zarządzenie numer 0050.132.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 17 maja 2021 roku w sprawie wykonania uchwały Rady Gminy numer X/80/2015 z dnia 25 listopada 2015 roku 133. Zarządzenie numer 0050.133.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie zmiany zarządzenia numer 0050.293.2020 Wójta Gminy Hażlach z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień w Urzędzie Gminy Hażlach do wartości 130.000,00 złotych netto
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 544
Podmiot udostępniający: BIP Urzędu Gminy Hażlach
Nazwa dokumentu: 2021
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Marek Sojka
Osoba, która udostępnia informację: Marek Sojka
Data wytworzenia informacji: 05.03.2021 13:02:44
Data udostępnienia informacji: 05.03.2021 13:02:56
Data ostatniej aktualizacji: 05.03.2021 13:02:51
Rejestr zmian